Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.

licenciate
dc.abstract.enDevelopment of the company mainly depends on making a right decisions. These decisions are in close correlation with the financial situation. Cognitive base of this situation is represented by the corresponding figures which are in the financial statements. The aim of my thesis is the financial analysis. And if this analysis is useful or not to the District Cooperative Dairy in Wloszczowa?Chapter one and chapter two are square one of my theoretical considerations. In these chapters there is an essential role of finance and what are the necessary tools and financial indicators. All of these financial information let us know about a business. In the next chapters, three and four, I used a balance sheet, an income statement and then specific financial indicators. I drew the conclusions and assessed financial situation of District Cooperative Dairy in Wloszczowa.pl
dc.abstract.plRozwój przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od podejmowania odpowiednich decyzji, które ściśle powiązane są z jego sytuacją finansową. Bazę poznawczą sytuacji finansowej stanowią odpowiednie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych. Celem niniejszej pracy jest analiza finansowa z punktu widzenia jej przydatności w badaniu oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie. Rozdział pierwszy i drugi stanowi bazę teoretyczną kolejnych rozważań. Przedstawiono w nich rolę, jaką pełni analiza finansowa oraz jakie wykorzystuje narzędzia i niezbędne wskaźniki finansowe, które pozwalają na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W kolejnych rozdziałach, trzecim i czwartym wykorzystując bilans, rachunek zysków i strat oraz posługując się konkretnymi wskaźnikami finansowymi wysnuto wnioski i dokonano oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁach, Katarzynapl
dc.contributor.authorGroszek, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁach, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:02:32Z
dc.date.available2020-07-26T15:02:32Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-98053-171945pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205404
dc.languagepolpl
dc.subject.enanalysis data finance study finances evaluationpl
dc.subject.planaliza badanie dane finanse ocenapl
dc.titleWykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.pl
dc.title.alternativeUsing financial analysis to evaluation financial situation of District Cooperative Dairy in Wloszczowa.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Development of the company mainly depends on making a right decisions. These decisions are in close correlation with the financial situation. Cognitive base of this situation is represented by the corresponding figures which are in the financial statements. The aim of my thesis is the financial analysis. And if this analysis is useful or not to the District Cooperative Dairy in Wloszczowa?Chapter one and chapter two are square one of my theoretical considerations. In these chapters there is an essential role of finance and what are the necessary tools and financial indicators. All of these financial information let us know about a business. In the next chapters, three and four, I used a balance sheet, an income statement and then specific financial indicators. I drew the conclusions and assessed financial situation of District Cooperative Dairy in Wloszczowa.
dc.abstract.plpl
Rozwój przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od podejmowania odpowiednich decyzji, które ściśle powiązane są z jego sytuacją finansową. Bazę poznawczą sytuacji finansowej stanowią odpowiednie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych. Celem niniejszej pracy jest analiza finansowa z punktu widzenia jej przydatności w badaniu oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie. Rozdział pierwszy i drugi stanowi bazę teoretyczną kolejnych rozważań. Przedstawiono w nich rolę, jaką pełni analiza finansowa oraz jakie wykorzystuje narzędzia i niezbędne wskaźniki finansowe, które pozwalają na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W kolejnych rozdziałach, trzecim i czwartym wykorzystując bilans, rachunek zysków i strat oraz posługując się konkretnymi wskaźnikami finansowymi wysnuto wnioski i dokonano oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Groszek, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:02:32Z
dc.date.available
2020-07-26T15:02:32Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-98053-171945
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205404
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
analysis data finance study finances evaluation
dc.subject.plpl
analiza badanie dane finanse ocena
dc.titlepl
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.
dc.title.alternativepl
Using financial analysis to evaluation financial situation of District Cooperative Dairy in Wloszczowa.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Koszyce Wielkie
7
Warsaw
3
Wloszczowa
3
Wroclaw
3
Olsztyn
2
Chandler
1
Dublin
1
Krakow
1
Olkusz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available