Dekonstrukcja esencjalistycznej tożsamości płciowej a rozpowszechnienie feminatywów w tekstach etycznych kodeksów zawodowych z dziedziny psychologii

master
dc.abstract.enThe subject of the dissertation concerns the theme of gender subjectivity. The analysis of this phenomenon is based on selected feminist theories. Current paper seeks relations between feminism and psychological theories. The issues of global ethics are also considered. The aim of the study is to present the development of the concept of subjectivity in feminist theories. Another goal is to analyze the content of the selected terminology codes of ethics. Female gender subjectivity is reflected in the studied texts by entering the names of professions and social roles in the feminine gender. The author explores the saturation of feminine words in the psychological codes of ethics. The most important elements of the following study is to investigate whether the codes are written in the language of discourse for equality. In the studied texts there is a tendency to asymmetry favoring generic masculine oriented entities, or a tendency to make signs and formats dedicated to female type.pl
dc.abstract.plPraca porusza tematykę podmiotowości płci. Jest analizą zjawiska w oparciu o wybrane teorie feministyczne. Szuka związku pomiędzy feminizmem a teoriami psychologicznymi. Zakres rozważań obejmuje także etykę globalną. Celem pracy jest prezentacja rozwoju pojęcia podmiotowości w teoriach feministycznych. Kolejny cel to analiza zawartości wybranej terminologii w kodeksach etycznych. Badaniu podlegają teksty kodeksów zawodowych z dziedziny psychologii. Przyjmuje się założenie, wedle którego żeńska podmiotowość płciowa zostaje odzwierciedlona w badanych tekstach poprzez wprowadzenie nazw zawodów i ról społecznych w rodzaju żeńskim. Nazwy te noszą wspólne miano feminatywów. Postawiono pytanie o stopień nasycenia etycznych kodeksów zawodowych feminatywami Analiza wykazuje czy badane kodeksy są napisane językiem dyskursu równościowego. W badanych tekstach wykrywa się tendencję do asymetrii rodzajowej sprzyjającej podmiotom zorientowanym męskoosobowo, bądź też tendencję do wprowadzania oznaczeń i formatów dedykowanych rodzajowi żeńskiemu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikora, Katarzyna - 131861 pl
dc.contributor.authorĆwik, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.contributor.reviewerSikora, Katarzyna - 131861 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:04:12Z
dc.date.available2020-07-25T05:04:12Z
dc.date.submitted2014-10-08pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-91399-111457pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199599
dc.languagepolpl
dc.subject.engender subjectivity, feminist theory, code of ethics, female typepl
dc.subject.plpodmiotowość płci, teoria feministyczna, kodeks etyczny, rodzaj żeńskipl
dc.titleDekonstrukcja esencjalistycznej tożsamości płciowej a rozpowszechnienie feminatywów w tekstach etycznych kodeksów zawodowych z dziedziny psychologiipl
dc.title.alternativeThe deconstruction of essentialist gender identity and dissemination of female type in professional codes of ethics in psychologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the dissertation concerns the theme of gender subjectivity. The analysis of this phenomenon is based on selected feminist theories. Current paper seeks relations between feminism and psychological theories. The issues of global ethics are also considered. The aim of the study is to present the development of the concept of subjectivity in feminist theories. Another goal is to analyze the content of the selected terminology codes of ethics. Female gender subjectivity is reflected in the studied texts by entering the names of professions and social roles in the feminine gender. The author explores the saturation of feminine words in the psychological codes of ethics. The most important elements of the following study is to investigate whether the codes are written in the language of discourse for equality. In the studied texts there is a tendency to asymmetry favoring generic masculine oriented entities, or a tendency to make signs and formats dedicated to female type.
dc.abstract.plpl
Praca porusza tematykę podmiotowości płci. Jest analizą zjawiska w oparciu o wybrane teorie feministyczne. Szuka związku pomiędzy feminizmem a teoriami psychologicznymi. Zakres rozważań obejmuje także etykę globalną. Celem pracy jest prezentacja rozwoju pojęcia podmiotowości w teoriach feministycznych. Kolejny cel to analiza zawartości wybranej terminologii w kodeksach etycznych. Badaniu podlegają teksty kodeksów zawodowych z dziedziny psychologii. Przyjmuje się założenie, wedle którego żeńska podmiotowość płciowa zostaje odzwierciedlona w badanych tekstach poprzez wprowadzenie nazw zawodów i ról społecznych w rodzaju żeńskim. Nazwy te noszą wspólne miano feminatywów. Postawiono pytanie o stopień nasycenia etycznych kodeksów zawodowych feminatywami Analiza wykazuje czy badane kodeksy są napisane językiem dyskursu równościowego. W badanych tekstach wykrywa się tendencję do asymetrii rodzajowej sprzyjającej podmiotom zorientowanym męskoosobowo, bądź też tendencję do wprowadzania oznaczeń i formatów dedykowanych rodzajowi żeńskiemu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikora, Katarzyna - 131861
dc.contributor.authorpl
Ćwik, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Katarzyna - 131861
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:04:12Z
dc.date.available
2020-07-25T05:04:12Z
dc.date.submittedpl
2014-10-08
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-91399-111457
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199599
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gender subjectivity, feminist theory, code of ethics, female type
dc.subject.plpl
podmiotowość płci, teoria feministyczna, kodeks etyczny, rodzaj żeński
dc.titlepl
Dekonstrukcja esencjalistycznej tożsamości płciowej a rozpowszechnienie feminatywów w tekstach etycznych kodeksów zawodowych z dziedziny psychologii
dc.title.alternativepl
The deconstruction of essentialist gender identity and dissemination of female type in professional codes of ethics in psychology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Jarocin
1
North Bergen
1
Poznan
1
Rybnik
1
Sofia
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available