Krytyczne ujęcie społeczno-politycznej rzeczywistości Egiptu w twórczości Yūsufa Idrīsa ze szczególnym uwzględnieniem sztuki "Pasiaści" (al-Muḫaṭṭaṭīn)

master
dc.abstract.enWorks of Yūsuf Idrīs occupies a special place in the contemporary Egyptian literature. Idrīs, a physician by trade, a writer by choice, was undoubtedly a versatile and unique writer. He became famous as a journalist and author of short stories and novels. He had the ability to properly analyse social problems and the human psyche. Yūsuf Idrīs was also an unfulfilled actor, and his passion for theatre was expressed in his plays. His political commitment and times of great sociopolitical changes in Egypt in - which he lived and wrote about - had a great influence on his work. he The author's works are universal. According to him, the aim of the literature was not to describe reality, but to provide his readers with food for thought. Only a conscious reader was able to make a real change in society. Although Yūsuf Idrīs died more than a quarter of a century ago, the sociopolitical problems in his stories and dramas are still topical nowadays' Egypt. In the face of the latest developments on the Egyptian political scene, "Arab spring", the overthrow of Husnī Mubārak in 2011, and the depravation of power newly lected president Muḥammad Mursī by the egyptian army in 2013, Idrīs' drama written in 1969 "Al-Muṭṭaṭaṭīn” (The Striped Ones) is especially meaningful. This drama not only expresses in a satirical way the dilemma of a heroic leader whose ideologies are successively blurring, but also addresses the problem of corrupt power, the apparent revolution, ridicule Egyptian bureaucracy and the bribery phenomenon.pl
dc.abstract.plWe współczesnej literaturze egipskiej twórczość Yūsufa Idrīsa zajmuje szczególne miejsce. Idrīs z wykształcenia lekarz, z wyboru pisarz, był twórcą bez wątpienia wszechstronnym i wyjątkowym. Zasłynął głownie jako dziennikarz oraz autor krótkich opowiadań i powieści. Posiadał zdolność trafnej analizy problemów społecznych oraz ludzkiej psychiki. Yūsuf Idrīs był również niespełnionym aktorem, a swoje zamiłowanie do teatru utrwalił w napisanych przez siebie sztukach. Duży wpływ na twórczość Idrīsa miało jego zaangażowanie polityczne oraz czasy wielkich przemian w Egipcie, w których i o których pisał. Dorobek literacki autora ma charakter uniwersalny. Według niego celem literatury nie było tylko opisywanie rzeczywistości, ale ukazanie jej w taki sposób by wywrzeć na czytelniku wrażenie skłaniające go do refleksji nad przedstawionymi problemami. Jedynie uświadomiony odbiorca był w stanie wprowadzić realną zmianę w społeczeństwie. Pomimo że Yūsuf Idrīs zmarł ponad ćwierć wieku temu, problemy społeczno-polityczne poruszane w jego opowiadaniach i dramatach, są ciągle aktualne w dzisiejszym Egipcie. W obliczu najnowszych wydarzeń na egipskiej scenie politycznej, związanych z tzw. „arabską wiosną” i obaleniem Husnīego Mubāraka w 2011 r. oraz odsunięciem od władzy przez wojsko Muḥammada Mursīego w 2013 r., szczególnie aktualny i wymowny jest dramat Idrīsa z 1969 r. Al-Muḫaṭṭaṭīn (Pasiaści). Sztuka w satyryczny sposób nie tylko nakreśla dylemat bohatera-przywódcy, którego ideały sukcesywnie się rozmywają, ale również porusza problem skorumpowanej władzy, pozornej rewolucji, ośmiesza egipską biurokrację i związane z nią zjawisko łapówkarstwa.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGadomski, Sebastian - 127975 pl
dc.contributor.authorAndrys, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMichalak-Pikulska, Barbara - 130499 pl
dc.contributor.reviewerGadomski, Sebastian - 127975 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:12:51Z
dc.date.available2020-07-27T08:12:51Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-115704-129285pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221045
dc.languagepolpl
dc.subject.enEgypt, sociopolitical situation, Yūsuf Idrīs, egyptian theatre, political theatre,pl
dc.subject.plEgipt, sytuacja społeczno-polityczna, Yūsuf Idrīs, teatr egipski, teatr polityczny,pl
dc.titleKrytyczne ujęcie społeczno-politycznej rzeczywistości Egiptu w twórczości Yūsufa Idrīsa ze szczególnym uwzględnieniem sztuki "Pasiaści" (al-Muḫaṭṭaṭīn)pl
dc.title.alternativeA critical approach to Egypt's sociopoliticial reality in Yūsuf Idrīs' works with the particular reference to the play "The Striped Ones" (al-Muḫaṭṭaṭīn)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Works of Yūsuf Idrīs occupies a special place in the contemporary Egyptian literature. Idrīs, a physician by trade, a writer by choice, was undoubtedly a versatile and unique writer. He became famous as a journalist and author of short stories and novels. He had the ability to properly analyse social problems and the human psyche. Yūsuf Idrīs was also an unfulfilled actor, and his passion for theatre was expressed in his plays. His political commitment and times of great sociopolitical changes in Egypt in - which he lived and wrote about - had a great influence on his work. he The author's works are universal. According to him, the aim of the literature was not to describe reality, but to provide his readers with food for thought. Only a conscious reader was able to make a real change in society. Although Yūsuf Idrīs died more than a quarter of a century ago, the sociopolitical problems in his stories and dramas are still topical nowadays' Egypt. In the face of the latest developments on the Egyptian political scene, "Arab spring", the overthrow of Husnī Mubārak in 2011, and the depravation of power newly lected president Muḥammad Mursī by the egyptian army in 2013, Idrīs' drama written in 1969 "Al-Muṭṭaṭaṭīn” (The Striped Ones) is especially meaningful. This drama not only expresses in a satirical way the dilemma of a heroic leader whose ideologies are successively blurring, but also addresses the problem of corrupt power, the apparent revolution, ridicule Egyptian bureaucracy and the bribery phenomenon.
dc.abstract.plpl
We współczesnej literaturze egipskiej twórczość Yūsufa Idrīsa zajmuje szczególne miejsce. Idrīs z wykształcenia lekarz, z wyboru pisarz, był twórcą bez wątpienia wszechstronnym i wyjątkowym. Zasłynął głownie jako dziennikarz oraz autor krótkich opowiadań i powieści. Posiadał zdolność trafnej analizy problemów społecznych oraz ludzkiej psychiki. Yūsuf Idrīs był również niespełnionym aktorem, a swoje zamiłowanie do teatru utrwalił w napisanych przez siebie sztukach. Duży wpływ na twórczość Idrīsa miało jego zaangażowanie polityczne oraz czasy wielkich przemian w Egipcie, w których i o których pisał. Dorobek literacki autora ma charakter uniwersalny. Według niego celem literatury nie było tylko opisywanie rzeczywistości, ale ukazanie jej w taki sposób by wywrzeć na czytelniku wrażenie skłaniające go do refleksji nad przedstawionymi problemami. Jedynie uświadomiony odbiorca był w stanie wprowadzić realną zmianę w społeczeństwie. Pomimo że Yūsuf Idrīs zmarł ponad ćwierć wieku temu, problemy społeczno-polityczne poruszane w jego opowiadaniach i dramatach, są ciągle aktualne w dzisiejszym Egipcie. W obliczu najnowszych wydarzeń na egipskiej scenie politycznej, związanych z tzw. „arabską wiosną” i obaleniem Husnīego Mubāraka w 2011 r. oraz odsunięciem od władzy przez wojsko Muḥammada Mursīego w 2013 r., szczególnie aktualny i wymowny jest dramat Idrīsa z 1969 r. Al-Muḫaṭṭaṭīn (Pasiaści). Sztuka w satyryczny sposób nie tylko nakreśla dylemat bohatera-przywódcy, którego ideały sukcesywnie się rozmywają, ale również porusza problem skorumpowanej władzy, pozornej rewolucji, ośmiesza egipską biurokrację i związane z nią zjawisko łapówkarstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gadomski, Sebastian - 127975
dc.contributor.authorpl
Andrys, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Michalak-Pikulska, Barbara - 130499
dc.contributor.reviewerpl
Gadomski, Sebastian - 127975
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:12:51Z
dc.date.available
2020-07-27T08:12:51Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-115704-129285
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221045
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Egypt, sociopolitical situation, Yūsuf Idrīs, egyptian theatre, political theatre,
dc.subject.plpl
Egipt, sytuacja społeczno-polityczna, Yūsuf Idrīs, teatr egipski, teatr polityczny,
dc.titlepl
Krytyczne ujęcie społeczno-politycznej rzeczywistości Egiptu w twórczości Yūsufa Idrīsa ze szczególnym uwzględnieniem sztuki "Pasiaści" (al-Muḫaṭṭaṭīn)
dc.title.alternativepl
A critical approach to Egypt's sociopoliticial reality in Yūsuf Idrīs' works with the particular reference to the play "The Striped Ones" (al-Muḫaṭṭaṭīn)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available