Ocena opinii studentów na temat przydatności aplikacji mobilnych dotyczących kwestii zdrowotnych.

master
dc.abstract.enIntroduction: The increasing number of users of mobile devices (i.e. smart phone) is visible all over the world. Those devices, along with mobile applications can be beneficial but entail health risks as well. In the literature, apart from the risks of prolonged use of electronic devices or the Internet, you can find more and more evidence of the positive impact of mobile applications on the human health. Aim: The main aim of the study was to evaluate the expectations of usage and students' opinion about popular mobile health and sport applications.Material and methods: In this study diagnostic survey method was used. Survey was conducted in four universities in Krakow. The tool was the original questionnaire. The study involved 105 people, 45% (n=47) were male, and 55% (n=58) were female. Respondents age was in the range of 19-26 years. The survey was conducted in the period April 14 - May 10, 2016 year. In performed analysis the level of significance was considered as 0.05.Results: Majority of respondents said that mobile applications can contribute to changing health behaviors and can motivate to exercise. As the main motivating factors for the use of this type of application, respondents indicated the desire to lose excess weight and improve general health condition. An association between BMI (chi2=0.003), subjective assessment of health status (chi2=0.004), a form of leisure (chi2=0.0004) and an application usage was found.Conclusion: Mobile applications are used by students very often. People who took part in a survey have a fairly high awareness of the capabilities of these applications, but they do not know the full potential of this kind of technology. Moreover, they are not interested in issues of security of personal data. Knowledge of the potential users reviews can be helpful in creating health programs based on the new technologies, which are smartphones and mobile applications.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Wzrastająca liczba użytkowników urządzeń mobilnych typu smartfon jest widoczna na całym świecie. Urządzenia tego typu, razem z aplikacjami mobilnymi mogą nieść ze sobą wiele korzyści oraz zagrożeń dla zdrowia. W piśmiennictwie oprócz zagrożeń wynikających z długotrwałego korzystania z urządzeń elektronicznych, czy sieci internetowej, można znaleźć coraz więcej dowodów na pozytywne oddziaływanie zdrowotnych aplikacji mobilnych. Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena oczekiwań, wykorzystania i opinii studentów na temat popularnych aplikacji mobilnych z kategorii zdrowie oraz sport.Materiał i metoda: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie sondażowe przeprowadzono na czterech krakowskich uczelniach wyższych. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 105 osób, 45% (n=47) stanowili mężczyźni, a 55% (n=58) kobiety. Wiek respondentów znajdował się w przedziale 19–26 lat. Sondaż został przeprowadzony w okresie 14 kwietnia – 10 maja 2016 roku. W wykonywanych analizach poziom istotności – α został przyjęty na poziomie 0,05.Wyniki: Większość respondentów stwierdziła, że aplikacje mobilne mogą przyczynić się do zmiany zachowań zdrowotnych oraz mogą motywować do aktywności fizycznej. Jako główne czynniki motywujące do korzystania z tego typu aplikacji respondenci wskazali dążenie do utraty nadmiaru masy ciała oraz poprawę ogólnego stanu zdrowia. Stwierdzono związek między wartością wskaźnika BMI (chi2=0,003), subiektywną oceną stanu zdrowia (chi2=0,004) oraz formą spędzania czasu wolnego (chi2=0,0004) a używaniem aplikacji.Wnioski: Zdrowotne aplikacje mobilne są bardzo często wykorzystywane przez studentów. Badane osoby wykazują dość dużą świadomość możliwości tych aplikacji, ale nie znają całego potencjału, jaki posiadają tego typu technologie. Ponadto, nie interesują ich kwestie bezpieczeństwa danych osobowych. Znajomość opinii potencjalnych użytkowników może okazać się pomocna w budowaniu programów zdrowotnych opartych o nowe technologie, jakimi są smartfony oraz aplikacje mobilne.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.contributor.authorCzerwonka, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTopór-Mądry, Roman - 133677 pl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:28:02Z
dc.date.available2020-07-26T22:28:02Z
dc.date.submitted2016-10-17pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-105757-200259pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212098
dc.languagepolpl
dc.subject.enmobile applications, smartphone, health promotion, physical activity, weight losspl
dc.subject.plaplikacja mobilna, smartfon, promocja zdrowia, aktywność fizyczna, odchudzaniepl
dc.titleOcena opinii studentów na temat przydatności aplikacji mobilnych dotyczących kwestii zdrowotnych.pl
dc.title.alternativeStudent's opinion regarding utility of mobile health and sport applications.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The increasing number of users of mobile devices (i.e. smart phone) is visible all over the world. Those devices, along with mobile applications can be beneficial but entail health risks as well. In the literature, apart from the risks of prolonged use of electronic devices or the Internet, you can find more and more evidence of the positive impact of mobile applications on the human health. Aim: The main aim of the study was to evaluate the expectations of usage and students' opinion about popular mobile health and sport applications.Material and methods: In this study diagnostic survey method was used. Survey was conducted in four universities in Krakow. The tool was the original questionnaire. The study involved 105 people, 45% (n=47) were male, and 55% (n=58) were female. Respondents age was in the range of 19-26 years. The survey was conducted in the period April 14 - May 10, 2016 year. In performed analysis the level of significance was considered as 0.05.Results: Majority of respondents said that mobile applications can contribute to changing health behaviors and can motivate to exercise. As the main motivating factors for the use of this type of application, respondents indicated the desire to lose excess weight and improve general health condition. An association between BMI (chi2=0.003), subjective assessment of health status (chi2=0.004), a form of leisure (chi2=0.0004) and an application usage was found.Conclusion: Mobile applications are used by students very often. People who took part in a survey have a fairly high awareness of the capabilities of these applications, but they do not know the full potential of this kind of technology. Moreover, they are not interested in issues of security of personal data. Knowledge of the potential users reviews can be helpful in creating health programs based on the new technologies, which are smartphones and mobile applications.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Wzrastająca liczba użytkowników urządzeń mobilnych typu smartfon jest widoczna na całym świecie. Urządzenia tego typu, razem z aplikacjami mobilnymi mogą nieść ze sobą wiele korzyści oraz zagrożeń dla zdrowia. W piśmiennictwie oprócz zagrożeń wynikających z długotrwałego korzystania z urządzeń elektronicznych, czy sieci internetowej, można znaleźć coraz więcej dowodów na pozytywne oddziaływanie zdrowotnych aplikacji mobilnych. Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena oczekiwań, wykorzystania i opinii studentów na temat popularnych aplikacji mobilnych z kategorii zdrowie oraz sport.Materiał i metoda: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie sondażowe przeprowadzono na czterech krakowskich uczelniach wyższych. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 105 osób, 45% (n=47) stanowili mężczyźni, a 55% (n=58) kobiety. Wiek respondentów znajdował się w przedziale 19–26 lat. Sondaż został przeprowadzony w okresie 14 kwietnia – 10 maja 2016 roku. W wykonywanych analizach poziom istotności – α został przyjęty na poziomie 0,05.Wyniki: Większość respondentów stwierdziła, że aplikacje mobilne mogą przyczynić się do zmiany zachowań zdrowotnych oraz mogą motywować do aktywności fizycznej. Jako główne czynniki motywujące do korzystania z tego typu aplikacji respondenci wskazali dążenie do utraty nadmiaru masy ciała oraz poprawę ogólnego stanu zdrowia. Stwierdzono związek między wartością wskaźnika BMI (chi2=0,003), subiektywną oceną stanu zdrowia (chi2=0,004) oraz formą spędzania czasu wolnego (chi2=0,0004) a używaniem aplikacji.Wnioski: Zdrowotne aplikacje mobilne są bardzo często wykorzystywane przez studentów. Badane osoby wykazują dość dużą świadomość możliwości tych aplikacji, ale nie znają całego potencjału, jaki posiadają tego typu technologie. Ponadto, nie interesują ich kwestie bezpieczeństwa danych osobowych. Znajomość opinii potencjalnych użytkowników może okazać się pomocna w budowaniu programów zdrowotnych opartych o nowe technologie, jakimi są smartfony oraz aplikacje mobilne.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.contributor.authorpl
Czerwonka, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Topór-Mądry, Roman - 133677
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:28:02Z
dc.date.available
2020-07-26T22:28:02Z
dc.date.submittedpl
2016-10-17
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-105757-200259
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212098
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mobile applications, smartphone, health promotion, physical activity, weight loss
dc.subject.plpl
aplikacja mobilna, smartfon, promocja zdrowia, aktywność fizyczna, odchudzanie
dc.titlepl
Ocena opinii studentów na temat przydatności aplikacji mobilnych dotyczących kwestii zdrowotnych.
dc.title.alternativepl
Student's opinion regarding utility of mobile health and sport applications.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Wroclaw
12
Warsaw
4
Grodzisk Mazowiecki
3
Szczecin
3
Cieszyn
2
Dublin
2
Krakow
2
Boardman
1
Chandler
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available