Systemy penitencjarne państw skandynawskich

master
dc.abstract.enThe below thesis concerns the penitentiary systems of Scandinavian countries. The first chapter describes general information about Denmark, Norway and Sweden. Second chapter explains the fundamental information about Scandinavian penal systems, as well as their penal policies. The third chapter describes the organizational structure of Prison Services, as well as the charecteristic solutions in executive criminal acts of each of the Scandinavian country. The final chapter brings attention to the recent visitations of The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in Denmark, Norawy and Sweden.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy systemów penitencjarnych państw skandynawskich. W pierwszym rozdziale przybliżone zostają ogólne wiadomości o państwach skandynawskich. W drugim rozdziale zreferowane zostają podstawowe wiadomości o systemach karnych oraz polityce penitencjarnej panujących w każdym z opisywanych państw. Trzeci rozdział opisuje strukturę organizacyjną Służb Więziennych w omawianych państwach, a także przybliża charakterystyczne rozwiązania każdej z ustaw karnych wykonawczych. Rozdział czwarty poświęcony jest streszczeniu wizyt Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu w każdym z omawianych państw.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorCichocki, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.date.accessioned2023-10-16T21:46:24Z
dc.date.available2023-10-16T21:46:24Z
dc.date.submitted2023-10-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-170137-245106pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321090
dc.languagepolpl
dc.subject.enpenitentiary systems scandinavia denmark sweden norwaypl
dc.subject.plsystemy penitencjarne państw skandynawskich dania norwegia szwecjapl
dc.titleSystemy penitencjarne państw skandynawskichpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The below thesis concerns the penitentiary systems of Scandinavian countries. The first chapter describes general information about Denmark, Norway and Sweden. Second chapter explains the fundamental information about Scandinavian penal systems, as well as their penal policies. The third chapter describes the organizational structure of Prison Services, as well as the charecteristic solutions in executive criminal acts of each of the Scandinavian country. The final chapter brings attention to the recent visitations of The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in Denmark, Norawy and Sweden.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy systemów penitencjarnych państw skandynawskich. W pierwszym rozdziale przybliżone zostają ogólne wiadomości o państwach skandynawskich. W drugim rozdziale zreferowane zostają podstawowe wiadomości o systemach karnych oraz polityce penitencjarnej panujących w każdym z opisywanych państw. Trzeci rozdział opisuje strukturę organizacyjną Służb Więziennych w omawianych państwach, a także przybliża charakterystyczne rozwiązania każdej z ustaw karnych wykonawczych. Rozdział czwarty poświęcony jest streszczeniu wizyt Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu w każdym z omawianych państw.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Cichocki, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.date.accessioned
2023-10-16T21:46:24Z
dc.date.available
2023-10-16T21:46:24Z
dc.date.submittedpl
2023-10-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-170137-245106
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321090
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
penitentiary systems scandinavia denmark sweden norway
dc.subject.plpl
systemy penitencjarne państw skandynawskich dania norwegia szwecja
dc.titlepl
Systemy penitencjarne państw skandynawskich
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gdynia
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections