Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców i jej wpływ na dezintegrację państw członkowskich

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to discuss the European Union's policy towards refugees from the Middle East and to draw attention to the disintegration of the member states. As a result of the refugee crisis in 2015, there was an intensification of relations, resulting from the different approaches of the member states to this issue. The countries were divided into three main camps: countries that were skeptical about accepting refugees, countries that decided to accept some refugees as part of relocation, and "front line” countries, which are the first destination for refugees. The study consists of four chapters. The first chapter presents the theoretical framework of the deliberations, which allows to understand the subject matter. The second chapter is devoted to the migration crisis, i.e. its cause and consequence for the European Union, while the third chapter presents the European Union's policy towards refugees on the basis of selected issues. The last chapter is devoted to the refugee policy of selected European Union member states. Closure contains the final conclusions of the study.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców napływających z Bliskiego Wschodu i zwrócenie uwagi na dezintegrację państw członkowskich. W wyniku kryzysu uchodźczego w 2015 roku, widoczne było zaostrzenie stosunków, wynikające z różnego podejścia państw członkowskich do tej kwestii. Państwa podzieliły się na trzy główne obozy: państwa, które były sceptyczne w przyjmowaniu uchodźców, państwa, które zdecydowały się na przyjęcie części uchodźców w ramach relokacji, a także państwa „frontowe”, które są pierwszym miejscem, do którego docierają uchodźcy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały ramy teoretyczne prowadzonych rozważań, pozwalające zrozumieć problematykę tematu. Rozdział drugi poświęcony jest kryzysowi migracyjnemu, czyli jego przyczyną i konsekwencją dla Unii Europejskiej, natomiast w rozdziale trzecim, na podstawie wybranych zagadnień została przedstawiona polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców. Ostatni rozdział poświęcony został polityce wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec uchodźców. W zakończeniu zostały zebrane wnioski końcowe z przeprowadzonych rozważań.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorWełna, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:24:59Z
dc.date.available2020-10-20T19:24:59Z
dc.date.submitted2020-10-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-141716-219573pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249199
dc.languagepolpl
dc.subject.enrefugees, migration policy, migrant crisis, The European Unionpl
dc.subject.pluchodźcy, polityka migracyjna, kryzys uchodźczy, Unia Europejskapl
dc.titlePolityka Unii Europejskiej wobec uchodźców i jej wpływ na dezintegrację państw członkowskichpl
dc.title.alternativeEuropean Union policy towards refugees and its impact on disintegration of member statespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to discuss the European Union's policy towards refugees from the Middle East and to draw attention to the disintegration of the member states. As a result of the refugee crisis in 2015, there was an intensification of relations, resulting from the different approaches of the member states to this issue. The countries were divided into three main camps: countries that were skeptical about accepting refugees, countries that decided to accept some refugees as part of relocation, and "front line” countries, which are the first destination for refugees. The study consists of four chapters. The first chapter presents the theoretical framework of the deliberations, which allows to understand the subject matter. The second chapter is devoted to the migration crisis, i.e. its cause and consequence for the European Union, while the third chapter presents the European Union's policy towards refugees on the basis of selected issues. The last chapter is devoted to the refugee policy of selected European Union member states. Closure contains the final conclusions of the study.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców napływających z Bliskiego Wschodu i zwrócenie uwagi na dezintegrację państw członkowskich. W wyniku kryzysu uchodźczego w 2015 roku, widoczne było zaostrzenie stosunków, wynikające z różnego podejścia państw członkowskich do tej kwestii. Państwa podzieliły się na trzy główne obozy: państwa, które były sceptyczne w przyjmowaniu uchodźców, państwa, które zdecydowały się na przyjęcie części uchodźców w ramach relokacji, a także państwa „frontowe”, które są pierwszym miejscem, do którego docierają uchodźcy. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały ramy teoretyczne prowadzonych rozważań, pozwalające zrozumieć problematykę tematu. Rozdział drugi poświęcony jest kryzysowi migracyjnemu, czyli jego przyczyną i konsekwencją dla Unii Europejskiej, natomiast w rozdziale trzecim, na podstawie wybranych zagadnień została przedstawiona polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców. Ostatni rozdział poświęcony został polityce wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec uchodźców. W zakończeniu zostały zebrane wnioski końcowe z przeprowadzonych rozważań.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Wełna, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:24:59Z
dc.date.available
2020-10-20T19:24:59Z
dc.date.submittedpl
2020-10-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-141716-219573
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249199
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
refugees, migration policy, migrant crisis, The European Union
dc.subject.plpl
uchodźcy, polityka migracyjna, kryzys uchodźczy, Unia Europejska
dc.titlepl
Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców i jej wpływ na dezintegrację państw członkowskich
dc.title.alternativepl
European Union policy towards refugees and its impact on disintegration of member states
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Zamienie
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Koszalin
1

No access

No Thumbnail Available