Komunikacja z dzieckiem autystycznym w środowisku domowym z wykorzystaniem książki komunikacyjnej z symbolami PCS w perspektywach rodziców

master
dc.abstract.enThis research presents parents' perspectives on communicating with an autistic child using a communication book with PCS symbols in the home environment. The study was conducted using an ethnographic method with elements of conversation analysis. The results allowed to present the attitudes and perceptions of family members regarding their roles as primary co-participants in conversation with an autistic child. The study presented the communication patterns existing in the communication community studied.Parents assessed: the strengths and weaknesses of their child's communication skills, the strategies and communication functions implemented through AAC, and the effectiveness of the communication book as a communication tool.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia persepektywy rodziców dotyczące komunikacji z dzieckiem autystycznym z wykorzystaniem książki komunikacyjnej z symbolami PCS w środowisku domowym. Badanie zostało przeprowadzone metodą etnograficzną z użyciem elementów analizy konwersacyjnej. Wyniki pozwoliły na zaprezentowanie postaw i percepcji członków rodziny dotyczących ich ról jako prymarnych współuczestników konwersacji z dzieckiem autystycznym. W badaniu zaprezentowano wzory komunikacyjne istniejące w badanej społeczności komunikacyjnej. Rodzice oceniali: mocne i słabe strony umiejętności komunikacyjnych dziecka, strategie oraz funkcje komunikacyjne realizowane za pomocą AAC oraz efektywność książki komunikacyjnej jako narzędzia do porozumiewania się.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDębski, Robert - 174580 pl
dc.contributor.authorWęgrzyńska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDębski, Robert - 174580 pl
dc.contributor.reviewerKnapek, Magdalenapl
dc.date.accessioned2021-10-19T21:45:21Z
dc.date.available2021-10-19T21:45:21Z
dc.date.submitted2021-10-15pl
dc.fieldofstudylogopediapl
dc.identifier.apddiploma-154300-60646pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281087
dc.languagepolpl
dc.subject.enautism, AAC, parent perspectives, home environment, communication book, PCS symbols, ethnography of communication, conversational analysispl
dc.subject.plautyzm, AAC, perspektywy rodziców, środowisko domowe, książka komunikacyjna, symbole PCS, etnografia komunikacji, analiza konwersacyjnapl
dc.titleKomunikacja z dzieckiem autystycznym w środowisku domowym z wykorzystaniem książki komunikacyjnej z symbolami PCS w perspektywach rodzicówpl
dc.title.alternativeCommunication with an autistic child in the home environment using a communication book with PCS symbols in parents' perspectivespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This research presents parents' perspectives on communicating with an autistic child using a communication book with PCS symbols in the home environment. The study was conducted using an ethnographic method with elements of conversation analysis. The results allowed to present the attitudes and perceptions of family members regarding their roles as primary co-participants in conversation with an autistic child. The study presented the communication patterns existing in the communication community studied.Parents assessed: the strengths and weaknesses of their child's communication skills, the strategies and communication functions implemented through AAC, and the effectiveness of the communication book as a communication tool.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia persepektywy rodziców dotyczące komunikacji z dzieckiem autystycznym z wykorzystaniem książki komunikacyjnej z symbolami PCS w środowisku domowym. Badanie zostało przeprowadzone metodą etnograficzną z użyciem elementów analizy konwersacyjnej. Wyniki pozwoliły na zaprezentowanie postaw i percepcji członków rodziny dotyczących ich ról jako prymarnych współuczestników konwersacji z dzieckiem autystycznym. W badaniu zaprezentowano wzory komunikacyjne istniejące w badanej społeczności komunikacyjnej. Rodzice oceniali: mocne i słabe strony umiejętności komunikacyjnych dziecka, strategie oraz funkcje komunikacyjne realizowane za pomocą AAC oraz efektywność książki komunikacyjnej jako narzędzia do porozumiewania się.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dębski, Robert - 174580
dc.contributor.authorpl
Węgrzyńska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dębski, Robert - 174580
dc.contributor.reviewerpl
Knapek, Magdalena
dc.date.accessioned
2021-10-19T21:45:21Z
dc.date.available
2021-10-19T21:45:21Z
dc.date.submittedpl
2021-10-15
dc.fieldofstudypl
logopedia
dc.identifier.apdpl
diploma-154300-60646
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281087
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autism, AAC, parent perspectives, home environment, communication book, PCS symbols, ethnography of communication, conversational analysis
dc.subject.plpl
autyzm, AAC, perspektywy rodziców, środowisko domowe, książka komunikacyjna, symbole PCS, etnografia komunikacji, analiza konwersacyjna
dc.titlepl
Komunikacja z dzieckiem autystycznym w środowisku domowym z wykorzystaniem książki komunikacyjnej z symbolami PCS w perspektywach rodziców
dc.title.alternativepl
Communication with an autistic child in the home environment using a communication book with PCS symbols in parents' perspectives
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Wroclaw
4
Bystra
3
Katowice
2
Maszewo
2
Ostrów Wielkopolski
2
Poznan
2
Turek
2
Amsterdam
1
Bobrowniki Male
1

No access

No Thumbnail Available