Role rodzinno-domowe a praca zawodowa. Życie codzienne mieszkanek Soli.

master
dc.abstract.enThis master's thesis is about reconcile family duties with professional work of women who lives in Sól. It's consists of four chapters. First chapter is about changes which appeared with modernity and were a reason of changes in womens roles. Next I describe an evolution of women social roles over the centuries. The main change was a "exit" outside home and proffesional activation. I also write about social roles- their sociological deffinitionsNext chapter is about a family and proffesional work. The family roles is first of all being mother, wife ang housewife. This roles are relate with many duties.I also write a sociological, economic definitions of work and strictly a women's work and also about reconcile family life and work. When womam must to connect a family duties and work it's often appears a conflict beetwen this roles. The two last chapters are about my researches.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy godzenia ról rodzinno- domowych z pracą zawodową kobiet mieszkających w Soli oraz trudności, jakie się z tym wiążą w codziennym życiu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy przemian, jakie niosła z sobą nowoczesność, a które były jednym z powodów zmiany pozycji kobiet. Następnie opisuję to, jak na przestrzeni wieków zmieniała się rola kobiety. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim "wyjścia" kobiet poza dom i masowej aktywizacji zawodowej. Przybliżam również kwestie związane z definiowaniem ról społecznych przez socjologów. Drugi rozdział dotyczy już ról rodzinno- domowych i pracy zawodowej. Role rodzinne to dla kobiety przede wszystkim rola matki, żony, gospodyni domowej, każda z nich wiąże się z określonymi obowiązkami. Ponadto w rozdziale tym koncentruję się również na samym pojęciu pracy jako kategorii społecznej, gdzie definiuję pojęcie pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na ujęcie ekonomiczne i socjologiczne. Następnie przedstawiam kwestie związane z pracą zawodową kobiet oraz łączeniem ról rodzinnych i zawodowych. W sytuacji, gdy kobieta pracuje często dochodzi do konfliktu pomiędzy obowiązkami domowymi, potrzebami poszczególnych członków rodziny, a pracą zawodową, gdzie od kobiety wymaga się dyspozycyjności, ciągłego podnoszenia kwalifikacji i pełnego zaangażowania. Pozostałe dwa rozdziały dotyczą prowadzonych przeze mnie badań. Analiza badań dotyczy w szczególności widzenia siebie samych przez mieszkanki Soli, obowiązków domowo- rodzinnych, pracy zawodowej kobiet, przyczyn jej podjęcia, obaw, trudności, jakie w związku z tym się pojawiły oraz godzenia obowiązków domowo- rodzinnych z pracą zawodową, wpływu jaki wzajemnie wywierają na siebie te dwie sfery życia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorJasek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNóżka, Marcjanna - 131084 pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:19:07Z
dc.date.available2020-07-24T18:19:07Z
dc.date.submitted2013-07-17pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-77057-141542pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189642
dc.languagepolpl
dc.subject.enfamily roles, work, reconcile rolespl
dc.subject.plrole rodzinne, praca, godzenie rólpl
dc.titleRole rodzinno-domowe a praca zawodowa. Życie codzienne mieszkanek Soli.pl
dc.title.alternativeThe family roles and professional work. Daily life of women- inhabitants Sól.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis is about reconcile family duties with professional work of women who lives in Sól. It's consists of four chapters. First chapter is about changes which appeared with modernity and were a reason of changes in womens roles. Next I describe an evolution of women social roles over the centuries. The main change was a "exit" outside home and proffesional activation. I also write about social roles- their sociological deffinitionsNext chapter is about a family and proffesional work. The family roles is first of all being mother, wife ang housewife. This roles are relate with many duties.I also write a sociological, economic definitions of work and strictly a women's work and also about reconcile family life and work. When womam must to connect a family duties and work it's often appears a conflict beetwen this roles. The two last chapters are about my researches.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy godzenia ról rodzinno- domowych z pracą zawodową kobiet mieszkających w Soli oraz trudności, jakie się z tym wiążą w codziennym życiu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy przemian, jakie niosła z sobą nowoczesność, a które były jednym z powodów zmiany pozycji kobiet. Następnie opisuję to, jak na przestrzeni wieków zmieniała się rola kobiety. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim "wyjścia" kobiet poza dom i masowej aktywizacji zawodowej. Przybliżam również kwestie związane z definiowaniem ról społecznych przez socjologów. Drugi rozdział dotyczy już ról rodzinno- domowych i pracy zawodowej. Role rodzinne to dla kobiety przede wszystkim rola matki, żony, gospodyni domowej, każda z nich wiąże się z określonymi obowiązkami. Ponadto w rozdziale tym koncentruję się również na samym pojęciu pracy jako kategorii społecznej, gdzie definiuję pojęcie pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na ujęcie ekonomiczne i socjologiczne. Następnie przedstawiam kwestie związane z pracą zawodową kobiet oraz łączeniem ról rodzinnych i zawodowych. W sytuacji, gdy kobieta pracuje często dochodzi do konfliktu pomiędzy obowiązkami domowymi, potrzebami poszczególnych członków rodziny, a pracą zawodową, gdzie od kobiety wymaga się dyspozycyjności, ciągłego podnoszenia kwalifikacji i pełnego zaangażowania. Pozostałe dwa rozdziały dotyczą prowadzonych przeze mnie badań. Analiza badań dotyczy w szczególności widzenia siebie samych przez mieszkanki Soli, obowiązków domowo- rodzinnych, pracy zawodowej kobiet, przyczyn jej podjęcia, obaw, trudności, jakie w związku z tym się pojawiły oraz godzenia obowiązków domowo- rodzinnych z pracą zawodową, wpływu jaki wzajemnie wywierają na siebie te dwie sfery życia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Jasek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Nóżka, Marcjanna - 131084
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:19:07Z
dc.date.available
2020-07-24T18:19:07Z
dc.date.submittedpl
2013-07-17
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-77057-141542
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189642
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
family roles, work, reconcile roles
dc.subject.plpl
role rodzinne, praca, godzenie ról
dc.titlepl
Role rodzinno-domowe a praca zawodowa. Życie codzienne mieszkanek Soli.
dc.title.alternativepl
The family roles and professional work. Daily life of women- inhabitants Sól.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Wroclaw
2
Żywiec
2
Boardman
1
Dublin
1
Katowice
1
Ostrów Wielkopolski
1
Rakszawa
1

No access

No Thumbnail Available