Estetyka Genji monogatari oraz jej odzwierciedlenie we współczesnym anime.

master
dc.abstract.enThesis describes and analyzes the traditional Japanese aesthetics occurring in Genji Monogatari and its reflection in contemporary pop culture on the example of the anime.The first chapter discusses the division of Japanese aesthetics for 4 basic element which was suggested by Donal Keene . It also describes important, for further analysis, aesthetic elements , such as miyabi or aware.The second chapter describes the novel Genji Monogatari. In addition to the most important facts , this chapter also contains analysis, along with quotes illustrating the most important features of Japanese aesthetics in the Heian period : aware, miyabi and suggestion.The third chapter discusses the same aesthetic qualities , but in the painting work - Genji Monogatari emaki . Emaki been choose to analysis as a stage between the written word and the moving image of nowadays anime. Like the novel , aware, miyabi and suggestion are depicted relevant portions of the work.The last chapter , fourth, describe the anime, which were created based on Genji Monogatari . These are the Genji Monogatari film of 1987 and the series Genji Monogatari Sennenki of 2009. Fragments have been analyzed and compared with the novel or emaki.pl
dc.abstract.plPraca opisuje i analizuje tradycyjną estetykę japońską występującą w Genji monogatari oraz jej odzwierciedlenie we współczesnej popkulturze na przykładzie anime.Rozdział pierwszy omawia podział cech estetyki japońskiej jaki zaproponował Donal Keene. Opisuje także ważne dla dalszej analizy elementy estetyki, takie jak aware czy miyabi.Rozdział drugi dotyczy powieści Genji monogatari. Poza najważniejszymi faktami, w rozdziale tym znajduje się także analiza, wraz z cytatami obrazującymi, najważniejsze cechy estetyki japońskiej w okresie Heian: aware, miyabi i sugestię.Rozdział trzeci omawia te same cechy estetyczne, tylko że w dziele malarskim - Genji monogatari emaki. Emaki zostało wzięte pod uwagę w analizie jako stadium pomiędzy słowem pisanym, a ruchomym obrazem współczesnym. Podobnie jak w powieści, aware, miyabi i sugestia zostały zobrazowane odpowiednimi fragmentami dzieła.Rozdział ostatni, czwarty, dotyczny anime, które powstały na bazie Genji monogatari. Są to film Genji monogatari z roku 1987 oraz serial Genji monogatari Sennenki z roku 2009. Analizie poddane zostały fragmenty anime i porównane z fragmentami powieści lub emaki.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKrólikowski, Hubert - 186358 pl
dc.contributor.authorStecka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGuzik, Joannapl
dc.contributor.reviewerKrólikowski, Hubert - 186358 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:38:24Z
dc.date.available2020-07-24T22:38:24Z
dc.date.submitted2014-04-14pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-84815-80811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193674
dc.languagepolpl
dc.subject.entraditional Japanese aesthetic anime Genjipl
dc.subject.plTradycyjna estetyka japońska anime Genjipl
dc.titleEstetyka Genji monogatari oraz jej odzwierciedlenie we współczesnym anime.pl
dc.title.alternativeAesthetics of Genji monogatari and its image in contemporary anime.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis describes and analyzes the traditional Japanese aesthetics occurring in Genji Monogatari and its reflection in contemporary pop culture on the example of the anime.The first chapter discusses the division of Japanese aesthetics for 4 basic element which was suggested by Donal Keene . It also describes important, for further analysis, aesthetic elements , such as miyabi or aware.The second chapter describes the novel Genji Monogatari. In addition to the most important facts , this chapter also contains analysis, along with quotes illustrating the most important features of Japanese aesthetics in the Heian period : aware, miyabi and suggestion.The third chapter discusses the same aesthetic qualities , but in the painting work - Genji Monogatari emaki . Emaki been choose to analysis as a stage between the written word and the moving image of nowadays anime. Like the novel , aware, miyabi and suggestion are depicted relevant portions of the work.The last chapter , fourth, describe the anime, which were created based on Genji Monogatari . These are the Genji Monogatari film of 1987 and the series Genji Monogatari Sennenki of 2009. Fragments have been analyzed and compared with the novel or emaki.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje i analizuje tradycyjną estetykę japońską występującą w Genji monogatari oraz jej odzwierciedlenie we współczesnej popkulturze na przykładzie anime.Rozdział pierwszy omawia podział cech estetyki japońskiej jaki zaproponował Donal Keene. Opisuje także ważne dla dalszej analizy elementy estetyki, takie jak aware czy miyabi.Rozdział drugi dotyczy powieści Genji monogatari. Poza najważniejszymi faktami, w rozdziale tym znajduje się także analiza, wraz z cytatami obrazującymi, najważniejsze cechy estetyki japońskiej w okresie Heian: aware, miyabi i sugestię.Rozdział trzeci omawia te same cechy estetyczne, tylko że w dziele malarskim - Genji monogatari emaki. Emaki zostało wzięte pod uwagę w analizie jako stadium pomiędzy słowem pisanym, a ruchomym obrazem współczesnym. Podobnie jak w powieści, aware, miyabi i sugestia zostały zobrazowane odpowiednimi fragmentami dzieła.Rozdział ostatni, czwarty, dotyczny anime, które powstały na bazie Genji monogatari. Są to film Genji monogatari z roku 1987 oraz serial Genji monogatari Sennenki z roku 2009. Analizie poddane zostały fragmenty anime i porównane z fragmentami powieści lub emaki.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Królikowski, Hubert - 186358
dc.contributor.authorpl
Stecka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Guzik, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Królikowski, Hubert - 186358
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:38:24Z
dc.date.available
2020-07-24T22:38:24Z
dc.date.submittedpl
2014-04-14
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-84815-80811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193674
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
traditional Japanese aesthetic anime Genji
dc.subject.plpl
Tradycyjna estetyka japońska anime Genji
dc.titlepl
Estetyka Genji monogatari oraz jej odzwierciedlenie we współczesnym anime.
dc.title.alternativepl
Aesthetics of Genji monogatari and its image in contemporary anime.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
3
Bien Hoa
1
Central
1
Hanover
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available