Wpływ ligandów receptorów 5HT6 na działanie wybranych leków przeciwpsychotycznych w teście interakcji socjalnych u szczurów

master
dc.abstract.enCognitive impairments associated with schizophrenia (CIAS) affects all areas of patient's life. Clinically used antipsychotic drugs (APDs) are ineffective or may even worsen CIAS.The aim of study was to investigate effect of addition of 5-HT6 receptor ligands (WAY-181187-agonist, SB-742457-antagonist) to APDs (olanzapine, risperidone, haloperidol) on behavior of rats in social interaction test, after acute and chronic administration. Also, the influence of the tested compounds on rats’ locomotor activity was measured in open field test.In acute experiment risperidone did not affect MK-801-induced deficits in rats’ social behaviour, while olanzapine and haloperidol enhanced those deficits. Presumably, it is caused by sedative action of these compounds. WAY-181187 had no effect on social interactions, contrary to SB-742457, which completely abolished MK-801-induced deficits. Most beneficial results of single administration were observed after co-administration of haloperidol and agonist or antagonist. Similarly, joint administration of risperidone and SB-742457 decreased social disturbances. Repeated administration of olanzapine exacerbated, haloperidol had no influence and risperidone partially improved social deficits. Chronical administration of agonist slightly increased social interaction time comparing to MK-801-treated group, while SB-742457 did not changed social disturbances. Only combination of olanzapine and WAY-181187 improved social behavior comparing to APD-treated group. Adding agonist to haloperidol or risperidone, same as co-treatment of SB-742457 and risperidone worsened social behavior compared to respective APD-treated group. Due to often opposite effects observed after acute and repeated administration, on this stage of study, it is impossible to clearly indicate beneficial combinations of 5-HT6 receptor ligands with specific APDs.pl
dc.abstract.plZaburzenia poznawcze towarzyszące schizofrenii oddziałują na wszystkie obszary życia pacjentów. Stosowane klinicznie leki przeciwpsychotyczne (LPP) są nieskuteczne w znoszeniu tych objawów, a nawet mogą je dodatkowo pogłębiać. Celem pracy było zbadanie wpływu dołączenia ligandów receptorów 5-HT6 (WAY-181187–agonista, SB-742457–antagonista) do LPP (olanzapina, risperidon, haloperidol) na zachowanie szczurów w teście interakcji socjalnych po podaniu ostrym i przewlekłym. Dodatkowo sprawdzano wpływ badanych związków na aktywność ruchową zwierząt w teście otwartego pola. W podaniu ostrym risperidon nie wpływał na indukowane MK-801 deficyty zachowań społecznych szczurów, natomiast olanzapina i haloperidol pogłębiały te zaburzenia, czego przyczyną prawdopodobnie jest działanie sedatywne. WAY-181187 po podaniu jednokrotnym nie wpływał na czas interakcji socjalnych, w przeciwieństwie do SB-742457, który całkowicie znosił działanie MK-801. Najkorzystniejsze efekty jednokrotnego, łącznego podania badanych związków zaobserwowano przy jednoczesnym podaniu haloperidolu z ligandami receptorów 5-HT6. Podobnie połączenie risperidonu z antagonistą poprawiało zaburzenia społeczne. Po podaniu wielokrotnym olanzapina pogłębiała zaburzenia poznawcze, risperidon prowadził do częściowego odwrócenia tych zaburzeń, natomiast haloperidol nie wpływał na mierzony parametr. Wielokrotne podanie agonisty wydłużało czas interakcji zwierząt w porównaniu z grupą MK-801, podczas gdy SB-742457 nie wpływał na zaburzenia zachowań socjalnych. Dołączenie WAY-181187 do olanzapiny prowadziło do poprawy zachowań społecznych w porównaniu z grupą otrzymującą LPP, natomiast połączenie agonisty z haloperidolem i risperidonem, podobnie jak SB-742457 z risperidonem, wpływało niekorzystnie na czas interakcji szczurów w porównaniu do grupy otrzymującej odpowiedni LPP.Ze względu na często przeciwne efekty obserwowane po podaniu ostrym i wielokrotnym, na tym etapie badań, niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie korzystnych połączeń ligandów receptorów 5-HT6 z konkretnymi LPP.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPartyka, Anna - 133092 pl
dc.contributor.authorCzub, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPartyka, Anna - 133092 pl
dc.contributor.reviewerWesołowska, Anna - 161589 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:46:45Z
dc.date.available2020-07-27T21:46:45Z
dc.date.submitted2019-07-15pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-129662-193761pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233077
dc.languagepolpl
dc.subject.enschizophrenia, social behavious deficits, social interaction test, rats, 5-HT6 receptors, WAY-181187, SB-742457pl
dc.subject.plschizofrenia, deficyty zachowań socjalnych, test interakcji socjalnych, szczury, receptory 5-HT6, WAY-181187, SB-742457pl
dc.titleWpływ ligandów receptorów 5HT6 na działanie wybranych leków przeciwpsychotycznych w teście interakcji socjalnych u szczurówpl
dc.title.alternativeEffect of 5-HT6 receptor ligands on selected antipsychotic drugs in social interaction test in ratspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cognitive impairments associated with schizophrenia (CIAS) affects all areas of patient's life. Clinically used antipsychotic drugs (APDs) are ineffective or may even worsen CIAS.The aim of study was to investigate effect of addition of 5-HT6 receptor ligands (WAY-181187-agonist, SB-742457-antagonist) to APDs (olanzapine, risperidone, haloperidol) on behavior of rats in social interaction test, after acute and chronic administration. Also, the influence of the tested compounds on rats’ locomotor activity was measured in open field test.In acute experiment risperidone did not affect MK-801-induced deficits in rats’ social behaviour, while olanzapine and haloperidol enhanced those deficits. Presumably, it is caused by sedative action of these compounds. WAY-181187 had no effect on social interactions, contrary to SB-742457, which completely abolished MK-801-induced deficits. Most beneficial results of single administration were observed after co-administration of haloperidol and agonist or antagonist. Similarly, joint administration of risperidone and SB-742457 decreased social disturbances. Repeated administration of olanzapine exacerbated, haloperidol had no influence and risperidone partially improved social deficits. Chronical administration of agonist slightly increased social interaction time comparing to MK-801-treated group, while SB-742457 did not changed social disturbances. Only combination of olanzapine and WAY-181187 improved social behavior comparing to APD-treated group. Adding agonist to haloperidol or risperidone, same as co-treatment of SB-742457 and risperidone worsened social behavior compared to respective APD-treated group. Due to often opposite effects observed after acute and repeated administration, on this stage of study, it is impossible to clearly indicate beneficial combinations of 5-HT6 receptor ligands with specific APDs.
dc.abstract.plpl
Zaburzenia poznawcze towarzyszące schizofrenii oddziałują na wszystkie obszary życia pacjentów. Stosowane klinicznie leki przeciwpsychotyczne (LPP) są nieskuteczne w znoszeniu tych objawów, a nawet mogą je dodatkowo pogłębiać. Celem pracy było zbadanie wpływu dołączenia ligandów receptorów 5-HT6 (WAY-181187–agonista, SB-742457–antagonista) do LPP (olanzapina, risperidon, haloperidol) na zachowanie szczurów w teście interakcji socjalnych po podaniu ostrym i przewlekłym. Dodatkowo sprawdzano wpływ badanych związków na aktywność ruchową zwierząt w teście otwartego pola. W podaniu ostrym risperidon nie wpływał na indukowane MK-801 deficyty zachowań społecznych szczurów, natomiast olanzapina i haloperidol pogłębiały te zaburzenia, czego przyczyną prawdopodobnie jest działanie sedatywne. WAY-181187 po podaniu jednokrotnym nie wpływał na czas interakcji socjalnych, w przeciwieństwie do SB-742457, który całkowicie znosił działanie MK-801. Najkorzystniejsze efekty jednokrotnego, łącznego podania badanych związków zaobserwowano przy jednoczesnym podaniu haloperidolu z ligandami receptorów 5-HT6. Podobnie połączenie risperidonu z antagonistą poprawiało zaburzenia społeczne. Po podaniu wielokrotnym olanzapina pogłębiała zaburzenia poznawcze, risperidon prowadził do częściowego odwrócenia tych zaburzeń, natomiast haloperidol nie wpływał na mierzony parametr. Wielokrotne podanie agonisty wydłużało czas interakcji zwierząt w porównaniu z grupą MK-801, podczas gdy SB-742457 nie wpływał na zaburzenia zachowań socjalnych. Dołączenie WAY-181187 do olanzapiny prowadziło do poprawy zachowań społecznych w porównaniu z grupą otrzymującą LPP, natomiast połączenie agonisty z haloperidolem i risperidonem, podobnie jak SB-742457 z risperidonem, wpływało niekorzystnie na czas interakcji szczurów w porównaniu do grupy otrzymującej odpowiedni LPP.Ze względu na często przeciwne efekty obserwowane po podaniu ostrym i wielokrotnym, na tym etapie badań, niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie korzystnych połączeń ligandów receptorów 5-HT6 z konkretnymi LPP.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Partyka, Anna - 133092
dc.contributor.authorpl
Czub, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Partyka, Anna - 133092
dc.contributor.reviewerpl
Wesołowska, Anna - 161589
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:46:45Z
dc.date.available
2020-07-27T21:46:45Z
dc.date.submittedpl
2019-07-15
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-129662-193761
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233077
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
schizophrenia, social behavious deficits, social interaction test, rats, 5-HT6 receptors, WAY-181187, SB-742457
dc.subject.plpl
schizofrenia, deficyty zachowań socjalnych, test interakcji socjalnych, szczury, receptory 5-HT6, WAY-181187, SB-742457
dc.titlepl
Wpływ ligandów receptorów 5HT6 na działanie wybranych leków przeciwpsychotycznych w teście interakcji socjalnych u szczurów
dc.title.alternativepl
Effect of 5-HT6 receptor ligands on selected antipsychotic drugs in social interaction test in rats
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Poznan
2
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available