Zarządzanie dziedzictwem literackim w Polsce – próba systematyzacji.

master
dc.abstract.enIn the era of the spreading researches, leading against a background culture megastore, and also inflation of humanistic returns striking us and rising a new humanistic management models, there is a place for in-depth reporting literary heritage management in view of exploratory manifest. Try of systematization could be investigate premise on humanistic changes, in a category of returns-revision going across to social expectations. Post-humanities is a new glance on a previous values, the ‘humanistic innovation’ is the definition seen as a new innovation category. Centuries-old literature heritage is signing up in this model of communication by dint of application a special tools creating temporary management model. Management of the literature and culture heritage don’t let to make shallow the content and reduce the risk of the distort. Narrative scheme, the plots, utopia and archetype are the area, which connects literature and management. Transdyscyplinary in a humanistic studies is preparing place for a autonomic considerations connected to technology, economy and the society.pl
dc.abstract.plW epoce rozprzestrzeniających się badań, prowadzonych na tle hipermarketu kultury, a także uderzającej inflacji humanistycznych zwrotów i tworzenia się modeli zarządzania dziedzictwem humanistyki, jest miejsce na dogłębną analizę zarządzania dziedzictwem. Próbę systematyzacji można rozpatrywać w oparciu o zachodzące zmiany w humanistyce, w kategorii zwrotu-zmiany wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Post humanistyka to nowoczesne spojrzenie na dotychczasowe wartości, a „humanistyczna innowacyjność” to definicja widziana jako nowa kategoria innowacyjności. Wielowiekowe dziedzictwo literatury, wpisuje się w ten model komunikacyjny dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi, tworzących współczesny model zarządzania. Zarządzanie dziedzictwem literackim i humanistycznym zmniejszy ryzyko ich zniekształcenia oraz wspomoże unowocześniony przekaz kulturowy. Schematy narracyjne, fabuły, utopie i archetypy to dziedziny, które wiążą literaturę z zarządzaniem, wspomagają ją i pozwalają zrozumieć jej działanie . Do zainteresowania realacją zarządzania w kontekście humanistyki literackiej skłania nas także naukowa rzeczywistość , a transdyscyplinarność w naukach humanistycznych przygotowuje miejsce pod autonomiczne rozważania związane zarówno z techniką, ekonomią jak i społeczeństwem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.authorWrona-Bogacz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:41:54Z
dc.date.available2020-07-26T19:41:54Z
dc.date.submitted2016-03-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-102889-118062pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209518
dc.languagepolpl
dc.subject.enHeritage Literature Management Humanities Communicationpl
dc.subject.plDziedzictwo Literatura Zarządzanie Humanistyka Komunikacjapl
dc.titleZarządzanie dziedzictwem literackim w Polsce – próba systematyzacji.pl
dc.title.alternativeLiterary heritage management in Poland – analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the era of the spreading researches, leading against a background culture megastore, and also inflation of humanistic returns striking us and rising a new humanistic management models, there is a place for in-depth reporting literary heritage management in view of exploratory manifest. Try of systematization could be investigate premise on humanistic changes, in a category of returns-revision going across to social expectations. Post-humanities is a new glance on a previous values, the ‘humanistic innovation’ is the definition seen as a new innovation category. Centuries-old literature heritage is signing up in this model of communication by dint of application a special tools creating temporary management model. Management of the literature and culture heritage don’t let to make shallow the content and reduce the risk of the distort. Narrative scheme, the plots, utopia and archetype are the area, which connects literature and management. Transdyscyplinary in a humanistic studies is preparing place for a autonomic considerations connected to technology, economy and the society.
dc.abstract.plpl
W epoce rozprzestrzeniających się badań, prowadzonych na tle hipermarketu kultury, a także uderzającej inflacji humanistycznych zwrotów i tworzenia się modeli zarządzania dziedzictwem humanistyki, jest miejsce na dogłębną analizę zarządzania dziedzictwem. Próbę systematyzacji można rozpatrywać w oparciu o zachodzące zmiany w humanistyce, w kategorii zwrotu-zmiany wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Post humanistyka to nowoczesne spojrzenie na dotychczasowe wartości, a „humanistyczna innowacyjność” to definicja widziana jako nowa kategoria innowacyjności. Wielowiekowe dziedzictwo literatury, wpisuje się w ten model komunikacyjny dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi, tworzących współczesny model zarządzania. Zarządzanie dziedzictwem literackim i humanistycznym zmniejszy ryzyko ich zniekształcenia oraz wspomoże unowocześniony przekaz kulturowy. Schematy narracyjne, fabuły, utopie i archetypy to dziedziny, które wiążą literaturę z zarządzaniem, wspomagają ją i pozwalają zrozumieć jej działanie . Do zainteresowania realacją zarządzania w kontekście humanistyki literackiej skłania nas także naukowa rzeczywistość , a transdyscyplinarność w naukach humanistycznych przygotowuje miejsce pod autonomiczne rozważania związane zarówno z techniką, ekonomią jak i społeczeństwem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.authorpl
Wrona-Bogacz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:41:54Z
dc.date.available
2020-07-26T19:41:54Z
dc.date.submittedpl
2016-03-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-102889-118062
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209518
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Heritage Literature Management Humanities Communication
dc.subject.plpl
Dziedzictwo Literatura Zarządzanie Humanistyka Komunikacja
dc.titlepl
Zarządzanie dziedzictwem literackim w Polsce – próba systematyzacji.
dc.title.alternativepl
Literary heritage management in Poland – analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available