Rozważania nad zakazem ne bis in idem w prawie karnym w świetle wybranych zagadnień.

master
dc.abstract.enThe reflections deal with the ne bis in idem doctrine, which is one of the most fundamental principle and guarantee of a due trial. The author of the dissertation tries to find the reasons why this rule is commonly respected in the criminal justice systems almost all over the world. She also attempts to answer the most important questions about origin and nature of this institution and she looks for the values which explain its existence. In the master’s thesis the author also gives a try to determine if the discussed principle forbids only double punishment or maybe it includes also double accusation and proceeding. The reflections address the issues of the identity of act (idem), exceptions for prohibition and other matters raised on Court of Justice of the European Union and European Court of Human Rights judicature. The thesis scopes of comparison of the wording of the ne bis in idem principle expressed in international conventions. The author divides the principle of ne bis in idem into two separate ranges – res judicata and lis pendens. She also considers problematic aspects of concurrence of legal rules and rudiments which allow to eliminate competing legal classifications.pl
dc.abstract.plPowyższe rozważania dotyczą zakazu ne bis in idem, który stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych zasad prawa, a także gwarancję rzetelnego procesu. Autorka niniejszej rozprawy próbuje odnaleźć powody, dla których reguła ta jest powszechnie uznawana w systemach prawa karnego niemal na całym świecie. Podejmuje również próbę udzielenia odpowiedzi na najważniejsze pytania o źródło oraz charakter tej instytucji oraz poszukuje wartości uzasadniających jej istnienie. W niniejszej pracy magisterskiej autorka stara się również określić czy omawiana zasada zakazuje wyłącznie podwójnego karania, czy może obejmuje swoim zakresem również ponowne oskarżenie i procedowanie. Rozważania odnoszą się do problematyki tożsamości czynu (idem), wyjątków od zakazu oraz innych kwestii, podnoszonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Praca dyplomowa obejmuje również porównanie treści zasady ne bis in idem, wyrażonej w międzynarodowych konwencjach. Autorka rozdziela zasadę ne bis in idem na dwa odrębne zakresy – powagę rzeczy osądzonej oraz zawisłość sprawy. Rozważa także kłopotliwe aspekty zbiegu przepisów ustawy oraz reguły, które umożliwiają eliminację konkurujących wzorców ustawowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorOstafin, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:49:31Z
dc.date.available2020-07-28T02:49:31Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-135630-196614pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237715
dc.languagepolpl
dc.subject.enCourt of Justice of the European Union, European Court of Human Rights, the principle of ne bis in idem, right to a fair trial, human rights, idem, res judicata, lis pendens, concurrence of legal rules, double punishment, double accusation, double trial, identity of act, Article 54 of Schengen Convention, Article 4 of the Seventh Protocol to the European Convention of Human Rights, Article 50 of Charter of Fundamental Rights of the European Union.pl
dc.subject.plTrybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zasada ne bis in idem, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawa człowieka, idem, powaga rzeczy osądzonej, zawisłość sprawy, zbieg przepisów ustawy, podwójne ukarania, podwójne oskarżenie, podwójny proces, Artykuł 54 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, Artykuł 4 Protokołu Nr 7 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Artykuł 50 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.pl
dc.titleRozważania nad zakazem ne bis in idem w prawie karnym w świetle wybranych zagadnień.pl
dc.title.alternativeThe reflections on the ne bis in idem principle in criminal law in the light of selected problems.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The reflections deal with the ne bis in idem doctrine, which is one of the most fundamental principle and guarantee of a due trial. The author of the dissertation tries to find the reasons why this rule is commonly respected in the criminal justice systems almost all over the world. She also attempts to answer the most important questions about origin and nature of this institution and she looks for the values which explain its existence. In the master’s thesis the author also gives a try to determine if the discussed principle forbids only double punishment or maybe it includes also double accusation and proceeding. The reflections address the issues of the identity of act (idem), exceptions for prohibition and other matters raised on Court of Justice of the European Union and European Court of Human Rights judicature. The thesis scopes of comparison of the wording of the ne bis in idem principle expressed in international conventions. The author divides the principle of ne bis in idem into two separate ranges – res judicata and lis pendens. She also considers problematic aspects of concurrence of legal rules and rudiments which allow to eliminate competing legal classifications.
dc.abstract.plpl
Powyższe rozważania dotyczą zakazu ne bis in idem, który stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych zasad prawa, a także gwarancję rzetelnego procesu. Autorka niniejszej rozprawy próbuje odnaleźć powody, dla których reguła ta jest powszechnie uznawana w systemach prawa karnego niemal na całym świecie. Podejmuje również próbę udzielenia odpowiedzi na najważniejsze pytania o źródło oraz charakter tej instytucji oraz poszukuje wartości uzasadniających jej istnienie. W niniejszej pracy magisterskiej autorka stara się również określić czy omawiana zasada zakazuje wyłącznie podwójnego karania, czy może obejmuje swoim zakresem również ponowne oskarżenie i procedowanie. Rozważania odnoszą się do problematyki tożsamości czynu (idem), wyjątków od zakazu oraz innych kwestii, podnoszonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Praca dyplomowa obejmuje również porównanie treści zasady ne bis in idem, wyrażonej w międzynarodowych konwencjach. Autorka rozdziela zasadę ne bis in idem na dwa odrębne zakresy – powagę rzeczy osądzonej oraz zawisłość sprawy. Rozważa także kłopotliwe aspekty zbiegu przepisów ustawy oraz reguły, które umożliwiają eliminację konkurujących wzorców ustawowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Ostafin, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:49:31Z
dc.date.available
2020-07-28T02:49:31Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-135630-196614
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237715
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights, the principle of ne bis in idem, right to a fair trial, human rights, idem, res judicata, lis pendens, concurrence of legal rules, double punishment, double accusation, double trial, identity of act, Article 54 of Schengen Convention, Article 4 of the Seventh Protocol to the European Convention of Human Rights, Article 50 of Charter of Fundamental Rights of the European Union.
dc.subject.plpl
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zasada ne bis in idem, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawa człowieka, idem, powaga rzeczy osądzonej, zawisłość sprawy, zbieg przepisów ustawy, podwójne ukarania, podwójne oskarżenie, podwójny proces, Artykuł 54 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, Artykuł 4 Protokołu Nr 7 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Artykuł 50 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
dc.titlepl
Rozważania nad zakazem ne bis in idem w prawie karnym w świetle wybranych zagadnień.
dc.title.alternativepl
The reflections on the ne bis in idem principle in criminal law in the light of selected problems.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Chorzów
1
Gdansk
1
Gorlice
1
Lublin
1
Poznan
1
Rokitno Szlacheckie
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available