Fuzje i przejęcia - studium przypadku w polskim sektorze bankowym

master
dc.abstract.enThis master’s thesis deals with the topic of mergers and acquisitions. The main goal of the thesis is to present and discuss the process of merger in the banking sector, with particular focus on the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA. It is a challenge to undertake this topic since mentioned transactions are regarded as very complex and complicated. Besides, there is still lack of the use of proper terminology. The thesis presents the motives of buyers and sellers that conduce to participate in these transactions. The thesis also discusses critical success factors and reasons for failure of mergers and acquisitions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca porusza temat procesów fuzji oraz przejęć, a jej głównym celem jest omówienie procesu połączenia w sektorze bankowym na przykładzie PKO Banku Polskiego oraz Nordea Bank Polska. Podjęcie tego tematu wiąże się z dużym wyzwaniem, ponieważ już na początkowym etapie napotyka się problem przyjęcia odpowiedniej terminologii. W związku z tym podział form połączeń na fuzje i przejęcia bywa poniekąd umowny. Przedstawiono również motywy nabywców i sprzedawców skłaniające do uczestnictwa w tego typu transakcjach. Omówiono także kluczowe czynniki sukcesu oraz przyczyny niepowodzeń procesu fuzji czy przejęć.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorHammer, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:20:41Z
dc.date.available2020-07-28T00:20:41Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-133072-147324pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235448
dc.languagepolpl
dc.subject.enacquisitions - banks - mergerspl
dc.subject.plbanki - fuzje - przejęciapl
dc.titleFuzje i przejęcia - studium przypadku w polskim sektorze bankowympl
dc.title.alternativeMergers and acquisitions – a case study in the Polish banking sectorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis deals with the topic of mergers and acquisitions. The main goal of the thesis is to present and discuss the process of merger in the banking sector, with particular focus on the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA. It is a challenge to undertake this topic since mentioned transactions are regarded as very complex and complicated. Besides, there is still lack of the use of proper terminology. The thesis presents the motives of buyers and sellers that conduce to participate in these transactions. The thesis also discusses critical success factors and reasons for failure of mergers and acquisitions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca porusza temat procesów fuzji oraz przejęć, a jej głównym celem jest omówienie procesu połączenia w sektorze bankowym na przykładzie PKO Banku Polskiego oraz Nordea Bank Polska. Podjęcie tego tematu wiąże się z dużym wyzwaniem, ponieważ już na początkowym etapie napotyka się problem przyjęcia odpowiedniej terminologii. W związku z tym podział form połączeń na fuzje i przejęcia bywa poniekąd umowny. Przedstawiono również motywy nabywców i sprzedawców skłaniające do uczestnictwa w tego typu transakcjach. Omówiono także kluczowe czynniki sukcesu oraz przyczyny niepowodzeń procesu fuzji czy przejęć.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Hammer, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:20:41Z
dc.date.available
2020-07-28T00:20:41Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-133072-147324
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235448
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acquisitions - banks - mergers
dc.subject.plpl
banki - fuzje - przejęcia
dc.titlepl
Fuzje i przejęcia - studium przypadku w polskim sektorze bankowym
dc.title.alternativepl
Mergers and acquisitions – a case study in the Polish banking sector
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Będzin
9
Krakow
4
Rzeszów
4
Wroclaw
4
Lodz
3
Lublin
3
Ostrowiec Świętokrzyski
3
Bobrowniki Male
2
Liszki
2

No access

No Thumbnail Available