Transformacja reżimu demokratycznego w reżim autokratyczny w Polsce w latach 1926-1930

licenciate
dc.abstract.enThe topic of this dissertation is transformation of a democratic regime into an autocratic regime in Poland in the years 1926-1930. This period is opened by a successful coup against the legal authorities performed by Józef Piłsudski in May of 1926. Piłsudski knowing that he does not yet have sufficient strength to take full power agreed to nominally accept constitutional norms in exchange for the parliament appointing new authorities in accordance with his will. This was the beginning of a four-year long conflict over control over the Polish political system. During this time piłsudskiites led to widespread changes in the workings of the political regime changing its form from democratic to autocratic. This dissertation will present the most important aspects of these changes on the basis of individual aspects of a political regime which are understood as: (1) obtaining political power, (2) organizing political competition, (3) the structure (organization) of the supreme state authorities, (4) the distribution of power, (5) making binding decisions on the distribution of benefits and burdens, and (6) exercising political responsibility.pl
dc.abstract.plTematem tej pracy jest transformacja reżimu demokratycznego w reżim autokratyczny w Polsce w latach 1926-1930. Okres ten otwiera przeprowadzenie przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r. udanego zbrojnego zamachu stanu przeciw legalnym władzom. Piłsudski wiedząc, że nie ma jeszcze siły na przejęcie pełni władzy nominalnie zaakceptował zasady konstytucji w zamian za powołanie przez parlament nowych władz zgodnie z jego wolą. Rozpoczęło to czteroletni konflikt o kontrolę nad Polskim systemem politycznym. W tym czasie piłsudczycy doprowadzili do znacznych zmian w działalności reżimu politycznego zmieniając jego formę z demokratycznej na autokratyczną. Praca ta przedstawi najważniejsze z zachodzących zmian w odniesieniu do poszczególnych aspektów reżimu politycznego, za które przyjęto: (1) uzyskiwanie władzy politycznej, (2) organizowanie rywalizacji politycznej, (3) strukturę (organizację) naczelnych władz państwowych, (4) podział władzy, (5) podejmowanie wiążących decyzji o podziale dóbr i ciężarów oraz (6) egzekwowanie odpowiedzialności politycznej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPolaczek-Bigaj, Marta - 137823 pl
dc.contributor.authorKosno, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPolaczek-Bigaj, Marta - 137823 pl
dc.contributor.reviewerGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.date.accessioned2023-09-25T21:37:37Z
dc.date.available2023-09-25T21:37:37Z
dc.date.submitted2023-09-13pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-167606-290240pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319745
dc.languagepolpl
dc.subject.ensanation, józef piłsudski, political regime, autocracy, democracy, authoritarianismpl
dc.subject.plsanacja, józef Piłsudski, reżim polityczny, autokracja, demokracja, autorytaryzmpl
dc.titleTransformacja reżimu demokratycznego w reżim autokratyczny w Polsce w latach 1926-1930pl
dc.title.alternativeTransformation of a democratic regime into an autocratic regime in Poland in the years 1926-1930pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this dissertation is transformation of a democratic regime into an autocratic regime in Poland in the years 1926-1930. This period is opened by a successful coup against the legal authorities performed by Józef Piłsudski in May of 1926. Piłsudski knowing that he does not yet have sufficient strength to take full power agreed to nominally accept constitutional norms in exchange for the parliament appointing new authorities in accordance with his will. This was the beginning of a four-year long conflict over control over the Polish political system. During this time piłsudskiites led to widespread changes in the workings of the political regime changing its form from democratic to autocratic. This dissertation will present the most important aspects of these changes on the basis of individual aspects of a political regime which are understood as: (1) obtaining political power, (2) organizing political competition, (3) the structure (organization) of the supreme state authorities, (4) the distribution of power, (5) making binding decisions on the distribution of benefits and burdens, and (6) exercising political responsibility.
dc.abstract.plpl
Tematem tej pracy jest transformacja reżimu demokratycznego w reżim autokratyczny w Polsce w latach 1926-1930. Okres ten otwiera przeprowadzenie przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r. udanego zbrojnego zamachu stanu przeciw legalnym władzom. Piłsudski wiedząc, że nie ma jeszcze siły na przejęcie pełni władzy nominalnie zaakceptował zasady konstytucji w zamian za powołanie przez parlament nowych władz zgodnie z jego wolą. Rozpoczęło to czteroletni konflikt o kontrolę nad Polskim systemem politycznym. W tym czasie piłsudczycy doprowadzili do znacznych zmian w działalności reżimu politycznego zmieniając jego formę z demokratycznej na autokratyczną. Praca ta przedstawi najważniejsze z zachodzących zmian w odniesieniu do poszczególnych aspektów reżimu politycznego, za które przyjęto: (1) uzyskiwanie władzy politycznej, (2) organizowanie rywalizacji politycznej, (3) strukturę (organizację) naczelnych władz państwowych, (4) podział władzy, (5) podejmowanie wiążących decyzji o podziale dóbr i ciężarów oraz (6) egzekwowanie odpowiedzialności politycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Polaczek-Bigaj, Marta - 137823
dc.contributor.authorpl
Kosno, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Polaczek-Bigaj, Marta - 137823
dc.contributor.reviewerpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.date.accessioned
2023-09-25T21:37:37Z
dc.date.available
2023-09-25T21:37:37Z
dc.date.submittedpl
2023-09-13
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-167606-290240
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319745
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sanation, józef piłsudski, political regime, autocracy, democracy, authoritarianism
dc.subject.plpl
sanacja, józef Piłsudski, reżim polityczny, autokracja, demokracja, autorytaryzm
dc.titlepl
Transformacja reżimu demokratycznego w reżim autokratyczny w Polsce w latach 1926-1930
dc.title.alternativepl
Transformation of a democratic regime into an autocratic regime in Poland in the years 1926-1930
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available