Opinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission system

2018
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. Filling in the electronic medical documentation (which the electronic patient record is comprising of) and sharing data (which are included in documents) are important elements of Medical Rescue Team (MRT) staff’s work. That’s possible due to implementation telemedicine solutions like ECG teletransmission. The personnel’s opinions can affect the use of systems. That is the reason, the staff’s opinion on usefulness and benefits of systems is very important. The purpose of the study. The aim of the study is to establish the MRT (Basic: BMRT and Specialist: SMRT) staff’s opinion on the subject of functioning of ECG teletransmission system in Emergency Medical Service (EMS) in Cracow. Material and method. The survey questionnaire (which contains 18 questions) was prepared for the needs of the study (carried out by a method of diagnostic survey). 115 MRT employees of EMS in Cracow (82 paramedics, 21 nurses and 12 doctors) took part in the research. Results. 93,91% respondents declared making an ECG teletransmission. 99,13% participants definitely or rather agree with the statement that direct patient transport to the interventional cardiology unit significantly shortens the time of invasive treatment. 87,83% MRT members are definitely or rather satisfied with the possibility of using ECG teletransmission system. 93,91% MRT employees evaluate the implemented system as definitely or ra-ther useful. 91,30% respondents are definitely or rather positive about the implementing and developing the telemedicine in EMS in Poland. Conclusions. Medical rescuers and nurses significantly more often declare Electrocardiograpfy teletransmissions during their professional work than doctors. Medical rescuers and nurses significantly more often perceive the ECG teletransmission system as useful in the care of a patient with suspected Acute Coronary Syndrome compared to doctors. Medical rescuers are statistically signifi-cantly more likely to believe that the implementation of the ECG teletransmission system improves the quality of work of the Medical Rescue Team as compared to physicians. Medical rescuers are statistically significantly more often satisfied with the possibility of ECG teletransmission in comparison to physicians.pl
dc.abstract.plWstęp. Do istotnych elementów pracy personelu ZRM należy zarówno sporządzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (składającej się na elektroniczny rekord pacjenta), jak i udostępnianie zawartych w niej danych, co możliwe jest dzięki wdrożeniu rozwiązań telemedycznych, takich jak system teletransmisji EKG. Ponieważ opinia pracowników może warunkować wykorzystywanie wdrożonych systemów, duże znaczenie mają poglądy personelu nt. przydatności opracowanych rozwiązań oraz wynikających z nich korzyści. Cel pracy. Celem pracy było ustalenie opinii członków ZRM (P oraz S) dotyczącej funkcjonowania systemu teletransmisji EKG. Materiał i metoda. Na potrzeby badania (przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego) przygotowano kwestionariusz ankiety składający się z 18 pytań. W badaniu udział wzięło 115 członków ZRM pracujących w KPR (w tym 82 ratowników medycznych, 21 pielęgniarek oraz 12 lekarzy). Wyniki. Wykonywanie teletransmisji EKG zadeklarowało 93,91% (n=108) respondentów. Ze stwierdzeniem, że bezpośredni transport pacjenta do OKI znacznie skraca czas rozpoczęcia inwazyjnego leczenia w porównaniu do przewiezienia chorego do najbliższego SOR zdecydowanie lub raczej zgadza się 99,13% ankietowanych. 87,83% (n=101) respondentów jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z możliwości wykonywania teletransmisji EKG. Wdrożony system oceniony został jako zdecydowanie lub raczej przydatny przez 93,91% członków ZRM. Wśród respondentów 91,30% osób jest zdecydowanie lub raczej pozytywnie nastawionych wobec wdrażania oraz rozwijania w systemie PRM rozwiązań telemedycznych. Wnioski. Ratownicy medyczni i pielęgniarki znamiennie statystycznie częściej deklarują wykonywanie teletransmisji ECG podczas pracy zawodowej w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni i pielęgniarki istotnie statystycznie częściej postrzegają system teletransmisji ECG jako przydatny w opiece nad pacjentem z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni istotnie statystycznie częściej uważają, że wdrożenie systemu teletransmisji ECG wpływa na poprawę jakości pracy ZRM w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni znamiennie statystycznie częściej są zadowoleni z możliwości wykonywania teletransmisji ECG w porównaniu do lekarz.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznegopl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznegopl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id92612
dc.contributor.authorWypyszewska, J.pl
dc.contributor.authorRomaszewski, Artur - 133295 pl
dc.contributor.authorKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.contributor.authorGłowacka, M.pl
dc.contributor.authorMazurek, M.pl
dc.contributor.authorRowiński, J.pl
dc.contributor.authorPtak, W.pl
dc.date.accession2019-01-14pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.available2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2pl
dc.description.physical40-45pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2391-4408pl
dc.identifier.issn2299-9140pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145111
dc.identifier.weblinkhttp://pzpr.eu/numery/2018_2/201829.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enacute coronary syndromepl
dc.subject.enECG teletransmission systempl
dc.subject.enMedical Rescue Teampl
dc.subject.plOstry Zespół Wieńcowypl
dc.subject.plsystem teletransmisji ECGpl
dc.subject.plZRMpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOpinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission systempl
dc.title.alternativeOpinia członków ZRM dotycząca funkcjonowania systemu teletransmisji EKGpl
dc.title.journalJournal of Public Health, Nursing and Medical Rescuepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Filling in the electronic medical documentation (which the electronic patient record is comprising of) and sharing data (which are included in documents) are important elements of Medical Rescue Team (MRT) staff’s work. That’s possible due to implementation telemedicine solutions like ECG teletransmission. The personnel’s opinions can affect the use of systems. That is the reason, the staff’s opinion on usefulness and benefits of systems is very important. The purpose of the study. The aim of the study is to establish the MRT (Basic: BMRT and Specialist: SMRT) staff’s opinion on the subject of functioning of ECG teletransmission system in Emergency Medical Service (EMS) in Cracow. Material and method. The survey questionnaire (which contains 18 questions) was prepared for the needs of the study (carried out by a method of diagnostic survey). 115 MRT employees of EMS in Cracow (82 paramedics, 21 nurses and 12 doctors) took part in the research. Results. 93,91% respondents declared making an ECG teletransmission. 99,13% participants definitely or rather agree with the statement that direct patient transport to the interventional cardiology unit significantly shortens the time of invasive treatment. 87,83% MRT members are definitely or rather satisfied with the possibility of using ECG teletransmission system. 93,91% MRT employees evaluate the implemented system as definitely or ra-ther useful. 91,30% respondents are definitely or rather positive about the implementing and developing the telemedicine in EMS in Poland. Conclusions. Medical rescuers and nurses significantly more often declare Electrocardiograpfy teletransmissions during their professional work than doctors. Medical rescuers and nurses significantly more often perceive the ECG teletransmission system as useful in the care of a patient with suspected Acute Coronary Syndrome compared to doctors. Medical rescuers are statistically signifi-cantly more likely to believe that the implementation of the ECG teletransmission system improves the quality of work of the Medical Rescue Team as compared to physicians. Medical rescuers are statistically significantly more often satisfied with the possibility of ECG teletransmission in comparison to physicians.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Do istotnych elementów pracy personelu ZRM należy zarówno sporządzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (składającej się na elektroniczny rekord pacjenta), jak i udostępnianie zawartych w niej danych, co możliwe jest dzięki wdrożeniu rozwiązań telemedycznych, takich jak system teletransmisji EKG. Ponieważ opinia pracowników może warunkować wykorzystywanie wdrożonych systemów, duże znaczenie mają poglądy personelu nt. przydatności opracowanych rozwiązań oraz wynikających z nich korzyści. Cel pracy. Celem pracy było ustalenie opinii członków ZRM (P oraz S) dotyczącej funkcjonowania systemu teletransmisji EKG. Materiał i metoda. Na potrzeby badania (przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego) przygotowano kwestionariusz ankiety składający się z 18 pytań. W badaniu udział wzięło 115 członków ZRM pracujących w KPR (w tym 82 ratowników medycznych, 21 pielęgniarek oraz 12 lekarzy). Wyniki. Wykonywanie teletransmisji EKG zadeklarowało 93,91% (n=108) respondentów. Ze stwierdzeniem, że bezpośredni transport pacjenta do OKI znacznie skraca czas rozpoczęcia inwazyjnego leczenia w porównaniu do przewiezienia chorego do najbliższego SOR zdecydowanie lub raczej zgadza się 99,13% ankietowanych. 87,83% (n=101) respondentów jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z możliwości wykonywania teletransmisji EKG. Wdrożony system oceniony został jako zdecydowanie lub raczej przydatny przez 93,91% członków ZRM. Wśród respondentów 91,30% osób jest zdecydowanie lub raczej pozytywnie nastawionych wobec wdrażania oraz rozwijania w systemie PRM rozwiązań telemedycznych. Wnioski. Ratownicy medyczni i pielęgniarki znamiennie statystycznie częściej deklarują wykonywanie teletransmisji ECG podczas pracy zawodowej w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni i pielęgniarki istotnie statystycznie częściej postrzegają system teletransmisji ECG jako przydatny w opiece nad pacjentem z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni istotnie statystycznie częściej uważają, że wdrożenie systemu teletransmisji ECG wpływa na poprawę jakości pracy ZRM w porównaniu do lekarzy. Ratownicy medyczni znamiennie statystycznie częściej są zadowoleni z możliwości wykonywania teletransmisji ECG w porównaniu do lekarz.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
92612
dc.contributor.authorpl
Wypyszewska, J.
dc.contributor.authorpl
Romaszewski, Artur - 133295
dc.contributor.authorpl
Kopański, Zbigniew - 130267
dc.contributor.authorpl
Głowacka, M.
dc.contributor.authorpl
Mazurek, M.
dc.contributor.authorpl
Rowiński, J.
dc.contributor.authorpl
Ptak, W.
dc.date.accessionpl
2019-01-14
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.available
2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
40-45
dc.description.pointspl
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2391-4408
dc.identifier.issnpl
2299-9140
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145111
dc.identifier.weblinkpl
http://pzpr.eu/numery/2018_2/201829.pdf
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
acute coronary syndrome
dc.subject.enpl
ECG teletransmission system
dc.subject.enpl
Medical Rescue Team
dc.subject.plpl
Ostry Zespół Wieńcowy
dc.subject.plpl
system teletransmisji ECG
dc.subject.plpl
ZRM
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Opinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission system
dc.title.alternativepl
Opinia członków ZRM dotycząca funkcjonowania systemu teletransmisji EKG
dc.title.journalpl
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Dublin
2
Wieliczka
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Larissa
1
Szczecin
1