Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną choroba wieńcową w wieku geriatrycznym

master
dc.abstract.enIntroduction: Polish society is aging, and the presence of stable coronary artery disease increases with age in both sexes. Lack of healthy behaviors is one of the factors affecting increase of lifestyle diseases increase, including coronary heart disease. In the era of modern medicine and human life time prolongation, an interest in older people life quality has gained on importance.Aim of the study: Evaluation of life quality and health behaviors of patients with stable coronary artery disease in the geriatric age. Material and methods: I studied patients with diagnosed stable coronary artery disease. Overall, 72 patients were tested. During the research WHOQOL-BREF quality of life scale and the Health Behavior Inventory by Z. Juczyński were used. Results: Over half of the respondents (51.39%) were happy with their quality of life, and 52.77% were dissatisfied with their health. Average health behaviors studied were 5.58 (SD = 1.74). It is average result. Studies have shown a highly significant (p <0.01) correlation (r = 0.3944) between the overall perception of quality of life of the respondents and their positive psychical attitude. Conclusions: Respondents were more satisfied with the quality of their life, than with the quality of healthcare. There are differences in the assessment of various aspects of life among the respondents. Top rated were the social relations, while the lowest rates concerned physical sphere. The quality of life of respondents had a statistically significant effect: stage of disease and a positive psychical attitude.pl
dc.abstract.otherWstęp: Społeczeństwo w Polsce jest starzejące się, a występowanie stabilnej choroby wieńcowej wzrasta wraz z wiekiem u obu płci. Brak zachowań prozdrowotnych jest jednym z czynników obserwowanego zwiększonego występowania chorób cywilizacyjnych, także choroby wieńcowej. W dobie współczesnego rozwoju medycyny i wydłużenia życia u ludzi dużego znaczenia nabrało zainteresowanie jakością życia osób starszych.Cel pracy: Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową w wieku geriatrycznym.Materiał i metodyka: Grupę badanych stanowili pacjenci ze zdiagnozowaną stabilną chorobą wieńcową. Ogółem przebadano 72 chorych. Do badań wykorzystano skalę oceny jakości życia WHOQOL- BREF oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych według Z. Juczyńskiego.Wyniki: Ponad połowa badanych (51,39%) była zadowolona ze swojej jakości życia, a 52,77% było niezadowolonych ze swojego zdrowia. Średnia zachowań zdrowotnych badanych wyniosła 5,58 (SD=1,74), jest to wynik przeciętny. Badania wykazały wysoce istotną (p<0,01) korelację (r=0,3944) między ogólną percepcją jakości życia respondentów a ich pozytywnym nastawieniem psychicznym.Wnioski: Badani byli bardziej zadowoleni z jakości swojego życia, niż z jakości zdrowia. Istnieją różnice w ocenie poszczególnych dziedzin życia wśród badanych. Najwyżej oceniane były relacje społeczne, natomiast najniżej dziedzina fizyczna. Na jakość życia badanych istotny statystycznie wpływ ma: stadium zaawansowania choroby i pozytywne nastawienie psychiczne.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorKula, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBrzostek, Tomasz - 128887 pl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:19:54Z
dc.date.available2020-07-21T23:19:54Z
dc.date.submitted2011-10-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-62688-49605pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176252
dc.subject.enquality of life, health behaviors, stable coronary artery diseasepl
dc.subject.otherjakość życia, zachowania zdrowotne, stabilna choroba wieńcowapl
dc.titleOcena jakości życia i zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną choroba wieńcową w wieku geriatrycznympl
dc.title.alternativeEvaluation of life quality and health behaviors of patients with stable coronary artery disease in the geriatric agepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Polish society is aging, and the presence of stable coronary artery disease increases with age in both sexes. Lack of healthy behaviors is one of the factors affecting increase of lifestyle diseases increase, including coronary heart disease. In the era of modern medicine and human life time prolongation, an interest in older people life quality has gained on importance.Aim of the study: Evaluation of life quality and health behaviors of patients with stable coronary artery disease in the geriatric age. Material and methods: I studied patients with diagnosed stable coronary artery disease. Overall, 72 patients were tested. During the research WHOQOL-BREF quality of life scale and the Health Behavior Inventory by Z. Juczyński were used. Results: Over half of the respondents (51.39%) were happy with their quality of life, and 52.77% were dissatisfied with their health. Average health behaviors studied were 5.58 (SD = 1.74). It is average result. Studies have shown a highly significant (p <0.01) correlation (r = 0.3944) between the overall perception of quality of life of the respondents and their positive psychical attitude. Conclusions: Respondents were more satisfied with the quality of their life, than with the quality of healthcare. There are differences in the assessment of various aspects of life among the respondents. Top rated were the social relations, while the lowest rates concerned physical sphere. The quality of life of respondents had a statistically significant effect: stage of disease and a positive psychical attitude.
dc.abstract.otherpl
Wstęp: Społeczeństwo w Polsce jest starzejące się, a występowanie stabilnej choroby wieńcowej wzrasta wraz z wiekiem u obu płci. Brak zachowań prozdrowotnych jest jednym z czynników obserwowanego zwiększonego występowania chorób cywilizacyjnych, także choroby wieńcowej. W dobie współczesnego rozwoju medycyny i wydłużenia życia u ludzi dużego znaczenia nabrało zainteresowanie jakością życia osób starszych.Cel pracy: Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową w wieku geriatrycznym.Materiał i metodyka: Grupę badanych stanowili pacjenci ze zdiagnozowaną stabilną chorobą wieńcową. Ogółem przebadano 72 chorych. Do badań wykorzystano skalę oceny jakości życia WHOQOL- BREF oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych według Z. Juczyńskiego.Wyniki: Ponad połowa badanych (51,39%) była zadowolona ze swojej jakości życia, a 52,77% było niezadowolonych ze swojego zdrowia. Średnia zachowań zdrowotnych badanych wyniosła 5,58 (SD=1,74), jest to wynik przeciętny. Badania wykazały wysoce istotną (p<0,01) korelację (r=0,3944) między ogólną percepcją jakości życia respondentów a ich pozytywnym nastawieniem psychicznym.Wnioski: Badani byli bardziej zadowoleni z jakości swojego życia, niż z jakości zdrowia. Istnieją różnice w ocenie poszczególnych dziedzin życia wśród badanych. Najwyżej oceniane były relacje społeczne, natomiast najniżej dziedzina fizyczna. Na jakość życia badanych istotny statystycznie wpływ ma: stadium zaawansowania choroby i pozytywne nastawienie psychiczne.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Kula, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Brzostek, Tomasz - 128887
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:19:54Z
dc.date.available
2020-07-21T23:19:54Z
dc.date.submittedpl
2011-10-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-62688-49605
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176252
dc.subject.enpl
quality of life, health behaviors, stable coronary artery disease
dc.subject.otherpl
jakość życia, zachowania zdrowotne, stabilna choroba wieńcowa
dc.titlepl
Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną choroba wieńcową w wieku geriatrycznym
dc.title.alternativepl
Evaluation of life quality and health behaviors of patients with stable coronary artery disease in the geriatric age
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Dublin
2
Jaslo
2
Sandomierz
2
Wroclaw
2
Bukowsko
1
Dobre Miasto
1
Gdansk
1
Jastrzębie Zdrój
1
Krakow
1
Osielsko
1

No access

No Thumbnail Available