En skur av partiklar. En analys av konceptuella metaforer i Ulf Danielssons Mörkret vid tidens ände

master
dc.abstract.enThis study is an analysis of conceptual metaphors in the popular science book Dark at the end of time of physicist Ulf Danielsson. The book is about the universe and the scientific research about it. The theoretical basis of my study consists of the cognitive metaphorteory discussed in the theoretical chapter. The purpose of the analysis is to map the metaphorical expressions that the book contains and link them to the overall metaphorical conceptualizations that lie behind them. The analysis of the book is the starting point for a discussion about metaphors in scientific language. I try to answer the questions about the significance of the metaphor in the scientific language and the use of the metaphor in practice. In this essay, I study what is most often perceived metaphorically in the book and in what way. The analysis covers the book's different conceptual patterns and the most commonly used source domains for building metaphors.pl
dc.abstract.otherFöreliggande uppsats är en analys av konceptuella metaforer i den populärvetenskapliga boken Mörkret vid tidens ände av fysikern Ulf Danielsson. Boken handlar om universum och forskning kring det. Uppdatsens teoretiska bas utgörs av den kognitiva metaforteorin som diskuteras i det teoretiska kapitlet. Syftet med analysen är att kartlägga de metaforiska uttryck som boken innehåller och knyta dem till övergripande metaforiska konceptualiseringar som ligger bakom dem. Analysen av boken är en utgångspunkt för en diskussion kring metaforer i vetenskapligt språk. Jag redogör frågor om metaforens betydelse i det vetenskapliga språket och om metaforens användning i praktiken. I denna uppsats studerar jag vad som oftast uppfattas metaforiskt i boken och på vilket sätt. Analysen omfattar bokens olika konceptuella mönster och de oftast använda källdomäner för att bygga metaforer.pl
dc.abstract.plPraca jest analizą metafor konceptualnych, występujących w książce popularno-naukowej "Ciemność na końcu czasu" fizyka Ulfa Danielssona. Książka dotyczy Wszechświata i dotyczacych go badań naukowych. Podstawę teoretyczną pracy stanowi kognitywna teoria metafory omówiona w rozdziale pierwszym. Celem analizy jest odnalezienie i opisanie konceptualizacji metaforycznych oraz powiązanie ich z ogólnymi schematami konceptualizacji, które leżą u ich podstaw. Analiza książki jest punktem wyjścia do dyskusji nad metaforą w języku naukowym. Staram się odpowiedzieć na pytania dotyczące jej znaczenia oraz zastosowania w języku nauki. Badam, co najczęściej postrzegane jest metaforycznie w książce i w jaki sposób. Analiza dotyczy znalezionych w niej wzorców konceptualnych i najczęściej używanych domen źródłowych do tworzenia metafor.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.contributor.authorŚwieżak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.contributor.reviewerKowal, Iwona - 129248 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:50:31Z
dc.date.available2020-07-27T12:50:31Z
dc.date.submitted2017-10-20pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-120082-113584pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225039
dc.languageswepl
dc.subject.enuniverse, metaphor, cognitive metaphorteory, conceptualization, conceptual domain, conceptual model, cognitive model, Lakoff, Johnson, ontological metaphors, time, light, particles, scientific theories, black hole, supersymmetry, singularitypl
dc.subject.otheruniversum, metafor, kognitiv lingvistik, konceptualisering, konceptuell domän, konceptuell modell, kognitiv modell, Lakoff, Johnson, ontologiska metaforer, tid, ljus, partiklar, vetenskapliga teorier, svart hål, supersymmetri, singularitetpl
dc.subject.plWszechświat, metafora, kognitywna teoria metafory, konceptualizacja, domena konceptualna, model konceptualny, model kognitywny, Lakoff, Johnson, metafory ontologiczne, czas, światło, cząstki, teorie naukowe, czarna dziura, supersymetria, osobliwośćpl
dc.titleEn skur av partiklar. En analys av konceptuella metaforer i Ulf Danielssons Mörkret vid tidens ändepl
dc.title.alternativeDeszcz cząstek. Analiza metafor konceptualnych w książce Ulfa Danielssona Ciemność na końcu czasupl
dc.title.alternativeRain of particles. Analysis of conceptual metaphors in the book Dark at the end of time of Ulf Danielssonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study is an analysis of conceptual metaphors in the popular science book Dark at the end of time of physicist Ulf Danielsson. The book is about the universe and the scientific research about it. The theoretical basis of my study consists of the cognitive metaphorteory discussed in the theoretical chapter. The purpose of the analysis is to map the metaphorical expressions that the book contains and link them to the overall metaphorical conceptualizations that lie behind them. The analysis of the book is the starting point for a discussion about metaphors in scientific language. I try to answer the questions about the significance of the metaphor in the scientific language and the use of the metaphor in practice. In this essay, I study what is most often perceived metaphorically in the book and in what way. The analysis covers the book's different conceptual patterns and the most commonly used source domains for building metaphors.
dc.abstract.otherpl
Föreliggande uppsats är en analys av konceptuella metaforer i den populärvetenskapliga boken Mörkret vid tidens ände av fysikern Ulf Danielsson. Boken handlar om universum och forskning kring det. Uppdatsens teoretiska bas utgörs av den kognitiva metaforteorin som diskuteras i det teoretiska kapitlet. Syftet med analysen är att kartlägga de metaforiska uttryck som boken innehåller och knyta dem till övergripande metaforiska konceptualiseringar som ligger bakom dem. Analysen av boken är en utgångspunkt för en diskussion kring metaforer i vetenskapligt språk. Jag redogör frågor om metaforens betydelse i det vetenskapliga språket och om metaforens användning i praktiken. I denna uppsats studerar jag vad som oftast uppfattas metaforiskt i boken och på vilket sätt. Analysen omfattar bokens olika konceptuella mönster och de oftast använda källdomäner för att bygga metaforer.
dc.abstract.plpl
Praca jest analizą metafor konceptualnych, występujących w książce popularno-naukowej "Ciemność na końcu czasu" fizyka Ulfa Danielssona. Książka dotyczy Wszechświata i dotyczacych go badań naukowych. Podstawę teoretyczną pracy stanowi kognitywna teoria metafory omówiona w rozdziale pierwszym. Celem analizy jest odnalezienie i opisanie konceptualizacji metaforycznych oraz powiązanie ich z ogólnymi schematami konceptualizacji, które leżą u ich podstaw. Analiza książki jest punktem wyjścia do dyskusji nad metaforą w języku naukowym. Staram się odpowiedzieć na pytania dotyczące jej znaczenia oraz zastosowania w języku nauki. Badam, co najczęściej postrzegane jest metaforycznie w książce i w jaki sposób. Analiza dotyczy znalezionych w niej wzorców konceptualnych i najczęściej używanych domen źródłowych do tworzenia metafor.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.contributor.authorpl
Świeżak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:50:31Z
dc.date.available
2020-07-27T12:50:31Z
dc.date.submittedpl
2017-10-20
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-120082-113584
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225039
dc.languagepl
swe
dc.subject.enpl
universe, metaphor, cognitive metaphorteory, conceptualization, conceptual domain, conceptual model, cognitive model, Lakoff, Johnson, ontological metaphors, time, light, particles, scientific theories, black hole, supersymmetry, singularity
dc.subject.otherpl
universum, metafor, kognitiv lingvistik, konceptualisering, konceptuell domän, konceptuell modell, kognitiv modell, Lakoff, Johnson, ontologiska metaforer, tid, ljus, partiklar, vetenskapliga teorier, svart hål, supersymmetri, singularitet
dc.subject.plpl
Wszechświat, metafora, kognitywna teoria metafory, konceptualizacja, domena konceptualna, model konceptualny, model kognitywny, Lakoff, Johnson, metafory ontologiczne, czas, światło, cząstki, teorie naukowe, czarna dziura, supersymetria, osobliwość
dc.titlepl
En skur av partiklar. En analys av konceptuella metaforer i Ulf Danielssons Mörkret vid tidens ände
dc.title.alternativepl
Deszcz cząstek. Analiza metafor konceptualnych w książce Ulfa Danielssona Ciemność na końcu czasu
dc.title.alternativepl
Rain of particles. Analysis of conceptual metaphors in the book Dark at the end of time of Ulf Danielsson
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available