Wpływ środowiska rówieśniczego oraz rodzinnego na rozwój wybranych zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym w okresie dojrzewania i młodej dorosłości.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to approximate the risk factors, clinical picture and health consequences of anorexia, bulimia and bigorexia occurring during adolescence and young adulthood. The thesis discusses the principles of proper nutrition, detailing the role of energy and individual nutrients: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Their recommended intake has been included. The most important nutritional errors of young people and their consequences have been described. The thesis also compares anorexia and bulimia as two eating disorders affecting mainly women. The etiology, course, effects and treatment of these diseases have been described, detailing the role of dietetics and nutritional education. Bigorexia was discussed as a problem affecting primarily men. The etiology, clinical picture, effects and treatment have been listed here. Particular attention was devoted to the consequences of the development of this disease. The prevention of these disorders, including the nutritional education of adolescents, has been underlined. The thesis focuses on two risk factors leading to the development of nutrition disorders: family and peer environment. Their general characteristics as well as the specific impact on the development of the diseases in question have been described. The role of the family, such as the sense of security and support of parents, as well as the importance of being accepted in the peer group were emphasized. The effects of these environments on young people in the case of their functionality and non-functionality have been described, with particular focus on their impact on the development of eating disorders.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przybliżenie czynników ryzyka, obrazu klinicznego oraz konsekwencji zdrowotnych anoreksji, bulimii i bigoreksji występujących w okresie dojrzewania i młodej dorosłości. W pracy zostały omówione zasady prawidłowego odżywiania z wyszczególnieniem roli energii oraz poszczególnych składników pokarmowych: węglowodanów, białek, tłuszczy, witamin i minerałów. Zawarte zostały ich zalecane spożycia. Opisane zostały najważniejsze błędy żywieniowe osób młodych i ich konsekwencje. W pracy zawarto także porównanie anoreksji i bulimii jako dwóch zaburzeń odżywiania dotykających głównie kobiet. Opisana została etiologia, przebieg, skutki oraz leczenie tych chorób, z wyszczególnieniem roli dietetyka i edukacji żywieniowej. Omówiona została także bigoreksja, jako problem dotykający przede wszystkim mężczyzn. Wyszczególniono tutaj etiologię, obraz kliniczny, skutki oraz leczenie. Szczególna uwaga poświęcona została konsekwencjom rozwoju tej choroby. Podkreślona została profilaktyka tych zaburzeń, w tym edukacja żywieniowa młodzieży. Praca skupia się na dwóch czynnikach ryzyka prowadzących do rozwoju zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym: środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Opisana została ich ogólna charakterystyka, jak i konkretny wpływ na rozwój omawianych chorób. Podkreślona została rola rodziny, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia rodziców oraz znaczenie bycia akceptowanym w grupie rówieśniczej. Opisano skutki działania tych środowisk w przypadku ich funkcjonalności i dysfunkcjonalności, ze szczególnym skupieniem na ich wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJózefik, Barbara - 129919 pl
dc.contributor.authorDziok, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerCyranka, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerJózefik, Barbara - 129919 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:45:31Z
dc.date.available2020-07-27T15:45:31Z
dc.date.submitted2018-06-28pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-123156-219096pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227549
dc.languagepolpl
dc.subject.enanorexia nervosa, bulimia nervosa, bigorexia, risk factors, adolescencepl
dc.subject.planoreksja, bulimia, bigoreksja, czynniki ryzyka, okres dojrzewaniapl
dc.titleWpływ środowiska rówieśniczego oraz rodzinnego na rozwój wybranych zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym w okresie dojrzewania i młodej dorosłości.pl
dc.title.alternativeThe influence of peer and family environment on the development of psychogenic eating disorders in adolescence and young adulthood.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to approximate the risk factors, clinical picture and health consequences of anorexia, bulimia and bigorexia occurring during adolescence and young adulthood. The thesis discusses the principles of proper nutrition, detailing the role of energy and individual nutrients: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Their recommended intake has been included. The most important nutritional errors of young people and their consequences have been described. The thesis also compares anorexia and bulimia as two eating disorders affecting mainly women. The etiology, course, effects and treatment of these diseases have been described, detailing the role of dietetics and nutritional education. Bigorexia was discussed as a problem affecting primarily men. The etiology, clinical picture, effects and treatment have been listed here. Particular attention was devoted to the consequences of the development of this disease. The prevention of these disorders, including the nutritional education of adolescents, has been underlined. The thesis focuses on two risk factors leading to the development of nutrition disorders: family and peer environment. Their general characteristics as well as the specific impact on the development of the diseases in question have been described. The role of the family, such as the sense of security and support of parents, as well as the importance of being accepted in the peer group were emphasized. The effects of these environments on young people in the case of their functionality and non-functionality have been described, with particular focus on their impact on the development of eating disorders.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czynników ryzyka, obrazu klinicznego oraz konsekwencji zdrowotnych anoreksji, bulimii i bigoreksji występujących w okresie dojrzewania i młodej dorosłości. W pracy zostały omówione zasady prawidłowego odżywiania z wyszczególnieniem roli energii oraz poszczególnych składników pokarmowych: węglowodanów, białek, tłuszczy, witamin i minerałów. Zawarte zostały ich zalecane spożycia. Opisane zostały najważniejsze błędy żywieniowe osób młodych i ich konsekwencje. W pracy zawarto także porównanie anoreksji i bulimii jako dwóch zaburzeń odżywiania dotykających głównie kobiet. Opisana została etiologia, przebieg, skutki oraz leczenie tych chorób, z wyszczególnieniem roli dietetyka i edukacji żywieniowej. Omówiona została także bigoreksja, jako problem dotykający przede wszystkim mężczyzn. Wyszczególniono tutaj etiologię, obraz kliniczny, skutki oraz leczenie. Szczególna uwaga poświęcona została konsekwencjom rozwoju tej choroby. Podkreślona została profilaktyka tych zaburzeń, w tym edukacja żywieniowa młodzieży. Praca skupia się na dwóch czynnikach ryzyka prowadzących do rozwoju zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym: środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Opisana została ich ogólna charakterystyka, jak i konkretny wpływ na rozwój omawianych chorób. Podkreślona została rola rodziny, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia rodziców oraz znaczenie bycia akceptowanym w grupie rówieśniczej. Opisano skutki działania tych środowisk w przypadku ich funkcjonalności i dysfunkcjonalności, ze szczególnym skupieniem na ich wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Józefik, Barbara - 129919
dc.contributor.authorpl
Dziok, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Cyranka, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Józefik, Barbara - 129919
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:45:31Z
dc.date.available
2020-07-27T15:45:31Z
dc.date.submittedpl
2018-06-28
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-123156-219096
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227549
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anorexia nervosa, bulimia nervosa, bigorexia, risk factors, adolescence
dc.subject.plpl
anoreksja, bulimia, bigoreksja, czynniki ryzyka, okres dojrzewania
dc.titlepl
Wpływ środowiska rówieśniczego oraz rodzinnego na rozwój wybranych zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym w okresie dojrzewania i młodej dorosłości.
dc.title.alternativepl
The influence of peer and family environment on the development of psychogenic eating disorders in adolescence and young adulthood.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
170
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Poznan
11
Wroclaw
11
Gdynia
7
Krakow
7
Rzeszów
7
Bydgoszcz
6
Gmina Szubin
6
Wreczyca Wielka
6
Katowice
5

No access

No Thumbnail Available