Częstość występowania otyłości u dzieci i młodzieży w różnych rejonach Polski – przegląd badań.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is an analysis of the prevalence of obesity of children and adolescents in Poland. In the review studies there were taken into account the children from large cities like Warsaw, Krakow and Poznań, and also from less urbanised areas as Żywiec lands and the area of Podlasie. In the first, theoretical part of the thesis, there was presented the evidence that obesity is a problem in Poland, the reasons of the disease, which can cause effects between children and also methods for determining the degree of overweight and obesity. There was also highlighted the significant difference between obesity and overweight. In the second part of the thesis there was compared the incidence of obesity and overweight between children of different ages, from various polish regions. There were showed the values of BMI for each group. Based on these graphs and analysis, the questions posed in the thesis were answered: Is the prevalence of overweight and obesity the same among children living in large cities as among children living in small towns and villages, in which periods of progressive development of the incidence of overweight and obesity is the largest and that the differences in BMI and height and weight is the same in rural and urban environment. It was found that in rural communities the overweight and obesity occur more than among children living in the city. There were no differences in the prevalence of overweight and obesity according to age.pl
dc.abstract.otherPoniższa praca jest analizą częstości występowania otyłości dzieci i młodzieży w Polsce. W przeglądowych badaniach zostały wzięte pod uwagę dzieci z dużych miast jak Warszawa, Kraków czy Poznań oraz z terenów zurbanizowanych w mniejszym stopniu jak ziemie żywieckie i obszar Podlasia. W pierwszej, teoretycznej części pracy przedstawiono dowody na to iż otyłość w Polsce jest problemem, przyczyny występowania tej choroby , skutki jakie może wywołać u dzieci oraz metody służące do wyznaczania stopnia nadwagi i otyłości. Zwrócono także uwagę na znaczącą różnicę pomiędzy otyłością a nadwagą. W drugiej części pracy porównano częstość występowania otyłości i nadwagi u dzieci z różnych rejonów Polski w różnym wieku oraz przedstawiono wartości wskaźnika BMI dla poszczególnych grup. Na podstawie tych wykresów i analiz odpowiedziano na pytania postawione w pracy: Czy częstość występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci mieszkających w dużych miastach jest taka sama jak wśród dzieci mieszkających w małych miasteczkach i na wsiach, w których okresach rozwoju progresywnego częstość występowania nadwagi i otyłości jest największa oraz czy zróżnicowanie wartości BMI oraz wysokości i masy ciała jest takie same w środowisku wiejskim i miejskim.Stwierdzono iż w środowiskach wiejskich nadwaga i otyłość występują częściej niż u dzieci mieszkających w mieście. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania nadwagi i otyłości w zależności od wieku.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.authorDaros, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSzostek, Krzysztof - 132252 pl
dc.contributor.reviewerWronka, Iwona - 132776 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:53:04Z
dc.date.available2020-07-14T18:53:04Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55553-100069pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170379
dc.subject.enoverweight, obesity. overview of researchpl
dc.subject.otherotyłość, nadwaga, przegląd badańpl
dc.titleCzęstość występowania otyłości u dzieci i młodzieży w różnych rejonach Polski – przegląd badań.pl
dc.title.alternativeThe prevalence of obesity in children and adolescents in diffrent Polish regions - a review of research.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an analysis of the prevalence of obesity of children and adolescents in Poland. In the review studies there were taken into account the children from large cities like Warsaw, Krakow and Poznań, and also from less urbanised areas as Żywiec lands and the area of Podlasie. In the first, theoretical part of the thesis, there was presented the evidence that obesity is a problem in Poland, the reasons of the disease, which can cause effects between children and also methods for determining the degree of overweight and obesity. There was also highlighted the significant difference between obesity and overweight. In the second part of the thesis there was compared the incidence of obesity and overweight between children of different ages, from various polish regions. There were showed the values of BMI for each group. Based on these graphs and analysis, the questions posed in the thesis were answered: Is the prevalence of overweight and obesity the same among children living in large cities as among children living in small towns and villages, in which periods of progressive development of the incidence of overweight and obesity is the largest and that the differences in BMI and height and weight is the same in rural and urban environment. It was found that in rural communities the overweight and obesity occur more than among children living in the city. There were no differences in the prevalence of overweight and obesity according to age.
dc.abstract.otherpl
Poniższa praca jest analizą częstości występowania otyłości dzieci i młodzieży w Polsce. W przeglądowych badaniach zostały wzięte pod uwagę dzieci z dużych miast jak Warszawa, Kraków czy Poznań oraz z terenów zurbanizowanych w mniejszym stopniu jak ziemie żywieckie i obszar Podlasia. W pierwszej, teoretycznej części pracy przedstawiono dowody na to iż otyłość w Polsce jest problemem, przyczyny występowania tej choroby , skutki jakie może wywołać u dzieci oraz metody służące do wyznaczania stopnia nadwagi i otyłości. Zwrócono także uwagę na znaczącą różnicę pomiędzy otyłością a nadwagą. W drugiej części pracy porównano częstość występowania otyłości i nadwagi u dzieci z różnych rejonów Polski w różnym wieku oraz przedstawiono wartości wskaźnika BMI dla poszczególnych grup. Na podstawie tych wykresów i analiz odpowiedziano na pytania postawione w pracy: Czy częstość występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci mieszkających w dużych miastach jest taka sama jak wśród dzieci mieszkających w małych miasteczkach i na wsiach, w których okresach rozwoju progresywnego częstość występowania nadwagi i otyłości jest największa oraz czy zróżnicowanie wartości BMI oraz wysokości i masy ciała jest takie same w środowisku wiejskim i miejskim.Stwierdzono iż w środowiskach wiejskich nadwaga i otyłość występują częściej niż u dzieci mieszkających w mieście. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania nadwagi i otyłości w zależności od wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.authorpl
Daros, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szostek, Krzysztof - 132252
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:53:04Z
dc.date.available
2020-07-14T18:53:04Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55553-100069
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170379
dc.subject.enpl
overweight, obesity. overview of research
dc.subject.otherpl
otyłość, nadwaga, przegląd badań
dc.titlepl
Częstość występowania otyłości u dzieci i młodzieży w różnych rejonach Polski – przegląd badań.
dc.title.alternativepl
The prevalence of obesity in children and adolescents in diffrent Polish regions - a review of research.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
9
Poznan
8
Dublin
5
Radom
4
Przemyśl
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Chicago
1
Chrzanów
1

No access

No Thumbnail Available