Urząd Patentowy i prawne instrumenty ochrony własności przemysłowej w II Rzeczypospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe aim of my MA thesis is to show how intellectual property law has evolved in the interwar period.In the first chapter I wrote about the legal basis for the functioning of the Patent Office in the years 1918 to 1939. In the second chapter I wrote about the structure and organization of the Patent Office. In the next chapter analyzed the intellectual property law of that time, I paid particular attention to the regulations relating to patents, utility models and ornamental and trademarks. The final chapter devoted patent attorneys.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy jest pokazanie jak ewoluowało prawo patentowe w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszym rozdziale nakreśliłam prawne podstawy funkcjonowania Urzędu Patentowego w Polsce w latach 1918- 1939. W rozdziale drugim omówiłam strukturęi organizację Urzędu Patentowego. W kolejnym rozdziale przeanalizowałam prawo własności przemysłowej z tamtego okresu, a w szczególności uwagę poświęciłam regulacjom dotyczącym patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych. Ostatni rozdział poświęciłam rzecznikom patentowym.Okres dwudziestolecia międzywojennego to niezwykle ważny czas w historii Polski, w którym tworzyły się struktury państwowości polskiej. Powstawało także polskie prawo własności przemysłowej i nowa instytucja - Urząd Patentowy. Biorąc pod uwagę pośpiech towarzyszący temu oraz szczególne warunki ekonomiczno-gospodarcze kraju oraz brak wieloletniego doświadczenia w posługiwaniu się prawem wynalazczym nie powinno dziwić, iż pierwszy dekret Naczelnika Państwa z 1918 roku o Urzędzie Patentowym oraz trzy kolejne o ochronie wynalazków, o ochronie wzorów zdobniczych i przemysłowych oraz o ochronie znaków towarowych, musiały zostać zastąpione innymi. Nie miały one praktycznego znaczenia, ponieważ nie działał jeszcze Urząd Patentowy. Ważnym natomiast wydarzeniem w tym czasie było przystąpienie z dniem 30 czerwca 1919 r. do konwencji paryskiej, co stało się początkiem współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony prawnej własności przemysłowej. W rzeczywistości Urząd Patentowy rozpoczął swoją działalność w momencie uchwalenia ustawy z dnia 5 lutego 1924 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Wprowadzenie zmian do tekstu konwencji paryskiej w 1925 roku skutkowało zaistnieniem potrzeby dostosowania do nich ustawodawstwa krajowego. Nastąpiło to w dniu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych dniu 22 marca 1928 roku. Większość jego postanowień nie różniła się od tych zawartych we wcześniejszej ustawie dlatego można mówić o zachowaniu ciągłości w prawie patentowym Polski międzywojennej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMalec, Dorota - 130253 pl
dc.contributor.authorBryła, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.contributor.reviewerMalec, Dorota - 130253 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:50:05Z
dc.date.available2020-07-24T12:50:05Z
dc.date.submitted2012-10-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-71433-134223pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184513
dc.languagepolpl
dc.subject.enPatent Office, intellectual property law, patent, II Republic of Poland, invention.pl
dc.subject.plUrząd Patentowy, prawo własności przemysłowej, patent, II Rzeczypospolita Polska, wynalazek.pl
dc.titleUrząd Patentowy i prawne instrumenty ochrony własności przemysłowej w II Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativePatent Office and legal instruments for the protection of intellectual property in the second Republic of Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my MA thesis is to show how intellectual property law has evolved in the interwar period.In the first chapter I wrote about the legal basis for the functioning of the Patent Office in the years 1918 to 1939. In the second chapter I wrote about the structure and organization of the Patent Office. In the next chapter analyzed the intellectual property law of that time, I paid particular attention to the regulations relating to patents, utility models and ornamental and trademarks. The final chapter devoted patent attorneys.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy jest pokazanie jak ewoluowało prawo patentowe w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszym rozdziale nakreśliłam prawne podstawy funkcjonowania Urzędu Patentowego w Polsce w latach 1918- 1939. W rozdziale drugim omówiłam strukturęi organizację Urzędu Patentowego. W kolejnym rozdziale przeanalizowałam prawo własności przemysłowej z tamtego okresu, a w szczególności uwagę poświęciłam regulacjom dotyczącym patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych. Ostatni rozdział poświęciłam rzecznikom patentowym.Okres dwudziestolecia międzywojennego to niezwykle ważny czas w historii Polski, w którym tworzyły się struktury państwowości polskiej. Powstawało także polskie prawo własności przemysłowej i nowa instytucja - Urząd Patentowy. Biorąc pod uwagę pośpiech towarzyszący temu oraz szczególne warunki ekonomiczno-gospodarcze kraju oraz brak wieloletniego doświadczenia w posługiwaniu się prawem wynalazczym nie powinno dziwić, iż pierwszy dekret Naczelnika Państwa z 1918 roku o Urzędzie Patentowym oraz trzy kolejne o ochronie wynalazków, o ochronie wzorów zdobniczych i przemysłowych oraz o ochronie znaków towarowych, musiały zostać zastąpione innymi. Nie miały one praktycznego znaczenia, ponieważ nie działał jeszcze Urząd Patentowy. Ważnym natomiast wydarzeniem w tym czasie było przystąpienie z dniem 30 czerwca 1919 r. do konwencji paryskiej, co stało się początkiem współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony prawnej własności przemysłowej. W rzeczywistości Urząd Patentowy rozpoczął swoją działalność w momencie uchwalenia ustawy z dnia 5 lutego 1924 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Wprowadzenie zmian do tekstu konwencji paryskiej w 1925 roku skutkowało zaistnieniem potrzeby dostosowania do nich ustawodawstwa krajowego. Nastąpiło to w dniu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych dniu 22 marca 1928 roku. Większość jego postanowień nie różniła się od tych zawartych we wcześniejszej ustawie dlatego można mówić o zachowaniu ciągłości w prawie patentowym Polski międzywojennej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Malec, Dorota - 130253
dc.contributor.authorpl
Bryła, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.contributor.reviewerpl
Malec, Dorota - 130253
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:50:05Z
dc.date.available
2020-07-24T12:50:05Z
dc.date.submittedpl
2012-10-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-71433-134223
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184513
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Patent Office, intellectual property law, patent, II Republic of Poland, invention.
dc.subject.plpl
Urząd Patentowy, prawo własności przemysłowej, patent, II Rzeczypospolita Polska, wynalazek.
dc.titlepl
Urząd Patentowy i prawne instrumenty ochrony własności przemysłowej w II Rzeczypospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Patent Office and legal instruments for the protection of intellectual property in the second Republic of Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Żywiec
4
Krakow
3
Lodz
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Dublin
1
Poznan
1
Rokitno Szlacheckie
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available