Wpływ matki na dziecko

licenciate
dc.abstract.enEvery pregnancy is individual, as well as to preserve the pregnant woman herself, as well as in the developing child. Many aspects of life to influence what happens to her and the fetus, then a baby. Both the psychological approach and behavior in everyday life. Also, factors which are not the direct cause of its action has a lot of influence in extending the pregnancy. It is important here to educate women who are mothers soon - how to proceed and what to avoid. Please mark that every even the smallest action can have a different impact on what happens to the child, even if the woman act indifferently. The developing child is unconsciously on his future parents and the wishes of showing understanding and love. Every smile, a gesture, nervousness or the behavior of pregnant is received by them in a way and just trying to contact his mother by some measures, such as traffic, digging or soft brush. If only a woman wants happiness and good health for your child should pay attention to your life and to be vigilant throughout the entire pregnancy and childbirth, because working together with each other, may be support for each other from the very first weeks of pregnancy.pl
dc.abstract.plKażda ciąża ma charakter indywidualny, podobnie jak zachowania ciężarnej wobec samej siebie, jak i rozwijającego się w niej dziecka. Wiele aspektów życia ma wpływ na to co dzieje się z nią i płodem, a potem dzieckiem. Zarówno podejście psychologiczne, jak i zachowanie w codziennym życiu. Także czynniki nie będące bezpośrednią przyczyną jej działania ma wiele wpływów na przebiegającą ciążę. Ważne jest tutaj, by edukować kobiety będące wkrótce matkami - jak postępować, a czego unikać. Należy zaznaczać, że każde nawet najmniejsze postępowanie może mieć różny wpływ na to co się dzieje z dzieckiem, nawet jeśli na kobietę działają obojętnie. Rozwijające się dziecko polega podświadomie na swoich przyszłych rodzicach oraz pragnie okazywania zrozumienia i miłości. Każdy uśmiech, gest, zdenerwowanie czy dane zachowanie ciężarnej jest odbierane przez nie w dany sposób i próbuje się samo skontaktować ze swoją matką poprzez niektóre działania, jak ruch, kopanie, czy delikatne muśnięcia. Jeśli tylko kobieta pragnie szczęścia i najlepszego zdrowia dla swojego dziecka powinna zwracać uwagę na swoje życie oraz być czujną przez cały okres ciąży i porodu, ponieważ współpracując razem ze sobą, mogą być dla siebie podporą już od pierwszych tygodni ciąży.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.authorJędrzejczak, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWiliński, Bogdan - 133778 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:04:45Z
dc.date.available2020-07-24T23:04:45Z
dc.date.submitted2014-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-85270-129147pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194086
dc.languagepolpl
dc.subject.enattachment, bond, lifestyle, drugs, diseasepl
dc.subject.plprzywiązanie, więź, styl życia, używki, chorobypl
dc.titleWpływ matki na dzieckopl
dc.title.alternativeThe impact of mother to childpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Every pregnancy is individual, as well as to preserve the pregnant woman herself, as well as in the developing child. Many aspects of life to influence what happens to her and the fetus, then a baby. Both the psychological approach and behavior in everyday life. Also, factors which are not the direct cause of its action has a lot of influence in extending the pregnancy. It is important here to educate women who are mothers soon - how to proceed and what to avoid. Please mark that every even the smallest action can have a different impact on what happens to the child, even if the woman act indifferently. The developing child is unconsciously on his future parents and the wishes of showing understanding and love. Every smile, a gesture, nervousness or the behavior of pregnant is received by them in a way and just trying to contact his mother by some measures, such as traffic, digging or soft brush. If only a woman wants happiness and good health for your child should pay attention to your life and to be vigilant throughout the entire pregnancy and childbirth, because working together with each other, may be support for each other from the very first weeks of pregnancy.
dc.abstract.plpl
Każda ciąża ma charakter indywidualny, podobnie jak zachowania ciężarnej wobec samej siebie, jak i rozwijającego się w niej dziecka. Wiele aspektów życia ma wpływ na to co dzieje się z nią i płodem, a potem dzieckiem. Zarówno podejście psychologiczne, jak i zachowanie w codziennym życiu. Także czynniki nie będące bezpośrednią przyczyną jej działania ma wiele wpływów na przebiegającą ciążę. Ważne jest tutaj, by edukować kobiety będące wkrótce matkami - jak postępować, a czego unikać. Należy zaznaczać, że każde nawet najmniejsze postępowanie może mieć różny wpływ na to co się dzieje z dzieckiem, nawet jeśli na kobietę działają obojętnie. Rozwijające się dziecko polega podświadomie na swoich przyszłych rodzicach oraz pragnie okazywania zrozumienia i miłości. Każdy uśmiech, gest, zdenerwowanie czy dane zachowanie ciężarnej jest odbierane przez nie w dany sposób i próbuje się samo skontaktować ze swoją matką poprzez niektóre działania, jak ruch, kopanie, czy delikatne muśnięcia. Jeśli tylko kobieta pragnie szczęścia i najlepszego zdrowia dla swojego dziecka powinna zwracać uwagę na swoje życie oraz być czujną przez cały okres ciąży i porodu, ponieważ współpracując razem ze sobą, mogą być dla siebie podporą już od pierwszych tygodni ciąży.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.authorpl
Jędrzejczak, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wiliński, Bogdan - 133778
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:04:45Z
dc.date.available
2020-07-24T23:04:45Z
dc.date.submittedpl
2014-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85270-129147
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194086
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attachment, bond, lifestyle, drugs, disease
dc.subject.plpl
przywiązanie, więź, styl życia, używki, choroby
dc.titlepl
Wpływ matki na dziecko
dc.title.alternativepl
The impact of mother to child
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Finsbury Park
1
Krakow
1
Lublin
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available