The continuation of American and Britian Diplomacy in Iraq

master
dc.abstract.enAbstract:A serious of agreements and treaties were signed between the winners of the World War One and former Ottoman leaders about the future of the Ottoman Empire. These agreements and treaties had formulated the modern map of Middle East. After partition of the Ottoman Empire, new problems have emerged within these new states in the Middle East. The Britain and United States directly and indirectly had impacts on new states that have been separated from former Ottoman Empire. Iraq or former Mesopotamia became a center of the Britain and American diplomacy in the region. In this thesis, I have clarified the Britain role in the partition of Ottoman Empire and establishment of modern state of Iraq, and discussed the role of the American diplomacy on the Iraq internal and external policies. The agreements and treaties signed in early twentieth century and the Britain and American diplomacy has hugely affected the region. As a result, many disagreements were born in the region, more specifically, in Iraq. Iraq had never faced any stable period since the first day of its creation because of the disagreements among the existing elements of Iraq and external interventions.In order to resolve these conflicts and disagreements in Iraq, The Britain and United States should review the agreements and treaties that dictate the borders of the countries within the Middle East. The Britain and United States should continue their diplomacy in Iraq with more responsibility. In conclusion, the existing elements of Iraq cannot share the country that citizens will be treated equally. Therefore, any new political and diplomatic actions in the region should be conducted in a sensitive manner and hopefully, lessens have been learnt from the past centuries mistakes.pl
dc.abstract.plAbstrakt: kontynuacja amerykańskiej i brytyjskiej dyplomacji w IrakuPo pierwszej wojnie światowej między zwycięzcami wojny a osmańskimi przywódcami została zawarta seria umów i traktatów dotyczących przyszłości Imperium Osmańskiego. Umowy te ukształtowały współczesną mapę Bliskiego Wschodu. Wielka Brytania i Stany Zjednoczony wywarły pośredni i bezpośredni wpływ na stworzenie nowych państw na gruzach Imperium Ottomańskiego. Irak, niegdyś Mezopotamia, stał się centrum brytyjskich, a później amerykańskich wysiłków dyplomatycznych w regionie. W niniejszej pracy zamierzam wyjaśnić rolę Brytyjczyków w podziale Imperium Ottomańskiego i utworzeniu współczesnego państwa irackiego, a następnie rolę amerykańskiej dyplomacji w wewnętrznej i zagranicznej polityce Iraku. Wspomniane wcześniej porozumienia oraz działania brytyjskiej i amerykańskiej dyplomacji wywołały poważne niepokoje w regionie, a szczególnie w Iraku. Irak od pierwszego dnia powstania nie zaznał stabilności z powodu nieporozumień między elementami wchodzącymi w skład tego państwa, a także z powodu zewnętrznych interwencji. Rozwiązanie nieporozumień między Irakiem, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi powinno opierać się na ocenie umów, które zadecydowały o kształcie granic w regionie. Wielka Brytania i USA powinny prowadzić dyplomację w Iraku bardziej odpowiedzialnie. W Iraku osiągnięto konkluzję, że jego części składowe nie mogą już ze sobą współżyć na obecnych zasadach. Dlatego jakiekolwiek polityczne działania w regionie powinny być prowadzone bardzo ostrożnie, by nie powtórzyć błędów z poprzedniego stulecia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.contributor.authorIbrahim, Havindpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.contributor.reviewerRobson, Garry - 199785 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:07:11Z
dc.date.available2020-07-27T10:07:11Z
dc.date.submitted2017-09-28pl
dc.fieldofstudystudia transatlantyckiepl
dc.identifier.apddiploma-117560-217846pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222748
dc.languageengpl
dc.subject.enUnited states, Britain, Iraq, diplomacy, world war one, coup d'etat, uprising, overcome, agreement, treaties, Sykes-Picot, Treaty of Severs, Lausanne Treaty, Al-Anfal Campaign, Gallipoli Campaig, Islamic State in Iraq and Levant, Sunni, Shittes, Kurdish, Peshmerge, self determination.pl
dc.subject.plStany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irak, dyplomacja, wojna światowa, zamach stanu, powstanie, pokonanie, porozumienie, traktaty, Sykes-Picot, Traktat o Siedlach, traktat z Lausanne, kampania Al-Anfal, Gallipoli Campaig, państwo muzułmańskie w Iraku Lewant, sunnickie, szyickie, kurdyjskie, peshmerge, samookreślenie.pl
dc.titleThe continuation of American and Britian Diplomacy in Iraqpl
dc.title.alternativekontynuacja amerykańskiej i brytyjskiej dyplomacji w Irakupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abstract:A serious of agreements and treaties were signed between the winners of the World War One and former Ottoman leaders about the future of the Ottoman Empire. These agreements and treaties had formulated the modern map of Middle East. After partition of the Ottoman Empire, new problems have emerged within these new states in the Middle East. The Britain and United States directly and indirectly had impacts on new states that have been separated from former Ottoman Empire. Iraq or former Mesopotamia became a center of the Britain and American diplomacy in the region. In this thesis, I have clarified the Britain role in the partition of Ottoman Empire and establishment of modern state of Iraq, and discussed the role of the American diplomacy on the Iraq internal and external policies. The agreements and treaties signed in early twentieth century and the Britain and American diplomacy has hugely affected the region. As a result, many disagreements were born in the region, more specifically, in Iraq. Iraq had never faced any stable period since the first day of its creation because of the disagreements among the existing elements of Iraq and external interventions.In order to resolve these conflicts and disagreements in Iraq, The Britain and United States should review the agreements and treaties that dictate the borders of the countries within the Middle East. The Britain and United States should continue their diplomacy in Iraq with more responsibility. In conclusion, the existing elements of Iraq cannot share the country that citizens will be treated equally. Therefore, any new political and diplomatic actions in the region should be conducted in a sensitive manner and hopefully, lessens have been learnt from the past centuries mistakes.
dc.abstract.plpl
Abstrakt: kontynuacja amerykańskiej i brytyjskiej dyplomacji w IrakuPo pierwszej wojnie światowej między zwycięzcami wojny a osmańskimi przywódcami została zawarta seria umów i traktatów dotyczących przyszłości Imperium Osmańskiego. Umowy te ukształtowały współczesną mapę Bliskiego Wschodu. Wielka Brytania i Stany Zjednoczony wywarły pośredni i bezpośredni wpływ na stworzenie nowych państw na gruzach Imperium Ottomańskiego. Irak, niegdyś Mezopotamia, stał się centrum brytyjskich, a później amerykańskich wysiłków dyplomatycznych w regionie. W niniejszej pracy zamierzam wyjaśnić rolę Brytyjczyków w podziale Imperium Ottomańskiego i utworzeniu współczesnego państwa irackiego, a następnie rolę amerykańskiej dyplomacji w wewnętrznej i zagranicznej polityce Iraku. Wspomniane wcześniej porozumienia oraz działania brytyjskiej i amerykańskiej dyplomacji wywołały poważne niepokoje w regionie, a szczególnie w Iraku. Irak od pierwszego dnia powstania nie zaznał stabilności z powodu nieporozumień między elementami wchodzącymi w skład tego państwa, a także z powodu zewnętrznych interwencji. Rozwiązanie nieporozumień między Irakiem, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi powinno opierać się na ocenie umów, które zadecydowały o kształcie granic w regionie. Wielka Brytania i USA powinny prowadzić dyplomację w Iraku bardziej odpowiedzialnie. W Iraku osiągnięto konkluzję, że jego części składowe nie mogą już ze sobą współżyć na obecnych zasadach. Dlatego jakiekolwiek polityczne działania w regionie powinny być prowadzone bardzo ostrożnie, by nie powtórzyć błędów z poprzedniego stulecia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.contributor.authorpl
Ibrahim, Havind
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.contributor.reviewerpl
Robson, Garry - 199785
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:07:11Z
dc.date.available
2020-07-27T10:07:11Z
dc.date.submittedpl
2017-09-28
dc.fieldofstudypl
studia transatlantyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-117560-217846
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222748
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
United states, Britain, Iraq, diplomacy, world war one, coup d'etat, uprising, overcome, agreement, treaties, Sykes-Picot, Treaty of Severs, Lausanne Treaty, Al-Anfal Campaign, Gallipoli Campaig, Islamic State in Iraq and Levant, Sunni, Shittes, Kurdish, Peshmerge, self determination.
dc.subject.plpl
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irak, dyplomacja, wojna światowa, zamach stanu, powstanie, pokonanie, porozumienie, traktaty, Sykes-Picot, Traktat o Siedlach, traktat z Lausanne, kampania Al-Anfal, Gallipoli Campaig, państwo muzułmańskie w Iraku Lewant, sunnickie, szyickie, kurdyjskie, peshmerge, samookreślenie.
dc.titlepl
The continuation of American and Britian Diplomacy in Iraq
dc.title.alternativepl
kontynuacja amerykańskiej i brytyjskiej dyplomacji w Iraku
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Duhok
3
Wroclaw
2
Dearborn
1
Des Moines
1
Dublin
1
Erbil
1
Montpellier
1
Sulaymaniyah
1
Szczecin
1
Zakho
1

No access

No Thumbnail Available