Seksualność Polaków po 50. roku życia.

master
dc.abstract.enGlobal aging has become increasingly apparent. Sexuality is a vital part of the human life, and its understanding allows the proper education and adequate help. However, comparing to other age groups, knowledge about the sexuality of the elderly is still rudimentary. It seems marginalized both among professionals and in public opinion. The aim of this study was to explore this issue, gather data and compose a general description of the situation on Polish ground in order to create a basis for further understanding and explanation of the observed regularities. A questionnaire-based survey was conducted in a group of 109 participants (62 female, 47 male), aging 50-89 (mean 62,5 ± 8,3). The results show that sexual interest and activity decrease with age. Having a partner doubles the frequency of sexual contact. Poor health reduces it almost three times. Women prefer hugging (65%) and kissing (61%) while men choose sexual intercourse (75%) and genitals stimulation (55%) as their favourite sexual activity. The most common sexual problems are: vaginal dryness in women (½ of the group) and erectile dysfunction in men (1/3). Findings allow to determine a general image of sexual life of elders in Poland and the distinctive concerns in this group. They also confirm the role of sexuality in a human life regardless of age, and the importance of further, more specialized research, including both quantitative and qualitative methods.pl
dc.abstract.plStarzenie się społeczeństw staje się coraz bardziej zauważalne. Seksualność stanowi ważny aspekt życia człowieka, a jej dobre zrozumienie umożliwia właściwą edukację oraz pomoc osobom tego potrzebującym. Niestety, wiedza zgromadzona na temat życia seksualnego seniorów jest o wiele skromniejsza, niż w przypadku innych grup wiekowych. Ich seksualność wydaje się być marginalizowana zarówno przez fachowców, jak i w opinii społecznej. Głównym celem pracy jest eksploracja tego zagadnienia na gruncie polskim, zgromadzenie danych i skonstruowanie opisu sytuacji, który byłby wstępem do zrozumienia i wyjaśnienia zaobserwowanych prawidłowości. Autorski kwestionariusz posłużył do zebrania danych w niereprezentatywnej grupie 109 Polaków (62 kobiety, 47 mężczyzn) w wieku 50-89 lat (średnia wieku 62,5 ± 8,3). Wśród respondentów zainteresowanie seksualnością oraz częstość podejmowania aktywności seksualnej zmniejsza się wraz z wiekiem. Respondenci posiadający partnera dwukrotnie częściej podejmują aktywność seksualną niż osoby bez partnera, a cieszący się dobrym zdrowiem deklarują ją na poziomie 2-3 razy wyższym, niż badani o słabym zdrowiu. Ulubione formy aktywności seksualnej u kobiet to: przytulanie (65%) i całowanie (61%), u mężczyzn: stosunek płciowy (75%) i pieszczoty stref erogennych (55%). Połowa badanych kobiet skarży się na niewystarczające nawilżenie miejsc intymnych, 1/3 mężczyzn na problemy z erekcją. Wyniki badania pozwoliły na nakreślenie wstępnego obrazu życia seksualnego osób starszych w Polsce oraz charakterystycznych problemów z nim związanych. Potwierdzają również to, jak istotna jest seksualność w życiu człowieka niezależnie od wieku oraz konieczność dalszych, wyspecjalizowanych badań ilościowych i jakościowych w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.authorGore-Gorszewska, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.reviewerKrzemionka-Brózda, Dorota - 129547 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:24:17Z
dc.date.available2020-07-26T21:24:17Z
dc.date.submitted2016-06-21pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-104706-11222pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211112
dc.languagepolpl
dc.subject.ensexuality, sexual rights, dysfunctions, elderly, ageing, stereotypes, sexual education, professional help, sexually transmitted infectionspl
dc.subject.plseksualność, prawa seksualne, dysfunkcje, starość, starzenie się, stereotypy, edukacja seksualna, profesjonalna pomoc, infekcje przenoszone drogą płciowąpl
dc.titleSeksualność Polaków po 50. roku życia.pl
dc.title.alternativeSexuality of Poles over 50 years of age.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Global aging has become increasingly apparent. Sexuality is a vital part of the human life, and its understanding allows the proper education and adequate help. However, comparing to other age groups, knowledge about the sexuality of the elderly is still rudimentary. It seems marginalized both among professionals and in public opinion. The aim of this study was to explore this issue, gather data and compose a general description of the situation on Polish ground in order to create a basis for further understanding and explanation of the observed regularities. A questionnaire-based survey was conducted in a group of 109 participants (62 female, 47 male), aging 50-89 (mean 62,5 ± 8,3). The results show that sexual interest and activity decrease with age. Having a partner doubles the frequency of sexual contact. Poor health reduces it almost three times. Women prefer hugging (65%) and kissing (61%) while men choose sexual intercourse (75%) and genitals stimulation (55%) as their favourite sexual activity. The most common sexual problems are: vaginal dryness in women (½ of the group) and erectile dysfunction in men (1/3). Findings allow to determine a general image of sexual life of elders in Poland and the distinctive concerns in this group. They also confirm the role of sexuality in a human life regardless of age, and the importance of further, more specialized research, including both quantitative and qualitative methods.
dc.abstract.plpl
Starzenie się społeczeństw staje się coraz bardziej zauważalne. Seksualność stanowi ważny aspekt życia człowieka, a jej dobre zrozumienie umożliwia właściwą edukację oraz pomoc osobom tego potrzebującym. Niestety, wiedza zgromadzona na temat życia seksualnego seniorów jest o wiele skromniejsza, niż w przypadku innych grup wiekowych. Ich seksualność wydaje się być marginalizowana zarówno przez fachowców, jak i w opinii społecznej. Głównym celem pracy jest eksploracja tego zagadnienia na gruncie polskim, zgromadzenie danych i skonstruowanie opisu sytuacji, który byłby wstępem do zrozumienia i wyjaśnienia zaobserwowanych prawidłowości. Autorski kwestionariusz posłużył do zebrania danych w niereprezentatywnej grupie 109 Polaków (62 kobiety, 47 mężczyzn) w wieku 50-89 lat (średnia wieku 62,5 ± 8,3). Wśród respondentów zainteresowanie seksualnością oraz częstość podejmowania aktywności seksualnej zmniejsza się wraz z wiekiem. Respondenci posiadający partnera dwukrotnie częściej podejmują aktywność seksualną niż osoby bez partnera, a cieszący się dobrym zdrowiem deklarują ją na poziomie 2-3 razy wyższym, niż badani o słabym zdrowiu. Ulubione formy aktywności seksualnej u kobiet to: przytulanie (65%) i całowanie (61%), u mężczyzn: stosunek płciowy (75%) i pieszczoty stref erogennych (55%). Połowa badanych kobiet skarży się na niewystarczające nawilżenie miejsc intymnych, 1/3 mężczyzn na problemy z erekcją. Wyniki badania pozwoliły na nakreślenie wstępnego obrazu życia seksualnego osób starszych w Polsce oraz charakterystycznych problemów z nim związanych. Potwierdzają również to, jak istotna jest seksualność w życiu człowieka niezależnie od wieku oraz konieczność dalszych, wyspecjalizowanych badań ilościowych i jakościowych w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.authorpl
Gore-Gorszewska, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.reviewerpl
Krzemionka-Brózda, Dorota - 129547
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:24:17Z
dc.date.available
2020-07-26T21:24:17Z
dc.date.submittedpl
2016-06-21
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-104706-11222
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sexuality, sexual rights, dysfunctions, elderly, ageing, stereotypes, sexual education, professional help, sexually transmitted infections
dc.subject.plpl
seksualność, prawa seksualne, dysfunkcje, starość, starzenie się, stereotypy, edukacja seksualna, profesjonalna pomoc, infekcje przenoszone drogą płciową
dc.titlepl
Seksualność Polaków po 50. roku życia.
dc.title.alternativepl
Sexuality of Poles over 50 years of age.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Katowice
2
Krakow
2
Gdansk
1
Nowe
1
Przeworsk
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available