Znaczenie muzyki w życiu osób z wysokim poziomem neurotyczności

master
dc.abstract.enPeople differ in terms of the importance of music for them. These differences can be studied through the prism of personality. The subject of the paper was to examine the relationship between personality dimension, which is neuroticism and music. The aim of the research was to determine the role of music in the life of people with a high level of neuroticism. Using the results of other studies, attempts were made to determine which musical genres prefer people with a high level of neuroticism, whether neuroticism is correlated with listening to music to relieve stress and to distract attention from problems, and whether neuroticism is associated with musical activity and the importance of music. The first hypothesis was partially confirmed, the others in their entirety. The lack of complete confirmation of the first hypothesis was explained by the influence of factors other than personality on musical preferences. Two questionnaires were used in the research: one available to the public, while the other was created specifically for the needs of the research.pl
dc.abstract.plLudzie różnią się pod względem tego, jakie znaczenie ma dla nich muzyka. Różnice te można badać przez pryzmat osobowości. Przedmiotem pracy było zbadanie związku między wymiarem osobowości, jakim jest neurotyczność a muzyką. Celem badań było ustalenie, jaką rolę pełni muzyka w życiu osób z wysokim poziomem neurotyczności. Korzystając z wyników innych badań próbowano określić, jakie gatunki muzyczne preferują osoby z wysokim poziomem neurotyczności, czy neurotyczność jest skorelowana ze słuchaniem muzyki dla złagodzenia stresu oraz w celu odwrócenia uwagi od problemów, i czy neurotyczność jest związana z aktywnością muzyczną oraz oceną ważności muzyki. Pierwsza hipoteza została potwierdzona częściowo, pozostałe w całości. Brak całkowitego potwierdzenia się pierwszej z hipotez został wyjaśniony wpływem czynników innych niż osobowość na preferencje muzyczne. W badaniach zostały wykorzystane dwa kwestionariusze ankiety: jeden dostępny publicznie, natomiast drugi został stworzony specjalnie na potrzeby badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNeckar, Jacek - 130907 pl
dc.contributor.authorKrupa, Oskarpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNeckar, Jacek - 130907 pl
dc.contributor.reviewerChuderski, Adam - 200113 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:08:53Z
dc.date.available2020-07-28T04:08:53Z
dc.date.submitted2019-09-23pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-137013-195480pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238850
dc.languagepolpl
dc.subject.enmusical preferences, neuroticism, personalitypl
dc.subject.plneurotyczność, osobowość, preferencje muzycznepl
dc.titleZnaczenie muzyki w życiu osób z wysokim poziomem neurotycznościpl
dc.title.alternativeThe importance of music in the life of people with a high level of neuroticismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
People differ in terms of the importance of music for them. These differences can be studied through the prism of personality. The subject of the paper was to examine the relationship between personality dimension, which is neuroticism and music. The aim of the research was to determine the role of music in the life of people with a high level of neuroticism. Using the results of other studies, attempts were made to determine which musical genres prefer people with a high level of neuroticism, whether neuroticism is correlated with listening to music to relieve stress and to distract attention from problems, and whether neuroticism is associated with musical activity and the importance of music. The first hypothesis was partially confirmed, the others in their entirety. The lack of complete confirmation of the first hypothesis was explained by the influence of factors other than personality on musical preferences. Two questionnaires were used in the research: one available to the public, while the other was created specifically for the needs of the research.
dc.abstract.plpl
Ludzie różnią się pod względem tego, jakie znaczenie ma dla nich muzyka. Różnice te można badać przez pryzmat osobowości. Przedmiotem pracy było zbadanie związku między wymiarem osobowości, jakim jest neurotyczność a muzyką. Celem badań było ustalenie, jaką rolę pełni muzyka w życiu osób z wysokim poziomem neurotyczności. Korzystając z wyników innych badań próbowano określić, jakie gatunki muzyczne preferują osoby z wysokim poziomem neurotyczności, czy neurotyczność jest skorelowana ze słuchaniem muzyki dla złagodzenia stresu oraz w celu odwrócenia uwagi od problemów, i czy neurotyczność jest związana z aktywnością muzyczną oraz oceną ważności muzyki. Pierwsza hipoteza została potwierdzona częściowo, pozostałe w całości. Brak całkowitego potwierdzenia się pierwszej z hipotez został wyjaśniony wpływem czynników innych niż osobowość na preferencje muzyczne. W badaniach zostały wykorzystane dwa kwestionariusze ankiety: jeden dostępny publicznie, natomiast drugi został stworzony specjalnie na potrzeby badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Neckar, Jacek - 130907
dc.contributor.authorpl
Krupa, Oskar
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Neckar, Jacek - 130907
dc.contributor.reviewerpl
Chuderski, Adam - 200113
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:08:53Z
dc.date.available
2020-07-28T04:08:53Z
dc.date.submittedpl
2019-09-23
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-137013-195480
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238850
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
musical preferences, neuroticism, personality
dc.subject.plpl
neurotyczność, osobowość, preferencje muzyczne
dc.titlepl
Znaczenie muzyki w życiu osób z wysokim poziomem neurotyczności
dc.title.alternativepl
The importance of music in the life of people with a high level of neuroticism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Wroclaw
17
Warsaw
15
Krakow
5
Katowice
3
Krynica Morska
3
Smolec
3
Gdynia
2
Lublin
2
Olecko
2
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available