Jakość życia pacjenta hemodializowanego - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enThe author was interested in how a patient who does not have memories of life before the disease, and therefore does not have the reference point which most chronically ill patients have, asses their quality of life. The study involved a 23-year-old man undergoing dialysis for 3 years since failure of the transplanted kidney in the course of the focal segmental glomerulosclerosis; research tools, focused conversations and observations were used. The comparison of the patient's profile obtained in this study with the profile of a man chronically ill, created by the author in the process of analyzing literature, leads to the following conclusions: patients who do not have a reference point in the form of memories of life without the disease, assess their quality of life worse than other hemodialyzed patients who became ill later in life. The profile of examined patient fits into the model created by the author on the basis of the literature analysis. Hemodialysis treatment has strongly negative impact on patient's quality of life. The attitude of environment towards the patient affects their negative image, which impairs their quality of life. The patient's environment influences their health behaviour and thus determines their quality of life. The nurse may affect the patients by shaping their behaviour and therefore enhance their quality of life.pl
dc.abstract.plAutorkę zainteresowało, jak oceni swoją jakość życia osoba, która nie posiada wspomnień sprzed choroby, a tym samym nie posiada punktu odniesienia, który ma większość osób chorujących przewlekle. Badaniu poddano mężczyznę w wieku 23 lat dializowanego od lat 3 z powodu niewydolności przeszczepionej nerki, w przebiegu kłębuszkowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych, używając narzędzi badawczych, rozmowy ukierunkowanej oraz obserwacji. Tak uzyskana sylwetka pacjenta zostaje porównana z sylwetką mężczyzny przewlekle chorego stworzoną przez autorkę w procesie analizy literatury, dając następujące wnioski: pacjent nieposiadający punktu odniesienia w postaci wspomnień na temat życia bez choroby, ocenia swoją jakość życia gorzej niż inni pacjenci hemodializowani, którzy zachorowali później. Sylwetka badanego pacjenta powiela wzór wykreowany przez autorkę na podstawie analizy literatury. Leczenie hemodializacyjne jest czynnikiem wpływającym silnie ujemnie na jakość życia pacjenta. Stosunek otoczenia do pacjenta wpływa na jego negatywny obraz samego siebie, co wpływa ujemnie na jego jakość życia. Środowisko pacjenta wpływa na jego zachowania zdrowotne, a tym samym determinuje jakość jego życia. Pielęgniarka może wpływać na pacjenta, kształtując jego zachowanie, a co za tym idzie zwiększać jego jakość życia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.authorNowak, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:01:14Z
dc.date.available2020-07-26T12:01:14Z
dc.date.submitted2015-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-95044-149312pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202576
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality of life, hemodialysis, FSGS, case studypl
dc.subject.pljakość życia, hemodializa, FSGS, studium przypadkupl
dc.titleJakość życia pacjenta hemodializowanego - studium przypadkupl
dc.title.alternativeThe quality of life of hemodialyzed patient - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author was interested in how a patient who does not have memories of life before the disease, and therefore does not have the reference point which most chronically ill patients have, asses their quality of life. The study involved a 23-year-old man undergoing dialysis for 3 years since failure of the transplanted kidney in the course of the focal segmental glomerulosclerosis; research tools, focused conversations and observations were used. The comparison of the patient's profile obtained in this study with the profile of a man chronically ill, created by the author in the process of analyzing literature, leads to the following conclusions: patients who do not have a reference point in the form of memories of life without the disease, assess their quality of life worse than other hemodialyzed patients who became ill later in life. The profile of examined patient fits into the model created by the author on the basis of the literature analysis. Hemodialysis treatment has strongly negative impact on patient's quality of life. The attitude of environment towards the patient affects their negative image, which impairs their quality of life. The patient's environment influences their health behaviour and thus determines their quality of life. The nurse may affect the patients by shaping their behaviour and therefore enhance their quality of life.
dc.abstract.plpl
Autorkę zainteresowało, jak oceni swoją jakość życia osoba, która nie posiada wspomnień sprzed choroby, a tym samym nie posiada punktu odniesienia, który ma większość osób chorujących przewlekle. Badaniu poddano mężczyznę w wieku 23 lat dializowanego od lat 3 z powodu niewydolności przeszczepionej nerki, w przebiegu kłębuszkowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych, używając narzędzi badawczych, rozmowy ukierunkowanej oraz obserwacji. Tak uzyskana sylwetka pacjenta zostaje porównana z sylwetką mężczyzny przewlekle chorego stworzoną przez autorkę w procesie analizy literatury, dając następujące wnioski: pacjent nieposiadający punktu odniesienia w postaci wspomnień na temat życia bez choroby, ocenia swoją jakość życia gorzej niż inni pacjenci hemodializowani, którzy zachorowali później. Sylwetka badanego pacjenta powiela wzór wykreowany przez autorkę na podstawie analizy literatury. Leczenie hemodializacyjne jest czynnikiem wpływającym silnie ujemnie na jakość życia pacjenta. Stosunek otoczenia do pacjenta wpływa na jego negatywny obraz samego siebie, co wpływa ujemnie na jego jakość życia. Środowisko pacjenta wpływa na jego zachowania zdrowotne, a tym samym determinuje jakość jego życia. Pielęgniarka może wpływać na pacjenta, kształtując jego zachowanie, a co za tym idzie zwiększać jego jakość życia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.authorpl
Nowak, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:01:14Z
dc.date.available
2020-07-26T12:01:14Z
dc.date.submittedpl
2015-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-95044-149312
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202576
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality of life, hemodialysis, FSGS, case study
dc.subject.plpl
jakość życia, hemodializa, FSGS, studium przypadku
dc.titlepl
Jakość życia pacjenta hemodializowanego - studium przypadku
dc.title.alternativepl
The quality of life of hemodialyzed patient - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Poznan
4
Wroclaw
4
Krakow
3
Dublin
2
Lublin
2
Sanok
2
Baby
1
Bialystok
1
Biała Podlaska
1

No access

No Thumbnail Available