Zarzadzanie środowiskowe i proekologia w hotelu. Wpływ obiektu hotelarskiego na środowisko naturalnego

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is an attempt to draw attention to the issue of pro-ecological tourism. It alsopresents the actions taken by the hotel, in order to minimize the negative impact on theenvironment and proposes new pro-environmental initiatives that can be taken. The thesisincludes researches describing the relationship between the ecological activity of a facilityand an interest of hotel guests. The thesis presents the strength of ecological imageinfluencing consumer choice. It discusses the benefits and savings that could bring to a hotelits green hotel image. In addition, in the thesis there can be found a description ofenvironmental management systems such as EMAS and ISO 14000, and the basis forsustainable tourism.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest próbą zwrócenia uwagi na proekologię w turystyce. Pokazujedziałania podejmowane przez hotel, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu naśrodowisko i proponuje nowe ekoinicjatywy, które można podjąć. Zawiera badania opisującezależność między działalnością ekologiczną obiektu a zainteresowaniem gości hotelowych.Przedstawia siłę ekologicznego wizerunku wpływającego na wybór konsumenta. Omawiakorzyści i oszczędności, jakie może hotelowi przynieść jego zielony wizerunek. Ponadto wpracy można znaleźć opis systemów zarządzania środowiskowego takich jak EMAS i ISO14000, a także podstawy zrównoważonej turystyki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorZierold, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:43:56Z
dc.date.available2020-07-24T08:43:56Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-67338-112467pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180757
dc.languagepolpl
dc.subject.enenvironment, hotel, management, proecologypl
dc.subject.plHotel, proekologia, środowisko, zarządzaniepl
dc.titleZarzadzanie środowiskowe i proekologia w hotelu. Wpływ obiektu hotelarskiego na środowisko naturalnegopl
dc.title.alternativeEnvironmental management and environmental activities in the hotel industry. Impact of hospitality facility on the environmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an attempt to draw attention to the issue of pro-ecological tourism. It alsopresents the actions taken by the hotel, in order to minimize the negative impact on theenvironment and proposes new pro-environmental initiatives that can be taken. The thesisincludes researches describing the relationship between the ecological activity of a facilityand an interest of hotel guests. The thesis presents the strength of ecological imageinfluencing consumer choice. It discusses the benefits and savings that could bring to a hotelits green hotel image. In addition, in the thesis there can be found a description ofenvironmental management systems such as EMAS and ISO 14000, and the basis forsustainable tourism.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest próbą zwrócenia uwagi na proekologię w turystyce. Pokazujedziałania podejmowane przez hotel, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu naśrodowisko i proponuje nowe ekoinicjatywy, które można podjąć. Zawiera badania opisującezależność między działalnością ekologiczną obiektu a zainteresowaniem gości hotelowych.Przedstawia siłę ekologicznego wizerunku wpływającego na wybór konsumenta. Omawiakorzyści i oszczędności, jakie może hotelowi przynieść jego zielony wizerunek. Ponadto wpracy można znaleźć opis systemów zarządzania środowiskowego takich jak EMAS i ISO14000, a także podstawy zrównoważonej turystyki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Zierold, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:43:56Z
dc.date.available
2020-07-24T08:43:56Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-67338-112467
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180757
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
environment, hotel, management, proecology
dc.subject.plpl
Hotel, proekologia, środowisko, zarządzanie
dc.titlepl
Zarzadzanie środowiskowe i proekologia w hotelu. Wpływ obiektu hotelarskiego na środowisko naturalnego
dc.title.alternativepl
Environmental management and environmental activities in the hotel industry. Impact of hospitality facility on the environment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
3
Gdansk
2
Krakow
2
Biała Podlaska
1
Dublin
1
Szadek
1

No access

No Thumbnail Available