Komunikowanie się w projektach międzynarodowych

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to identify a description of communication in international projects. The research was conducted on two examples of project in Erasmus Student Network and Hilton Worldwide organisation. This dissertation addresses internal and external communication in projects along with its tools. It includes a presentation of the biggest problems and barriers in communication and recommendations for future members of international teams and coordinators. An evaluation was made on the basis of the author's participation in selected projects and the possibility of conversations with group members. The analysis of project documents was carried out as well and supplemented with interviews with the people involved. On this basis, research shows that communication in projects is smooth, but it can be further improved, for example through more professional tools, training or the application of defined rules of information exchange. In addition, it is very important to integrate team members.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest opis komunikowania się w projektach międzynarodowych. Analiza tematu została przeprowadzona na podstawie dwóch przykładów projektów w organizacji Erasmus Student Network oraz sieci hoteli Hilton. Celem pracy było pokazanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w projektach wraz z jej narzędziami. Przedstawienie największych problemów i barier w komunikacji oraz rekomendacje dla przyszłych członków zespołów międzynarodowych i koordynatorów. Badania zostały przeprowadzone na podstawie uczestnictwa autorki w wybranych projektach i rozmów z członkami grup. Została również przeprowadzona analiza dokumentów związanych z projektem oraz uzupełniona wywiadami z osobami w nie zaangażowane. Z przeprowadzonych badań wynika, że komunikacja w projektach przebiega sprawnie, jednak można ją jeszcze ulepszyć, np. poprzez bardziej profesjonalne narzędzia, szkolenia czy też stosowanie zdefiniowanych reguł wymiany informacji. Dodatkowo bardzo ważna jest integracja członków zespołu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.contributor.authorArys, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.contributor.reviewerLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:49:13Z
dc.date.available2020-07-27T04:49:13Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-112286-182969pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217919
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOMMUNICATION – INTERNATIONAL PROJECTpl
dc.subject.plKOMUNIKACJA – KOMUNIKOWANIE SIĘ – MIĘDZYNARODOWE KOMUNIKOWANIE SIĘ – PROJEKT MIĘDZYNARODOWYpl
dc.titleKomunikowanie się w projektach międzynarodowychpl
dc.title.alternativeCommunication in international projectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to identify a description of communication in international projects. The research was conducted on two examples of project in Erasmus Student Network and Hilton Worldwide organisation. This dissertation addresses internal and external communication in projects along with its tools. It includes a presentation of the biggest problems and barriers in communication and recommendations for future members of international teams and coordinators. An evaluation was made on the basis of the author's participation in selected projects and the possibility of conversations with group members. The analysis of project documents was carried out as well and supplemented with interviews with the people involved. On this basis, research shows that communication in projects is smooth, but it can be further improved, for example through more professional tools, training or the application of defined rules of information exchange. In addition, it is very important to integrate team members.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest opis komunikowania się w projektach międzynarodowych. Analiza tematu została przeprowadzona na podstawie dwóch przykładów projektów w organizacji Erasmus Student Network oraz sieci hoteli Hilton. Celem pracy było pokazanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w projektach wraz z jej narzędziami. Przedstawienie największych problemów i barier w komunikacji oraz rekomendacje dla przyszłych członków zespołów międzynarodowych i koordynatorów. Badania zostały przeprowadzone na podstawie uczestnictwa autorki w wybranych projektach i rozmów z członkami grup. Została również przeprowadzona analiza dokumentów związanych z projektem oraz uzupełniona wywiadami z osobami w nie zaangażowane. Z przeprowadzonych badań wynika, że komunikacja w projektach przebiega sprawnie, jednak można ją jeszcze ulepszyć, np. poprzez bardziej profesjonalne narzędzia, szkolenia czy też stosowanie zdefiniowanych reguł wymiany informacji. Dodatkowo bardzo ważna jest integracja członków zespołu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.contributor.authorpl
Arys, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.contributor.reviewerpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:49:13Z
dc.date.available
2020-07-27T04:49:13Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-112286-182969
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217919
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COMMUNICATION – INTERNATIONAL PROJECT
dc.subject.plpl
KOMUNIKACJA – KOMUNIKOWANIE SIĘ – MIĘDZYNARODOWE KOMUNIKOWANIE SIĘ – PROJEKT MIĘDZYNARODOWY
dc.titlepl
Komunikowanie się w projektach międzynarodowych
dc.title.alternativepl
Communication in international projects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Orzech
3
Dublin
2
Krakow
2
Porto
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Koszalin
1
Kętrzyn
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available