Specyfika organizacji pozarządowych działających w sferze kultury żydowskiej w Krakowie i okolicach

licenciate
dc.abstract.enThe work aims to diagnose the motivations that underlie employees of non-governmental organizations in the cultural sector, outlining barriers and amenities that come with the implementation of the activities through foundations and associations in the field of Jewish culture and the selection of a specific nature of this type of organization. Non-governmental organizations active in the field of Jewish culture are unique mainly because of the funding, much of which comes from private donors and other Jewish non-governmental organizations operating in the world, primarily in the United States. The work consists of three chapters. In the first chapter provides definitions and functions of non-governmental organizations, the historical development of this type of social activity in Poland starting from the sixteenth century, and the rules of cooperation of the third sector with public administration and business. In the second chapter I focus on non-governmental institutions active in the field of culture. Based primarily on data contained in the reports of the Klon / Jawor organization, I describe the specific field of activities of non-governmental cultural institutions, issues of employment and finance their activities. Furthermore, I am attempting to draw some problems associated with the activities of non-governmental organizations in Poland and their most urgent needs. The third chapter is devoted to analysis of the situation of selected non-governmental organizations working in the field of Jewish culture.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu zdiagnozowanie motywacji, które przyświecają pracownikom organizacji pozarządowych sektora kultury, nakreślenie barier oraz udogodnień, jakie wiążą się z realizacją działań poprzez fundację i stowarzyszenia z zakresu kultury żydowskiej oraz zaznaczenie pewnej specyfiki tego typu organizacji. Organizacje pozarządowe działające w sferze kultury żydowskiej są specyficzne głównie z powodu sposobu finansowania, które w dużej części pochodzi od prywatnych donatorów oraz innych, żydowskich organizacji pozarządowych działających na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione definicje i funkcje organizacji pozarządowych, historyczny rozwój tego typu aktywności społecznej w Polsce poczynając od XVI wieku, a także zasady współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną oraz środowiskiem biznesu. W drugim rozdziale skupiam się na instytucjach pozarządowych działających w sferze kultury. Opierając się głównie na danych zawartych w raportach Stowarzyszenia Klon/Jawor, opisuję szczegółowe pola działania pozarządowych instytucji kulturalnych, kwestie zatrudnienia i finansowania ich działalności. Ponadto nakreślam problemy związane z działalnością organizacji pozarządowych w Polsce oraz ich najpilniejsze potrzeby. Trzeci rozdział poświecony jest analizie sytuacji wybranych organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury żydowskiej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.contributor.authorBiłas, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzulborska-Łukaszewicz, Joanna - 185653 pl
dc.contributor.reviewerPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:36:01Z
dc.date.available2020-07-26T18:36:01Z
dc.date.submitted2015-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-101501-64803pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208493
dc.languagepolpl
dc.subject.enNGOs, JEWISH CULTURE, MOTIVATIONS, BARRIERS, CONVENIENCESpl
dc.subject.plORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KULTURA ŻYDOWSKA, MOTYWACJE, BARIERY, UDOGODNIENIApl
dc.titleSpecyfika organizacji pozarządowych działających w sferze kultury żydowskiej w Krakowie i okolicachpl
dc.title.alternativeThe specificity of non-governmental organizations operating in the field of Jewish culture in Krakow and its surroundings.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work aims to diagnose the motivations that underlie employees of non-governmental organizations in the cultural sector, outlining barriers and amenities that come with the implementation of the activities through foundations and associations in the field of Jewish culture and the selection of a specific nature of this type of organization. Non-governmental organizations active in the field of Jewish culture are unique mainly because of the funding, much of which comes from private donors and other Jewish non-governmental organizations operating in the world, primarily in the United States. The work consists of three chapters. In the first chapter provides definitions and functions of non-governmental organizations, the historical development of this type of social activity in Poland starting from the sixteenth century, and the rules of cooperation of the third sector with public administration and business. In the second chapter I focus on non-governmental institutions active in the field of culture. Based primarily on data contained in the reports of the Klon / Jawor organization, I describe the specific field of activities of non-governmental cultural institutions, issues of employment and finance their activities. Furthermore, I am attempting to draw some problems associated with the activities of non-governmental organizations in Poland and their most urgent needs. The third chapter is devoted to analysis of the situation of selected non-governmental organizations working in the field of Jewish culture.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu zdiagnozowanie motywacji, które przyświecają pracownikom organizacji pozarządowych sektora kultury, nakreślenie barier oraz udogodnień, jakie wiążą się z realizacją działań poprzez fundację i stowarzyszenia z zakresu kultury żydowskiej oraz zaznaczenie pewnej specyfiki tego typu organizacji. Organizacje pozarządowe działające w sferze kultury żydowskiej są specyficzne głównie z powodu sposobu finansowania, które w dużej części pochodzi od prywatnych donatorów oraz innych, żydowskich organizacji pozarządowych działających na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione definicje i funkcje organizacji pozarządowych, historyczny rozwój tego typu aktywności społecznej w Polsce poczynając od XVI wieku, a także zasady współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną oraz środowiskiem biznesu. W drugim rozdziale skupiam się na instytucjach pozarządowych działających w sferze kultury. Opierając się głównie na danych zawartych w raportach Stowarzyszenia Klon/Jawor, opisuję szczegółowe pola działania pozarządowych instytucji kulturalnych, kwestie zatrudnienia i finansowania ich działalności. Ponadto nakreślam problemy związane z działalnością organizacji pozarządowych w Polsce oraz ich najpilniejsze potrzeby. Trzeci rozdział poświecony jest analizie sytuacji wybranych organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury żydowskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.contributor.authorpl
Biłas, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szulborska-Łukaszewicz, Joanna - 185653
dc.contributor.reviewerpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:36:01Z
dc.date.available
2020-07-26T18:36:01Z
dc.date.submittedpl
2015-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-101501-64803
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NGOs, JEWISH CULTURE, MOTIVATIONS, BARRIERS, CONVENIENCES
dc.subject.plpl
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KULTURA ŻYDOWSKA, MOTYWACJE, BARIERY, UDOGODNIENIA
dc.titlepl
Specyfika organizacji pozarządowych działających w sferze kultury żydowskiej w Krakowie i okolicach
dc.title.alternativepl
The specificity of non-governmental organizations operating in the field of Jewish culture in Krakow and its surroundings.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available