Determinanty satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

master
dc.abstract.enTitleDeterminants of life satisfaction of children from dysfunctional families.IntroductionSatisfaction with life is very important in development of every individual, also the young one during the adolescent years. The way people learn about the world depends not only on the life situation, but also on cognitive and intellectual abilities. Therefore basing on the above-mentioned reflection it is stated that it would be worth to consider the determinants of life satisfaction of the adolescents growing up in dysfunctional families. The ways to achieve life satisfaction by adolescents are not very often constructive.The aim of this thesis is to determine the determinants of life satisfaction of adolescents from dysfunctional families.The material and the methodThe research covered 60 people: the pupils from Stowarzyszenie Siemacha (30 people) and middle school pupils (30 people).The method of conducting diagnostic survey consists. Research tools: List of Personal Values, Personal Competence Scale, the original scale of life satisfaction , original survey.The results of the researchThe majority of the research group representatives have an average level of life satisfaction, while the majority of the comparative group representatives have a high level of life satisfaction.The most often chosen factor influencing the life satisfaction, in both groups, was having a person that can be trusted.Determinants of life satisfaction are: love, friendship, having a person that can be trusted, realizing interests, personal competence.pl
dc.abstract.plDeterminanty satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.WstępSatysfakcja z życia stanowi ważny element rozwoju każdej jednostki, także młodej, znajdującej się w okresie dorastania. Sposób poznawania rzeczywistości przez człowieka zależy od ogólnej sytuacji życiowej, ale też od zdolności percepcyjnych i intelektualnych. Dlatego na kanwie powyższej ogólnej refleksji uznano, że interesująca będzie prezentacja zagadnienia determinantów satysfakcji z życia w odniesieniu do adolescentów wzrastających w rodzinach dysfunkcyjnych. Drogi do osiągania satysfakcji z życia przez adolescentów często nie należą do konstruktywnych.Celem pracy jest poznanie determinantów satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.Materiał i metodaBadaniami objęto 60 osób, w tym 30 uczniów uczęszczających do Stowarzyszenia Siemacha i 30 z gimnazjum publicznego.Do zebrania danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety, Listę Wartości Osobistych, Skalę Kompetencji Osobistej oraz autorską skalę satysfakcji z życia.Wyniki badańW grupie badanej większość osób posiada średni poziom satysfakcji z życia. Natomiast w grupie porównawczej większość osób posiada wysoki poziom satysfakcji z życia. Wśród czynników wpływających na satysfakcję z życia największą liczbę wyborów, zarówno w grupie badanej jak i porównawczej, uzyskało posiadanie osoby, której można zaufać.Do determinantów satysfakcji z życia należy miłość, przyjaźń, posiadanie zaufanej osoby, realizowanie zainteresowań, poczucie własnej skuteczności.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorKireńczuk, Judytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:26:47Z
dc.date.available2020-07-24T15:26:47Z
dc.date.submitted2013-06-26pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-74113-150505pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186958
dc.languagepolpl
dc.subject.endeterminants, family, life satisfaction, valuespl
dc.subject.pldeterminanty, rodzina, satysfakcja, wartościpl
dc.titleDeterminanty satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnychpl
dc.title.alternativeDeterminants of life satisfaction of children from dysfunctional families.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
TitleDeterminants of life satisfaction of children from dysfunctional families.IntroductionSatisfaction with life is very important in development of every individual, also the young one during the adolescent years. The way people learn about the world depends not only on the life situation, but also on cognitive and intellectual abilities. Therefore basing on the above-mentioned reflection it is stated that it would be worth to consider the determinants of life satisfaction of the adolescents growing up in dysfunctional families. The ways to achieve life satisfaction by adolescents are not very often constructive.The aim of this thesis is to determine the determinants of life satisfaction of adolescents from dysfunctional families.The material and the methodThe research covered 60 people: the pupils from Stowarzyszenie Siemacha (30 people) and middle school pupils (30 people).The method of conducting diagnostic survey consists. Research tools: List of Personal Values, Personal Competence Scale, the original scale of life satisfaction , original survey.The results of the researchThe majority of the research group representatives have an average level of life satisfaction, while the majority of the comparative group representatives have a high level of life satisfaction.The most often chosen factor influencing the life satisfaction, in both groups, was having a person that can be trusted.Determinants of life satisfaction are: love, friendship, having a person that can be trusted, realizing interests, personal competence.
dc.abstract.plpl
Determinanty satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.WstępSatysfakcja z życia stanowi ważny element rozwoju każdej jednostki, także młodej, znajdującej się w okresie dorastania. Sposób poznawania rzeczywistości przez człowieka zależy od ogólnej sytuacji życiowej, ale też od zdolności percepcyjnych i intelektualnych. Dlatego na kanwie powyższej ogólnej refleksji uznano, że interesująca będzie prezentacja zagadnienia determinantów satysfakcji z życia w odniesieniu do adolescentów wzrastających w rodzinach dysfunkcyjnych. Drogi do osiągania satysfakcji z życia przez adolescentów często nie należą do konstruktywnych.Celem pracy jest poznanie determinantów satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.Materiał i metodaBadaniami objęto 60 osób, w tym 30 uczniów uczęszczających do Stowarzyszenia Siemacha i 30 z gimnazjum publicznego.Do zebrania danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety, Listę Wartości Osobistych, Skalę Kompetencji Osobistej oraz autorską skalę satysfakcji z życia.Wyniki badańW grupie badanej większość osób posiada średni poziom satysfakcji z życia. Natomiast w grupie porównawczej większość osób posiada wysoki poziom satysfakcji z życia. Wśród czynników wpływających na satysfakcję z życia największą liczbę wyborów, zarówno w grupie badanej jak i porównawczej, uzyskało posiadanie osoby, której można zaufać.Do determinantów satysfakcji z życia należy miłość, przyjaźń, posiadanie zaufanej osoby, realizowanie zainteresowań, poczucie własnej skuteczności.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Kireńczuk, Judyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:26:47Z
dc.date.available
2020-07-24T15:26:47Z
dc.date.submittedpl
2013-06-26
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-74113-150505
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186958
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
determinants, family, life satisfaction, values
dc.subject.plpl
determinanty, rodzina, satysfakcja, wartości
dc.titlepl
Determinanty satysfakcji z życia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
dc.title.alternativepl
Determinants of life satisfaction of children from dysfunctional families.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Manchester
2
Wroclaw
2
Czluchow
1
Dubai
1
Dublin
1
Gdansk
1
Inowrocław
1
Kowary
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available