Ocena stopnia zróżnicowania genetycznego gupików w mikroskali oraz testowanie korelacji między heterozygotycznością a wykształceniem ornamentu płciowego.

master
dc.abstract.enThe purpose of the study was to analyse the genetic structure of guppy (Poecilia reticulata) in microscale. Genetic differentiation was examined by genotyping 152 individuals from 5 sites sampled every 100 m along the stream at 9 microsatellite loci. Pairwise FST values estimated for all loci were not statistically significant. Lack of genetic differentiation among the groups was confirmed by Structure analysis. Thus, guppies sampled in this study represent a single population.In the second part of the study, I examined the association between heterozygosity, estimated on the basis of 9 microsatellite loci, and male colouration. I found that heterozygosity is a significant predictor of the relative area of orange spots, a trait under strong female preference in this species.pl
dc.abstract.plPodział populacji na subpopulacje jest powszechnym zjawiskiem w świecie organizmów żywych. Miedzy poszczególnymi subpopulacjami obserwujemy genetyczne zróżnicowanie, co oznacza, że frekwencje alleli w każdej grupie są odmienne. Jednym z celów pracy było zbadanie zróżnicowania genetycznego gupików występujących na dystansie 400 m w strumieniu. W pierwszej części pracy analizowano strukturę genetyczną gupików w mikroskali. W badaniach wykorzystano 152 samce, pochodzące z pięciu miejsc strumienia, oddalonych co 100 m. Stopień genetycznego zróżnicowania oszacowany został na podstawie genotypów 9 markerów mikrosatelitarnych. Wartości FST między wszystkimi parami miejsc były nieistotne statystycznie. Brak zróżnicowania genetycznego między próbami wykazała także analiza w programie Structure. Badane grupy pochodzą więc z jednej populacji. Odstępstwa częstości alleli od równowagi Hardy’ego-Weinberga wykazano w trzech z dziewięciu loci. Test wskazywał na niedobór heterozygot, czego przyczyną może być obecność alleli zerowych.Celem drugiej części pracy było sprawdzenie czy istnieje zależność między heterozygotycznością osobnika a względną wielkością ornamentu płciowego. Zbadano związek między heterozygotycznością oszacowaną na podstawie 9 loci mikrosatelitarnych a powierzchnią pomarańczowych plam na ciele samców. Gupiki są modelowym gatunkiem w badaniach dotyczących doboru płciowego, osobniki posiadające bardziej jaskrawe zabarwienie faworyzowane są przez samice. Badania wykazały że względna powierzchnia ornamentów płciowych może reprezentować poziom heterozygotyczności osobnika. Wykazano pozytywną korelację między heterozygotycznością w 9 loci mikrosatelitarnych a wielkością pomarańczowych plam (standaryzowany współczynnik regresji β=0.29, F=14.02, P=0.0003).pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127155 pl
dc.contributor.authorDudka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKorona, Ryszard - 129139 pl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127155 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:33:54Z
dc.date.available2020-07-24T17:33:54Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.fieldofstudybiologia sądowapl
dc.identifier.apddiploma-76271-97067pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188935
dc.languagepolpl
dc.subject.engenetic differentiation, microsatellites, guppy, HFC, sexual selectionpl
dc.subject.plzróżnicowanie genetyczne, mikrosatelity, gupik, HFC, dobór płciowypl
dc.titleOcena stopnia zróżnicowania genetycznego gupików w mikroskali oraz testowanie korelacji między heterozygotycznością a wykształceniem ornamentu płciowego.pl
dc.title.alternativeGenetic differentiation of guppy in micro-scale and association between heterozygosity and ornamentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the study was to analyse the genetic structure of guppy (Poecilia reticulata) in microscale. Genetic differentiation was examined by genotyping 152 individuals from 5 sites sampled every 100 m along the stream at 9 microsatellite loci. Pairwise FST values estimated for all loci were not statistically significant. Lack of genetic differentiation among the groups was confirmed by Structure analysis. Thus, guppies sampled in this study represent a single population.In the second part of the study, I examined the association between heterozygosity, estimated on the basis of 9 microsatellite loci, and male colouration. I found that heterozygosity is a significant predictor of the relative area of orange spots, a trait under strong female preference in this species.
dc.abstract.plpl
Podział populacji na subpopulacje jest powszechnym zjawiskiem w świecie organizmów żywych. Miedzy poszczególnymi subpopulacjami obserwujemy genetyczne zróżnicowanie, co oznacza, że frekwencje alleli w każdej grupie są odmienne. Jednym z celów pracy było zbadanie zróżnicowania genetycznego gupików występujących na dystansie 400 m w strumieniu. W pierwszej części pracy analizowano strukturę genetyczną gupików w mikroskali. W badaniach wykorzystano 152 samce, pochodzące z pięciu miejsc strumienia, oddalonych co 100 m. Stopień genetycznego zróżnicowania oszacowany został na podstawie genotypów 9 markerów mikrosatelitarnych. Wartości FST między wszystkimi parami miejsc były nieistotne statystycznie. Brak zróżnicowania genetycznego między próbami wykazała także analiza w programie Structure. Badane grupy pochodzą więc z jednej populacji. Odstępstwa częstości alleli od równowagi Hardy’ego-Weinberga wykazano w trzech z dziewięciu loci. Test wskazywał na niedobór heterozygot, czego przyczyną może być obecność alleli zerowych.Celem drugiej części pracy było sprawdzenie czy istnieje zależność między heterozygotycznością osobnika a względną wielkością ornamentu płciowego. Zbadano związek między heterozygotycznością oszacowaną na podstawie 9 loci mikrosatelitarnych a powierzchnią pomarańczowych plam na ciele samców. Gupiki są modelowym gatunkiem w badaniach dotyczących doboru płciowego, osobniki posiadające bardziej jaskrawe zabarwienie faworyzowane są przez samice. Badania wykazały że względna powierzchnia ornamentów płciowych może reprezentować poziom heterozygotyczności osobnika. Wykazano pozytywną korelację między heterozygotycznością w 9 loci mikrosatelitarnych a wielkością pomarańczowych plam (standaryzowany współczynnik regresji β=0.29, F=14.02, P=0.0003).
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127155
dc.contributor.authorpl
Dudka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Korona, Ryszard - 129139
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127155
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:33:54Z
dc.date.available
2020-07-24T17:33:54Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.fieldofstudypl
biologia sądowa
dc.identifier.apdpl
diploma-76271-97067
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188935
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
genetic differentiation, microsatellites, guppy, HFC, sexual selection
dc.subject.plpl
zróżnicowanie genetyczne, mikrosatelity, gupik, HFC, dobór płciowy
dc.titlepl
Ocena stopnia zróżnicowania genetycznego gupików w mikroskali oraz testowanie korelacji między heterozygotycznością a wykształceniem ornamentu płciowego.
dc.title.alternativepl
Genetic differentiation of guppy in micro-scale and association between heterozygosity and ornament
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Gostynin
1
Krakow
1
Krynica-Zdroj
1
Pszczyna
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available