Motywacja, a udział w programie wymiany studenckiej Erasmus+

master
dc.abstract.enThe thesis elaborates on the motivation of students who are applying for Erasmus+ Studies program. Initially, it presents the aspect of motivation - definitions, types, motivation process, ideas and ways to motivate, including young people. Then the Erasmus program is described, the circumstances of creation, the objectives of the program, the participatory process on the basis of the Jagiellonian University, candidates profile and impact of the program on working life. The next section presents the methodology by which the research was conducted. The most important part of the work is the analysis of the research on a group of students who went to study abroad. The survey was attended by 104 students from 20 countries. The aim of the research is to find out the motivation of students who have chosen Erasmus+ Studies program. In the final part of the thesis the recommendations and conclusions are presented.pl
dc.abstract.plW pracy magisterskiej podjęto rozważania na temat motywacji studentów, którzy aplikują do programu Erasmus+ Studia. Początkowo przedstawiono kwestię motywacji – definicje, rodzaje, proces motywacji, koncepcje oraz sposoby motywowania, z uwzględnieniem osób młodych. Następnie opisano program Erasmus, okoliczności powstania, cele programu, proces uczestnictwa na podstawie Uniwersytetu Jagiellońskiego, sylwetkę kandydatów oraz wpływ programu na życie zawodowe. W kolejnej części przedstawiono metodologię, przy pomocy której przeprowadzono badania. Najważniejszą częścią pracy jest analiza przeprowadzonych badań na grupie studentów, którzy wyjechali na studia za granicę. W ankiecie wzięło udział 104 studentów w sumie z 20 krajów. Celem badań jest poznanie motywacji studentów, którą kierowali się wybierając program Erasmus+ Studia. W końcowej części pracy zostały przedstawione wnioski i rekomendacje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorTomaszewska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:39:24Z
dc.date.available2020-07-26T23:39:24Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-106901-143610pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213210
dc.languagepolpl
dc.subject.enErasmus – European Union – motivation – students – studies abroadpl
dc.subject.plErasmus – motywacja – studenci – studia zagraniczne – Unia Europejskapl
dc.titleMotywacja, a udział w programie wymiany studenckiej Erasmus+pl
dc.title.alternativeMotivation and participation in the student exchange program – Erasmus+ Studiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis elaborates on the motivation of students who are applying for Erasmus+ Studies program. Initially, it presents the aspect of motivation - definitions, types, motivation process, ideas and ways to motivate, including young people. Then the Erasmus program is described, the circumstances of creation, the objectives of the program, the participatory process on the basis of the Jagiellonian University, candidates profile and impact of the program on working life. The next section presents the methodology by which the research was conducted. The most important part of the work is the analysis of the research on a group of students who went to study abroad. The survey was attended by 104 students from 20 countries. The aim of the research is to find out the motivation of students who have chosen Erasmus+ Studies program. In the final part of the thesis the recommendations and conclusions are presented.
dc.abstract.plpl
W pracy magisterskiej podjęto rozważania na temat motywacji studentów, którzy aplikują do programu Erasmus+ Studia. Początkowo przedstawiono kwestię motywacji – definicje, rodzaje, proces motywacji, koncepcje oraz sposoby motywowania, z uwzględnieniem osób młodych. Następnie opisano program Erasmus, okoliczności powstania, cele programu, proces uczestnictwa na podstawie Uniwersytetu Jagiellońskiego, sylwetkę kandydatów oraz wpływ programu na życie zawodowe. W kolejnej części przedstawiono metodologię, przy pomocy której przeprowadzono badania. Najważniejszą częścią pracy jest analiza przeprowadzonych badań na grupie studentów, którzy wyjechali na studia za granicę. W ankiecie wzięło udział 104 studentów w sumie z 20 krajów. Celem badań jest poznanie motywacji studentów, którą kierowali się wybierając program Erasmus+ Studia. W końcowej części pracy zostały przedstawione wnioski i rekomendacje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Tomaszewska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:39:24Z
dc.date.available
2020-07-26T23:39:24Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-106901-143610
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213210
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Erasmus – European Union – motivation – students – studies abroad
dc.subject.plpl
Erasmus – motywacja – studenci – studia zagraniczne – Unia Europejska
dc.titlepl
Motywacja, a udział w programie wymiany studenckiej Erasmus+
dc.title.alternativepl
Motivation and participation in the student exchange program – Erasmus+ Studies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
4
Katowice
3
Szczecin
3
Wroclaw
2
Bragança
1
Dublin
1
Gorlice
1
Leszno
1
Tczew
1

No access

No Thumbnail Available