Ombudsman institutions and the judiciary in Sweden and Finland

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe short article discusses the competences of ombudsmen in Sweden and Finland in relation to the judiciary. These institutions have controlling and supervisory powers in relation to courts of law, including the determination of the accountability of judges and typical competences of a prosecutor. The Author points out the necessity to read provisions of the constitutions and acts regulating the discussed competences in the light of the principle of the judiciary’s independence. Still, the supervisory rights of ombudsmen in Sweden and Finland are very well developed and may refer to issues approaching closely the sphere of jurisdiction. When assessing the solutions presented, the Author points out the fact that the ombudsmen in both countries have worked out respective practices aimed at such use of available means of control so they cannot be accused of a reasonable and too extended interference with the judiciary sphere.pl
dc.abstract.plW artykule omówione zostały kompetencje ombudsmanów w Szwecji i Finlandii w odniesieniu do władzy sądowniczej. Instytucje te posiadają pewne uprawnienia kontrolno- nadzorcze nad sądami, w tym również w zakresie pociągania sędziów do odpowiedzialności a także kompetencje typowo prokuratorskie. Autor wskazuje na konieczność odczytywania przepisów konstytucji i ustaw regulujących opisywane kompetencje w świetle zasad niezależności władzy sądowniczej. Niemniej uprawnienia nadzorcze ombudsmanów w Szwecji i Finlandii mają charakter rozbudowany i mogą dotyczyć kwestii bardzo zbliżonych do sfery orzekania. Oceniając przedstawiane rozwiązania, Autor zwraca uwagę, że w obydwu państwach ombudsmani wypracowali odpowiednią praktykę prowadzącą do takiego stosowania dostępnych im środków kontroli, aby nie narażać się na zarzut nieuzasadnionej i zbytnio rozszerzonej ingerencji w sferę aparatu sądowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczegopl
dc.contributor.authorMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.date.accession2019-01-07pl
dc.date.accessioned2018-03-06T14:43:31Z
dc.date.available2018-03-06T14:43:31Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalStreszcz. pol. s. 38. Bibliogr. s. 47-48pl
dc.description.number6 (40)pl
dc.description.physical37-48pl
dc.description.publication0,63pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15804/ppk.2017.06.02pl
dc.identifier.issn2082-1212pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51273
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/40/ppk4002.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enOmbudsmanpl
dc.subject.enSwedenpl
dc.subject.enFinlandiapl
dc.subject.enJudiciarypl
dc.subject.enCourtspl
dc.subject.plombudsmanpl
dc.subject.plSzwecjapl
dc.subject.plFinlandiapl
dc.subject.plniezależnośćpl
dc.subject.plsądypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOmbudsman institutions and the judiciary in Sweden and Finlandpl
dc.title.journalPrzegląd Prawa Konstytucyjnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The short article discusses the competences of ombudsmen in Sweden and Finland in relation to the judiciary. These institutions have controlling and supervisory powers in relation to courts of law, including the determination of the accountability of judges and typical competences of a prosecutor. The Author points out the necessity to read provisions of the constitutions and acts regulating the discussed competences in the light of the principle of the judiciary’s independence. Still, the supervisory rights of ombudsmen in Sweden and Finland are very well developed and may refer to issues approaching closely the sphere of jurisdiction. When assessing the solutions presented, the Author points out the fact that the ombudsmen in both countries have worked out respective practices aimed at such use of available means of control so they cannot be accused of a reasonable and too extended interference with the judiciary sphere.
dc.abstract.plpl
W artykule omówione zostały kompetencje ombudsmanów w Szwecji i Finlandii w odniesieniu do władzy sądowniczej. Instytucje te posiadają pewne uprawnienia kontrolno- nadzorcze nad sądami, w tym również w zakresie pociągania sędziów do odpowiedzialności a także kompetencje typowo prokuratorskie. Autor wskazuje na konieczność odczytywania przepisów konstytucji i ustaw regulujących opisywane kompetencje w świetle zasad niezależności władzy sądowniczej. Niemniej uprawnienia nadzorcze ombudsmanów w Szwecji i Finlandii mają charakter rozbudowany i mogą dotyczyć kwestii bardzo zbliżonych do sfery orzekania. Oceniając przedstawiane rozwiązania, Autor zwraca uwagę, że w obydwu państwach ombudsmani wypracowali odpowiednią praktykę prowadzącą do takiego stosowania dostępnych im środków kontroli, aby nie narażać się na zarzut nieuzasadnionej i zbytnio rozszerzonej ingerencji w sferę aparatu sądowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
dc.contributor.authorpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.date.accessionpl
2019-01-07
dc.date.accessioned
2018-03-06T14:43:31Z
dc.date.available
2018-03-06T14:43:31Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Streszcz. pol. s. 38. Bibliogr. s. 47-48
dc.description.numberpl
6 (40)
dc.description.physicalpl
37-48
dc.description.publicationpl
0,63
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15804/ppk.2017.06.02
dc.identifier.issnpl
2082-1212
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51273
dc.identifier.weblinkpl
http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/40/ppk4002.pdf
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Ombudsman
dc.subject.enpl
Sweden
dc.subject.enpl
Finlandia
dc.subject.enpl
Judiciary
dc.subject.enpl
Courts
dc.subject.plpl
ombudsman
dc.subject.plpl
Szwecja
dc.subject.plpl
Finlandia
dc.subject.plpl
niezależność
dc.subject.plpl
sądy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ombudsman institutions and the judiciary in Sweden and Finland
dc.title.journalpl
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month