Rola mediów społecznościowych w kreowaniu profesjonalnego wizerunku osobistego

master
dc.abstract.enSocial media are important space for creating a professional image and instrument for a recruiter in the searching and selection of an employee. They are a source of professional search, because they help to know the professional opinions, skills and achievements of person.The aim of the master thesis is to establish a gap between the students' awareness of building a professional personal image and market expectations. By implementing the research goal, the author has put forward the following questions: What is the value of social media in building a professional image for students and for recruiters? How do the activities undertaken by students in social media influence for building of a professional image? What actions done by internet users are being monitored by recruiters?The research tool used by author was a questionnaire survey. The questionnaire survey showed that there is a gap between the students' awareness and market expectations in the process of building a professional personal image. Most students are confident that the presence in social media has a large impact on building of their professional image, but more than half of students do not take any action in this case.pl
dc.abstract.plMedia społecznościowe są ważną przestrzenią kreowania profesjonalnego wizerunku oraz narzędziem pomocniczym dla rekrutera w wyszukiwaniu oraz wyborze pracownika. Stanowią źródło profesjonalnych poszukiwań, ponieważ pomagają one w poznaniu profesjonalnych poglądów, umiejętności, osiągnięć danej osoby. Celem pracy magisterskiej jest ustalenie luki pomiędzy świadomością studentów na temat budowania profesjonalnego wizerunku osobistego oraz oczekiwaniami ze strony rynku. Realizując cel badawczy autor postawił następujące pytania badawcze: Jaką wartość stanowią media społecznościowe w budowaniu wizerunku profesjonalnego dla studentów oraz dla osób rekrutujących? W jakim stopniu działania podejmowane przez studentów w mediach społecznościowych mają wpływ na budowanie wizerunku profesjonalnego? Na jakie działania podejmowane przez użytkowników sieci zwracają uwagę rekruterzy?Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Ankieta kwestionariusza wykazała, że istnieje pewna luka pomiędzy świadomością studentów a oczekiwaniami ze strony rynku w procesie budowania profesjonalnego wizerunku osobistego. Większość studentów są pewnych, że obecność w social media wykazuje duży wpływ na budowanie wizerunku profesjonalnego, ale więcej, niż połowa z nich nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorTiurina, Yelyzavetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:35:38Z
dc.date.available2020-07-27T17:35:38Z
dc.date.submitted2018-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-124966-232921pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229220
dc.languagepolpl
dc.subject.enProfessional image - Creating - Social mediapl
dc.subject.plWizerunek profesjonalny — Kreowanie — Media społecznościowepl
dc.titleRola mediów społecznościowych w kreowaniu profesjonalnego wizerunku osobistegopl
dc.title.alternativeThe role of social media in creating of professional personal imagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Social media are important space for creating a professional image and instrument for a recruiter in the searching and selection of an employee. They are a source of professional search, because they help to know the professional opinions, skills and achievements of person.The aim of the master thesis is to establish a gap between the students' awareness of building a professional personal image and market expectations. By implementing the research goal, the author has put forward the following questions: What is the value of social media in building a professional image for students and for recruiters? How do the activities undertaken by students in social media influence for building of a professional image? What actions done by internet users are being monitored by recruiters?The research tool used by author was a questionnaire survey. The questionnaire survey showed that there is a gap between the students' awareness and market expectations in the process of building a professional personal image. Most students are confident that the presence in social media has a large impact on building of their professional image, but more than half of students do not take any action in this case.
dc.abstract.plpl
Media społecznościowe są ważną przestrzenią kreowania profesjonalnego wizerunku oraz narzędziem pomocniczym dla rekrutera w wyszukiwaniu oraz wyborze pracownika. Stanowią źródło profesjonalnych poszukiwań, ponieważ pomagają one w poznaniu profesjonalnych poglądów, umiejętności, osiągnięć danej osoby. Celem pracy magisterskiej jest ustalenie luki pomiędzy świadomością studentów na temat budowania profesjonalnego wizerunku osobistego oraz oczekiwaniami ze strony rynku. Realizując cel badawczy autor postawił następujące pytania badawcze: Jaką wartość stanowią media społecznościowe w budowaniu wizerunku profesjonalnego dla studentów oraz dla osób rekrutujących? W jakim stopniu działania podejmowane przez studentów w mediach społecznościowych mają wpływ na budowanie wizerunku profesjonalnego? Na jakie działania podejmowane przez użytkowników sieci zwracają uwagę rekruterzy?Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Ankieta kwestionariusza wykazała, że istnieje pewna luka pomiędzy świadomością studentów a oczekiwaniami ze strony rynku w procesie budowania profesjonalnego wizerunku osobistego. Większość studentów są pewnych, że obecność w social media wykazuje duży wpływ na budowanie wizerunku profesjonalnego, ale więcej, niż połowa z nich nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Tiurina, Yelyzaveta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:35:38Z
dc.date.available
2020-07-27T17:35:38Z
dc.date.submittedpl
2018-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-124966-232921
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229220
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Professional image - Creating - Social media
dc.subject.plpl
Wizerunek profesjonalny — Kreowanie — Media społecznościowe
dc.titlepl
Rola mediów społecznościowych w kreowaniu profesjonalnego wizerunku osobistego
dc.title.alternativepl
The role of social media in creating of professional personal image
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
142
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Krakow
17
Poznan
12
Gliwice
8
Lodz
5
Pekowice
5
Wroclaw
5
Katowice
4
Lublin
4
Bielsko-Biala
3

No access

No Thumbnail Available