Nazwy lokali serwujących kawę w małych polskich i czeskich miastach

2023
journal article
article
dc.abstract.enThe article is an attempt to compare the names of Czech and Polish cafés and con- fectioneries located in towns with between 10,000 and 20,000 people. In the first place, the Polish lexems kawiarnia and cukiernia as well as the Czech kavárna and cukrárna in terms of their semantic capacity are compared. The main part of the analysis includes 180 Czech and Polish urbochrematonims studied in terms of their structure, onomastic motivation and values promoted in names, inter alia using previous publications written by Patrik Mitter, Zuzana Hlubinková, Adam Siwiec and Artur Gałkowski. The analysis shows inter alia numerous similarities in the naming of Czech and Polish places serving coffee, as well as the impact of urbochrematonims present in large cities on smaller urban centers.pl
dc.abstract.plArtykuł stanowi próbę porównania nazw czeskich i polskich kawiarni oraz cukierni znajdujących się w miastach liczących od 10 000 do 20 000 mieszkańców. W pierwszej kolejności zestawione zostają polskie określenia kawiarnia i cukiernia oraz czeskie kavárna i cukrárna pod kątem ich pojemności semantycznej. Główna część analizy obejmuje 180 czeskich i polskich urbochremato nimów badanych pod względem ich struktury, motywacji onomastycznej oraz promowanych w nazwach wartości, m.in. z wykorzystaniem wcześniejszych publikacji autorstwa Patrika Mitte- ra, Zuzany Hlubinkovej, Adama Siwca czy Artura Gałkowskiego. Analiza wykazuje m.in. liczne po do bieństwa w nazewnictwie czeskich i polskich lokali serwujących kawę, a także wpływ urbo chremato nimów obecnych w dużych miastach na mniejsze ośrodki miejskiepl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorFałowski, Przemysław - 214310 pl
dc.date.accession2023-04-21pl
dc.date.accessioned2023-05-04T10:56:04Z
dc.date.available2023-05-04T10:56:04Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalNieaktywny nr DOI 10.14746/bo.2023.2.6pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical241-254pl
dc.description.publication0,65pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume23pl
dc.identifier.issn1642-9893pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311049
dc.identifier.weblinkhttps://bohemistyka.pl/artykuly-i-studia/2023/2pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationFałowski, Przemysław: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enchrematonymypl
dc.subject.enproper namespl
dc.subject.ennames of caféspl
dc.subject.enCzech languagepl
dc.subject.enPolish languagepl
dc.subject.plchrematonimiapl
dc.subject.plnazwy własnepl
dc.subject.plnazwy kawiarnipl
dc.subject.pljęzyk czeskipl
dc.subject.pljęzyk polskipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNazwy lokali serwujących kawę w małych polskich i czeskich miastachpl
dc.title.alternativeNames of places serving coffee in small Polish and Czech townspl
dc.title.journalBohemistykapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article is an attempt to compare the names of Czech and Polish cafés and con- fectioneries located in towns with between 10,000 and 20,000 people. In the first place, the Polish lexems kawiarnia and cukiernia as well as the Czech kavárna and cukrárna in terms of their semantic capacity are compared. The main part of the analysis includes 180 Czech and Polish urbochrematonims studied in terms of their structure, onomastic motivation and values promoted in names, inter alia using previous publications written by Patrik Mitter, Zuzana Hlubinková, Adam Siwiec and Artur Gałkowski. The analysis shows inter alia numerous similarities in the naming of Czech and Polish places serving coffee, as well as the impact of urbochrematonims present in large cities on smaller urban centers.
dc.abstract.plpl
Artykuł stanowi próbę porównania nazw czeskich i polskich kawiarni oraz cukierni znajdujących się w miastach liczących od 10 000 do 20 000 mieszkańców. W pierwszej kolejności zestawione zostają polskie określenia kawiarnia i cukiernia oraz czeskie kavárna i cukrárna pod kątem ich pojemności semantycznej. Główna część analizy obejmuje 180 czeskich i polskich urbochremato nimów badanych pod względem ich struktury, motywacji onomastycznej oraz promowanych w nazwach wartości, m.in. z wykorzystaniem wcześniejszych publikacji autorstwa Patrika Mitte- ra, Zuzany Hlubinkovej, Adama Siwca czy Artura Gałkowskiego. Analiza wykazuje m.in. liczne po do bieństwa w nazewnictwie czeskich i polskich lokali serwujących kawę, a także wpływ urbo chremato nimów obecnych w dużych miastach na mniejsze ośrodki miejskie
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Fałowski, Przemysław - 214310
dc.date.accessionpl
2023-04-21
dc.date.accessioned
2023-05-04T10:56:04Z
dc.date.available
2023-05-04T10:56:04Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Nieaktywny nr DOI 10.14746/bo.2023.2.6
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
241-254
dc.description.publicationpl
0,65
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
23
dc.identifier.issnpl
1642-9893
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/311049
dc.identifier.weblinkpl
https://bohemistyka.pl/artykuly-i-studia/2023/2
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Fałowski, Przemysław: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
chrematonymy
dc.subject.enpl
proper names
dc.subject.enpl
names of cafés
dc.subject.enpl
Czech language
dc.subject.enpl
Polish language
dc.subject.plpl
chrematonimia
dc.subject.plpl
nazwy własne
dc.subject.plpl
nazwy kawiarni
dc.subject.plpl
język czeski
dc.subject.plpl
język polski
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Nazwy lokali serwujących kawę w małych polskich i czeskich miastach
dc.title.alternativepl
Names of places serving coffee in small Polish and Czech towns
dc.title.journalpl
Bohemistyka
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Downloads
falowski_nazwy_lokali_serwujacych_kawe_2023.pdf
5