WPŁYW RELACJI MIĘDZYLUDZKICH NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W MIEJSCU PRACY NA PRZYKŁADZIE FIRMY COSTA COFFEE

master
dc.abstract.enThe aim of this research paper is the analysis of impact of interpersonal relationships on building an effective team in the workplace and the individual involvement in business activity. This topic applies to every industry and is a very important issue in creating the organizational culture of the company, maintaining positive interpersonal relations and making profits. Interpersonal relations in the workplace and the involvement of the individual in the duties performed are directly related to the management of human resources and thus are closely related to the area of humanistic research. The hypothesis, which were set are: The involvement of an individual in the enterprise's operation results from the proper management of the team and Relations between people have a significant impact on building an effective team. Research questions were asked: What is effective team management?, How do individuals engage in the work of the team?, To what extent interpersonal relationships in the examined institution affect the efficiency of work? and How does the company implement the strategy in accordance with the humanistic management principles? A participant observation was made at one of the Costa Coffee shop to get to know the details related to the organization of the workplace. Interviews were also conducted to show the work of the teams from the perspective of people managing them. The conducted research may be a supplement to existing materials regarding the role of a person in the organization and the degree of impact of the unit's activity on the company's success. To write a master's thesis, a wide range of scientific literature was used, necessary to understand the issues related to work organization, humanistic management and building effective employee teams.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest analiza wpływu relacji międzyludzkich na budowanie efektywnego zespołu w miejscu pracy oraz zaangażowania jednostki w działalność przedsiębiorstwa. Temat ten dotyczy pracy w każdej branży, stanowiąc bardzo istotną kwestię podczas tworzenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i utrzymywania pozytywnych stosunków interpersonalnych, a przy tym osiągania zysków. Relacje międzyludzkie w miejscu pracy oraz zaangażowanie jednostki w wykonywane obowiązki, bezpośrednio wiążą się z zarządzaniem zasobami ludzkimi a przez to pozostają w ścisłym związku z obszarem badań z zakresu zarządzania humanistycznego. W przeprowadzonych badaniach postawiono hipotezy, które brzmią: ,,Zaangażowanie jednostki w działalność przedsiębiorstwa wynika z prawidłowego zarządzania zespołem” a także ,,Relacje międzyludzkie mają istotny wpływ na budowanie efektywnego zespołu”. Zadano pytania badawcze: ,,Na czym polega skuteczne zarządzanie zespołem?”, ,,W jaki sposób jednostki angażują się w pracę zespołu?”, ,,W jakim stopniu relacje międzyludzkie w badanej instytucji wpływają na efektywność pracy? oraz ,,W jaki sposób firma realizuje strategię zgodnie z założeniami zarządzania humanistycznego?”. Dokonano obserwacji uczestniczącej w jednej z kawiarni Costa Coffee, aby zapoznać się ze szczegółami związanymi z organizacją wspomnianego miejsca pracy. Przeprowadzono również wywiady, które miały na celu ukazanie pracy zespołów z perspektywy osób nimi zarządzających. Przeprowadzone badania mogą stanowić uzupełnienie dla istniejących materiałów dotyczących roli człowieka w organizacji i stopnia wpływu działalności jednostki na osiąganie sukcesu firmy. Wykorzystano źródła literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, niezbędne do zrozumienia zagadnień, związanych z organizacją pracy, zarządzaniem humanistycznym i budowaniem efektywnych zespołów pracowniczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorKozioł, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:57:07Z
dc.date.available2020-07-27T19:57:07Z
dc.date.submitted2018-10-17pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-127516-177679pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231391
dc.languagepolpl
dc.subject.enBuilding commitment-Effective teams of employees-Organization management – Job satisfactionpl
dc.subject.plBudowanie zaangażowania-Efektywne zespoły pracowników– Satysfakcja z pracy- Zarządzanie organizacjąpl
dc.titleWPŁYW RELACJI MIĘDZYLUDZKICH NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W MIEJSCU PRACY NA PRZYKŁADZIE FIRMY COSTA COFFEEpl
dc.title.alternativeIMPACT OF INTERPERSONAL RELATIONS ON EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT BASED ON COSTA COFFEE COMPANY.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this research paper is the analysis of impact of interpersonal relationships on building an effective team in the workplace and the individual involvement in business activity. This topic applies to every industry and is a very important issue in creating the organizational culture of the company, maintaining positive interpersonal relations and making profits. Interpersonal relations in the workplace and the involvement of the individual in the duties performed are directly related to the management of human resources and thus are closely related to the area of humanistic research. The hypothesis, which were set are: The involvement of an individual in the enterprise's operation results from the proper management of the team and Relations between people have a significant impact on building an effective team. Research questions were asked: What is effective team management?, How do individuals engage in the work of the team?, To what extent interpersonal relationships in the examined institution affect the efficiency of work? and How does the company implement the strategy in accordance with the humanistic management principles? A participant observation was made at one of the Costa Coffee shop to get to know the details related to the organization of the workplace. Interviews were also conducted to show the work of the teams from the perspective of people managing them. The conducted research may be a supplement to existing materials regarding the role of a person in the organization and the degree of impact of the unit's activity on the company's success. To write a master's thesis, a wide range of scientific literature was used, necessary to understand the issues related to work organization, humanistic management and building effective employee teams.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest analiza wpływu relacji międzyludzkich na budowanie efektywnego zespołu w miejscu pracy oraz zaangażowania jednostki w działalność przedsiębiorstwa. Temat ten dotyczy pracy w każdej branży, stanowiąc bardzo istotną kwestię podczas tworzenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i utrzymywania pozytywnych stosunków interpersonalnych, a przy tym osiągania zysków. Relacje międzyludzkie w miejscu pracy oraz zaangażowanie jednostki w wykonywane obowiązki, bezpośrednio wiążą się z zarządzaniem zasobami ludzkimi a przez to pozostają w ścisłym związku z obszarem badań z zakresu zarządzania humanistycznego. W przeprowadzonych badaniach postawiono hipotezy, które brzmią: ,,Zaangażowanie jednostki w działalność przedsiębiorstwa wynika z prawidłowego zarządzania zespołem” a także ,,Relacje międzyludzkie mają istotny wpływ na budowanie efektywnego zespołu”. Zadano pytania badawcze: ,,Na czym polega skuteczne zarządzanie zespołem?”, ,,W jaki sposób jednostki angażują się w pracę zespołu?”, ,,W jakim stopniu relacje międzyludzkie w badanej instytucji wpływają na efektywność pracy? oraz ,,W jaki sposób firma realizuje strategię zgodnie z założeniami zarządzania humanistycznego?”. Dokonano obserwacji uczestniczącej w jednej z kawiarni Costa Coffee, aby zapoznać się ze szczegółami związanymi z organizacją wspomnianego miejsca pracy. Przeprowadzono również wywiady, które miały na celu ukazanie pracy zespołów z perspektywy osób nimi zarządzających. Przeprowadzone badania mogą stanowić uzupełnienie dla istniejących materiałów dotyczących roli człowieka w organizacji i stopnia wpływu działalności jednostki na osiąganie sukcesu firmy. Wykorzystano źródła literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, niezbędne do zrozumienia zagadnień, związanych z organizacją pracy, zarządzaniem humanistycznym i budowaniem efektywnych zespołów pracowniczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Kozioł, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:57:07Z
dc.date.available
2020-07-27T19:57:07Z
dc.date.submittedpl
2018-10-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-127516-177679
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231391
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Building commitment-Effective teams of employees-Organization management – Job satisfaction
dc.subject.plpl
Budowanie zaangażowania-Efektywne zespoły pracowników– Satysfakcja z pracy- Zarządzanie organizacją
dc.titlepl
WPŁYW RELACJI MIĘDZYLUDZKICH NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W MIEJSCU PRACY NA PRZYKŁADZIE FIRMY COSTA COFFEE
dc.title.alternativepl
IMPACT OF INTERPERSONAL RELATIONS ON EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT BASED ON COSTA COFFEE COMPANY.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
259
Views per month
Views per city
Warsaw
58
Gdansk
17
Poznan
17
Krakow
14
Rzeszów
14
Skrzyszow
7
Bialystok
6
Mogilno
5
Szczecin
5
Gmina Świebodzin
4

No access

No Thumbnail Available