Profilaktyka społeczna najmłodszych grup defaworyzowanych : współczesne rozwiązania europejskie

2012
journal article
article
dc.abstract.enSo far forms of early education and care are required to be spread over the early childhood in the 21st century. Education in association with care seems to be most effective and just way of help and support especially among disadvantaged children. The author provides the description of the early childhood and care education referring to Eurydice’s report. There are three main models of children’s early childhood and care education: one-phase model so-called integrated; a model which structure depends on children’s age (which is most widespread one in Europe) or both models coexist. Additionally the author refers to other interesting systems of early childhood and care education e.g. Austria. She pinpoints also contemporary tendencies in this field and indicates important problems connected with this form and stage of education. They are: adequate training of teachers who are responsible for children’s early care and education, the lack of these forms of education or the lack of free places in the villages, economical issues and forms of subsidizinig fees for these institutions and supporting parents. The author considers also two main approaches to early children care and education: didactic and social constructivism. Finally, some chosen educational solutions and pedagogical theories are provided, distinguishing with forms and initiatives with parent’s participation.pl
dc.abstract.plWiek XXI wymaga rozszerzenia dotychczasowych form edukacji na najwcześniejsze lata życia człowieka. W połączeniu z opieką wczesna edukacja nad dzieckiem, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych grup defaworyzowanych dzieci nabiera szczególnego wymiaru. Taką edukację uważa się obecnie za najefektywniejszą i najbardziej sprawiedliwą. Autorka podaje określenie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, powołując się na opracowanie Eurydice. W Europie funkcjonują trzy główne modele organizacyjne wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: model jednofazowy, tzw. zintegrowany; model, którego struktura uzależniona jest od wieku dzieci - jest to model najbardziej rozpowszechniony w Europie, lub współwystępują obydwa modele. Oprócz tego Autorka wskazuje na inne intersujące systemy opieki nad najmłodszymi, np. w Austrii. Wymienia też współczesne tendencje w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz wskazuje ważne problemy łączące się z tą formą edukacji: a mianowicie odpowiednie kształcenie kadry odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi, brak placówek bądź miejsc w takich placówkach na obszarach wiejskich oraz kwestie ekonomiczne i formy subsydiowania i wspierania rodziców. Wyszczególnia też dwa dominujące podejścia do edukacji przy pracy z małymi dziećmi: dydaktyzm i konstruktywizm społeczny. Wreszcie wskazuje wybrane rozwiązania edukacyjne i teorie pedagogiczne, wyróżniając formy i inicjatywy partnerskie z udziałem rodziców.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Pedagogikipl
dc.contributor.authorTorowska, Joanna - 132409 pl
dc.date.accession2016-04-11pl
dc.date.accessioned2016-04-11T08:36:10Z
dc.date.available2016-04-11T08:36:10Z
dc.date.issued2012pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical58-74pl
dc.description.publication1pl
dc.identifier.issn2083-781Xpl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23744
dc.identifier.weblinkhttp://www.rocznik.kn.edu.pl/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProfilaktyka społeczna najmłodszych grup defaworyzowanych : współczesne rozwiązania europejskiepl
dc.title.alternativeSocial prevention of the youngest disfavour groups : contemporary European solutionspl
dc.title.journalEdukacja, Wychowanie, Resocjalizacjapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
So far forms of early education and care are required to be spread over the early childhood in the 21st century. Education in association with care seems to be most effective and just way of help and support especially among disadvantaged children. The author provides the description of the early childhood and care education referring to Eurydice’s report. There are three main models of children’s early childhood and care education: one-phase model so-called integrated; a model which structure depends on children’s age (which is most widespread one in Europe) or both models coexist. Additionally the author refers to other interesting systems of early childhood and care education e.g. Austria. She pinpoints also contemporary tendencies in this field and indicates important problems connected with this form and stage of education. They are: adequate training of teachers who are responsible for children’s early care and education, the lack of these forms of education or the lack of free places in the villages, economical issues and forms of subsidizinig fees for these institutions and supporting parents. The author considers also two main approaches to early children care and education: didactic and social constructivism. Finally, some chosen educational solutions and pedagogical theories are provided, distinguishing with forms and initiatives with parent’s participation.
dc.abstract.plpl
Wiek XXI wymaga rozszerzenia dotychczasowych form edukacji na najwcześniejsze lata życia człowieka. W połączeniu z opieką wczesna edukacja nad dzieckiem, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych grup defaworyzowanych dzieci nabiera szczególnego wymiaru. Taką edukację uważa się obecnie za najefektywniejszą i najbardziej sprawiedliwą. Autorka podaje określenie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, powołując się na opracowanie Eurydice. W Europie funkcjonują trzy główne modele organizacyjne wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: model jednofazowy, tzw. zintegrowany; model, którego struktura uzależniona jest od wieku dzieci - jest to model najbardziej rozpowszechniony w Europie, lub współwystępują obydwa modele. Oprócz tego Autorka wskazuje na inne intersujące systemy opieki nad najmłodszymi, np. w Austrii. Wymienia też współczesne tendencje w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz wskazuje ważne problemy łączące się z tą formą edukacji: a mianowicie odpowiednie kształcenie kadry odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi, brak placówek bądź miejsc w takich placówkach na obszarach wiejskich oraz kwestie ekonomiczne i formy subsydiowania i wspierania rodziców. Wyszczególnia też dwa dominujące podejścia do edukacji przy pracy z małymi dziećmi: dydaktyzm i konstruktywizm społeczny. Wreszcie wskazuje wybrane rozwiązania edukacyjne i teorie pedagogiczne, wyróżniając formy i inicjatywy partnerskie z udziałem rodziców.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki
dc.contributor.authorpl
Torowska, Joanna - 132409
dc.date.accessionpl
2016-04-11
dc.date.accessioned
2016-04-11T08:36:10Z
dc.date.available
2016-04-11T08:36:10Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
58-74
dc.description.publicationpl
1
dc.identifier.issnpl
2083-781X
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23744
dc.identifier.weblinkpl
http://www.rocznik.kn.edu.pl/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Profilaktyka społeczna najmłodszych grup defaworyzowanych : współczesne rozwiązania europejskie
dc.title.alternativepl
Social prevention of the youngest disfavour groups : contemporary European solutions
dc.title.journalpl
Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Chandler
5
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Radom
1
Warsaw
1
Wiśniowa
1

No access

No Thumbnail Available