Ocena wiedzy kobiet na temat profilaktycznych wymazów ginekologicznych wykonywanych w czasie ciąży.

master
dc.abstract.enPregnancy is a unique period in the life of every woman. However, in this period vaginal infections occure frequently. Until recently it was believed that vaginal infections during pregnancy were annoying but do not pose any serious complications. However, the data suggest that the infections may be serious and may affect the normal development of the fetus during pregnancy. Infections of the genital tract, as well asexually transmitted diseases, are nowadays one of the most important health problems. There for prevention of such infection is very important. Self-observation, gynecological exam and vaginal smears performed during pregnancy are crutial because the irregularities detected early, reduce the risk of serious complications during the gestation period.The aim of the study was to examine women's knowledge about the prevention of infections as well as gynecological smears performed during pregnancy.The work consists of the theoretical part and the practical part. The first part of this paper explains the term prophylaxis and describes the physiological microflora of the vagina. It also characterizes pathogenic microorganisms, fungal dermatitis and bacterial infections of the vagina flora. At the end, the paper focuses on the Pap smear.The second part presents the results of surveys conducted in 2014 in Krakow in the group of 100 women aged 18 to 42 years. The data was statisticaly analized.The analysis of the results has shown that women have some basic information about the Pap smears as well as gynecological infections that can be diagnosed during pregnancy by performing such tests. However they are reluctant to further increase the state of their knowledge on the subject. The most common source of information for the purpose of this study was the: gynecologist (12%), internet (11%), midwife (3%), books (1%) and magazines for parents (1%).pl
dc.abstract.plCiąża jest wyjątkowym okresem w życiu każdej kobiety. Jednak w tym okresie częściej dochodzi do infekcji pochwy. Do niedawna twierdzono, iż zakażenia pochwy podczas ciąży są dokuczliwe ale nie niosą za sobą żadnych poważniejszych komplikacji. Jednak dane wskazują, że mogą być groźne oraz mają wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz przebieg ciąży. Infekcje dróg rodnych, jak również choroby przenoszone drogą kontaktów seksualnych, w dzisiejszych czasach są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych. W profilaktyce zakażeń bardzo ważna jest samoobserwacja oraz wymazy ginekologiczne wykonywane u ciężarnych, gdyż wcześnie wykryte nieprawidłowości zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji położniczych.Celem pracy było zbadanie wiedzy kobiet na temat profilaktycznych wymazów ginekologicznych wykonywanych w czasie ciąży.Praca składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części pierwszej niniejszej pracy wytłumaczono termin profilaktyka zdrowotna. Opisano fizjologiczną mikroflorę pochwy. Scharakteryzowano drobnoustroje chorobotwórcze oraz zapalenie grzybicze i bakteryjne pochwy. Na końcu części teoretycznej opisano badanie cytologiczne.W części drugiej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku w Krakowie w grupie 100 kobiet w wieku od 18 do 42 lat. Dane poddano analizie statystycznej.Analiza wyników badań dowiodła iż kobiety posiadają podstawowe informacje na temat wymazów ginekologicznych oraz zakażeń, które można zdiagnozować za ich pomocą. Niechętnie deklarują poszerzanie stanu swojej wiedzy. Jednak najczęstszym źródłem informacji, który w tym celu im służy jest: lekarz ginekolog (12%), internet (11%), położna (3%), książki (1%) i czasopisma dla rodziców (1%).pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSchlegel-Zawadzka, Małgorzata - 133364 pl
dc.contributor.authorPawlik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.reviewerSchlegel-Zawadzka, Małgorzata - 133364 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:04:56Z
dc.date.available2020-07-25T01:04:56Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-87409-113431pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195967
dc.languagepolpl
dc.subject.enmicroflora of the vagina, infection, knowledge of women, gynecological smears, pregnancy.pl
dc.subject.plmikroflora pochwy, zakażenia, wiedza kobiet, wymazy ginekologiczne, ciąża.pl
dc.titleOcena wiedzy kobiet na temat profilaktycznych wymazów ginekologicznych wykonywanych w czasie ciąży.pl
dc.title.alternativeAssessment of knowledge of women about preventive gynecological smears performed during pregnancypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pregnancy is a unique period in the life of every woman. However, in this period vaginal infections occure frequently. Until recently it was believed that vaginal infections during pregnancy were annoying but do not pose any serious complications. However, the data suggest that the infections may be serious and may affect the normal development of the fetus during pregnancy. Infections of the genital tract, as well asexually transmitted diseases, are nowadays one of the most important health problems. There for prevention of such infection is very important. Self-observation, gynecological exam and vaginal smears performed during pregnancy are crutial because the irregularities detected early, reduce the risk of serious complications during the gestation period.The aim of the study was to examine women's knowledge about the prevention of infections as well as gynecological smears performed during pregnancy.The work consists of the theoretical part and the practical part. The first part of this paper explains the term prophylaxis and describes the physiological microflora of the vagina. It also characterizes pathogenic microorganisms, fungal dermatitis and bacterial infections of the vagina flora. At the end, the paper focuses on the Pap smear.The second part presents the results of surveys conducted in 2014 in Krakow in the group of 100 women aged 18 to 42 years. The data was statisticaly analized.The analysis of the results has shown that women have some basic information about the Pap smears as well as gynecological infections that can be diagnosed during pregnancy by performing such tests. However they are reluctant to further increase the state of their knowledge on the subject. The most common source of information for the purpose of this study was the: gynecologist (12%), internet (11%), midwife (3%), books (1%) and magazines for parents (1%).
dc.abstract.plpl
Ciąża jest wyjątkowym okresem w życiu każdej kobiety. Jednak w tym okresie częściej dochodzi do infekcji pochwy. Do niedawna twierdzono, iż zakażenia pochwy podczas ciąży są dokuczliwe ale nie niosą za sobą żadnych poważniejszych komplikacji. Jednak dane wskazują, że mogą być groźne oraz mają wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz przebieg ciąży. Infekcje dróg rodnych, jak również choroby przenoszone drogą kontaktów seksualnych, w dzisiejszych czasach są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych. W profilaktyce zakażeń bardzo ważna jest samoobserwacja oraz wymazy ginekologiczne wykonywane u ciężarnych, gdyż wcześnie wykryte nieprawidłowości zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji położniczych.Celem pracy było zbadanie wiedzy kobiet na temat profilaktycznych wymazów ginekologicznych wykonywanych w czasie ciąży.Praca składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części pierwszej niniejszej pracy wytłumaczono termin profilaktyka zdrowotna. Opisano fizjologiczną mikroflorę pochwy. Scharakteryzowano drobnoustroje chorobotwórcze oraz zapalenie grzybicze i bakteryjne pochwy. Na końcu części teoretycznej opisano badanie cytologiczne.W części drugiej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku w Krakowie w grupie 100 kobiet w wieku od 18 do 42 lat. Dane poddano analizie statystycznej.Analiza wyników badań dowiodła iż kobiety posiadają podstawowe informacje na temat wymazów ginekologicznych oraz zakażeń, które można zdiagnozować za ich pomocą. Niechętnie deklarują poszerzanie stanu swojej wiedzy. Jednak najczęstszym źródłem informacji, który w tym celu im służy jest: lekarz ginekolog (12%), internet (11%), położna (3%), książki (1%) i czasopisma dla rodziców (1%).
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Schlegel-Zawadzka, Małgorzata - 133364
dc.contributor.authorpl
Pawlik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.reviewerpl
Schlegel-Zawadzka, Małgorzata - 133364
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:04:56Z
dc.date.available
2020-07-25T01:04:56Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-87409-113431
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195967
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
microflora of the vagina, infection, knowledge of women, gynecological smears, pregnancy.
dc.subject.plpl
mikroflora pochwy, zakażenia, wiedza kobiet, wymazy ginekologiczne, ciąża.
dc.titlepl
Ocena wiedzy kobiet na temat profilaktycznych wymazów ginekologicznych wykonywanych w czasie ciąży.
dc.title.alternativepl
Assessment of knowledge of women about preventive gynecological smears performed during pregnancy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bialystok
1
Dys
1
Koluszki
1
Krakow
1
Ostrów Wielkopolski
1
Piotrkow Trybunalski
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available