Dopuszczalność moralna samobójstwa ze szczególnym uwzględnieniem samobójstwa eutanatycznego w perspektywie etyki analitycznej

master
dc.abstract.enThe thesis is divided into two parts.First one is a presentation of views on moral permisibility of suicide throughout the history of European civilisiation and, shortly, in another cultures. It is shown that absolute moral abandonment of suicide is usually connected with the concept of personal God. Then in Europe it begun in the epoque of first Church Fathers and lasted to Enlightment. The second reason for liberalisation of views on suicide was emergence of psychology and sociology.The second part discusses the most popular arguments against suicide: (1) religious argument; (2) thomistic natural law and self interest argument; (3) the argument from non-utilitarian values of human person (D. Velleman's interpretation of I. Kant); (4) the family of social arguments. The conclusion is that the only one argument which is valid is one that concerns obligations to individuals, especially relatives of the suicidal. However, in typical euthanatical situations the patient is not able to perform this obligations. Therefore this argument does not show immorality of suicide in such cases.pl
dc.abstract.plPraca dzieli się na dwie części. Pierwsza jest prezentacją poglądów na temat moralności samobójstwa w historii w cywilizacji europejskiej oraz, skrótowo, w innych kulturach. Pokazuje się, że absolutny zakaz samobójstwa wiąże się zazwyczaj z koncepcją Boga osobowego. W Europie trwał on więc od epoki pierwszych Ojców Kościoła do Oświecenia. Drugą przyczyną liberalizacji poglądów na samobójstwo było powstanie psychologii i socjologii. Druga część jest analizą najpopularniejszych argumentów przeciwko dopuszczalności moralnej samobójstwa: (1) argumentu religijjnego; (2) tomistycznego argumentu z prawa naturalnego i interesu własnego; (3) argumentu z nieutylitarnej wartości osoby ludzkiej (I. Kant w interpretacji D. Vellemana); (4) Rodziny argumentów społecznych. Jedynym argumentem, który daje się utrzymać, jest argument z obowiązków wobec konkretnych osób, zwłaszcza bliskich. Jednak w typowych sytuacjach eutanatycznych pacjent nie jest w stanie sprostać tym obowiązkom, zatem argument nie wykazuje niemoralności samobójstwa w takich przypadkach.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGalewicz, Włodzimierz - 127993 pl
dc.contributor.authorBiegalska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGalewicz, Włodzimierz - 127993 pl
dc.contributor.reviewerŻuradzki, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:51:04Z
dc.date.available2020-07-27T09:51:04Z
dc.date.submitted2017-09-01pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-117288-63240pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222509
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuicide, euthanasion,euthanatical suicide, history of ethics, catholic bioethics, David Velleman, Thomas Aquinas, natural lawpl
dc.subject.plsamobójstwo, eutanazja, samobójstwo eutanatyczne, historia etyki, bioetyka katolicka, David Velleman, Tomasz z Akwinu, prawo nautralnepl
dc.titleDopuszczalność moralna samobójstwa ze szczególnym uwzględnieniem samobójstwa eutanatycznego w perspektywie etyki analitycznejpl
dc.title.alternativeMoral permissibility of suicide with special reference to euthanistic suicide. Analytical ethics perspectivepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is divided into two parts.First one is a presentation of views on moral permisibility of suicide throughout the history of European civilisiation and, shortly, in another cultures. It is shown that absolute moral abandonment of suicide is usually connected with the concept of personal God. Then in Europe it begun in the epoque of first Church Fathers and lasted to Enlightment. The second reason for liberalisation of views on suicide was emergence of psychology and sociology.The second part discusses the most popular arguments against suicide: (1) religious argument; (2) thomistic natural law and self interest argument; (3) the argument from non-utilitarian values of human person (D. Velleman's interpretation of I. Kant); (4) the family of social arguments. The conclusion is that the only one argument which is valid is one that concerns obligations to individuals, especially relatives of the suicidal. However, in typical euthanatical situations the patient is not able to perform this obligations. Therefore this argument does not show immorality of suicide in such cases.
dc.abstract.plpl
Praca dzieli się na dwie części. Pierwsza jest prezentacją poglądów na temat moralności samobójstwa w historii w cywilizacji europejskiej oraz, skrótowo, w innych kulturach. Pokazuje się, że absolutny zakaz samobójstwa wiąże się zazwyczaj z koncepcją Boga osobowego. W Europie trwał on więc od epoki pierwszych Ojców Kościoła do Oświecenia. Drugą przyczyną liberalizacji poglądów na samobójstwo było powstanie psychologii i socjologii. Druga część jest analizą najpopularniejszych argumentów przeciwko dopuszczalności moralnej samobójstwa: (1) argumentu religijjnego; (2) tomistycznego argumentu z prawa naturalnego i interesu własnego; (3) argumentu z nieutylitarnej wartości osoby ludzkiej (I. Kant w interpretacji D. Vellemana); (4) Rodziny argumentów społecznych. Jedynym argumentem, który daje się utrzymać, jest argument z obowiązków wobec konkretnych osób, zwłaszcza bliskich. Jednak w typowych sytuacjach eutanatycznych pacjent nie jest w stanie sprostać tym obowiązkom, zatem argument nie wykazuje niemoralności samobójstwa w takich przypadkach.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Galewicz, Włodzimierz - 127993
dc.contributor.authorpl
Biegalska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Galewicz, Włodzimierz - 127993
dc.contributor.reviewerpl
Żuradzki, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:51:04Z
dc.date.available
2020-07-27T09:51:04Z
dc.date.submittedpl
2017-09-01
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-117288-63240
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222509
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suicide, euthanasion,euthanatical suicide, history of ethics, catholic bioethics, David Velleman, Thomas Aquinas, natural law
dc.subject.plpl
samobójstwo, eutanazja, samobójstwo eutanatyczne, historia etyki, bioetyka katolicka, David Velleman, Tomasz z Akwinu, prawo nautralne
dc.titlepl
Dopuszczalność moralna samobójstwa ze szczególnym uwzględnieniem samobójstwa eutanatycznego w perspektywie etyki analitycznej
dc.title.alternativepl
Moral permissibility of suicide with special reference to euthanistic suicide. Analytical ethics perspective
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Krakow
10
Mielec
5
Baesweiler
3
Kalisz
3
Hong Kong
2
Lodz
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Chorzów
1

No access

No Thumbnail Available