Aksjologiczne podstawy prawa autorskiego w świetle filozofii wolności osobistej i wolnego rynku

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to study classical liberal perspective on the axiological foundations of copyright law, especially taking free market and personal freedom issues into consideration. The paper discusses the historical circumstances of copyright conception, the natural law aspects of copyright protection, the idea of ownership in John Locke’s political philosophy and the economic analysis of copyright law. The thesis considers deontological and utilitarian arguments for copyright protection. Among other things the views of Ayn Rand, Lysander Spooner, Murray Rothabrda, Richard Posner, the representatives of the Austrian School of Economics and the Mises Institute were taken into account. The chapter particularly complex is the one which describes the libertarian vision of a world without intellectual property protection system.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie i przedstawienie aksjologicznych podstaw prawa autorskiego w świetle klasycznego liberalizmu, tj. filozofii wolnego rynku i wolności osobistej. W pracy omówiono historyczne uwarunkowania powstania koncepcji autorskich praw majątkowych, prawno-naturalne aspekty ochrony autorsko-prawnej, własność intelektualną w świetle filozofii Johna Locke’a oraz ekonomiczną analizę prawa autorskiego. Rozważono deontologiczne i utylitarne argumenty przemawiające za ochroną autorsko-prawną. Uwzględnione zostały między innymi poglądy Ayn Rand, Lysandera Spoonera, Murraya Rothabrda, Richarda Posnera oraz przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii i Instytutu Misesa. Szczególnie rozbudowany został rozdział poświęcony wolnościowej wizji świata pozbawionego systemu ochrony własności intelektualnej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Ryszard - 130341 pl
dc.contributor.authorWrona, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarta, Janusz - 127235 pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Ryszard - 130341 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:10:17Z
dc.date.available2020-07-24T15:10:17Z
dc.date.submitted2013-06-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-73847-96059pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186701
dc.languagepolpl
dc.subject.enaxiology, copyright law, liberalism, utilitarianism, natural lawpl
dc.subject.plaksjologia, prawo autorskie, liberalizm, utylitaryzm, prawo naturalnepl
dc.titleAksjologiczne podstawy prawa autorskiego w świetle filozofii wolności osobistej i wolnego rynkupl
dc.title.alternativeAxiological foundations of the copyright law - libertarian perspectivepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to study classical liberal perspective on the axiological foundations of copyright law, especially taking free market and personal freedom issues into consideration. The paper discusses the historical circumstances of copyright conception, the natural law aspects of copyright protection, the idea of ownership in John Locke’s political philosophy and the economic analysis of copyright law. The thesis considers deontological and utilitarian arguments for copyright protection. Among other things the views of Ayn Rand, Lysander Spooner, Murray Rothabrda, Richard Posner, the representatives of the Austrian School of Economics and the Mises Institute were taken into account. The chapter particularly complex is the one which describes the libertarian vision of a world without intellectual property protection system.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zbadanie i przedstawienie aksjologicznych podstaw prawa autorskiego w świetle klasycznego liberalizmu, tj. filozofii wolnego rynku i wolności osobistej. W pracy omówiono historyczne uwarunkowania powstania koncepcji autorskich praw majątkowych, prawno-naturalne aspekty ochrony autorsko-prawnej, własność intelektualną w świetle filozofii Johna Locke’a oraz ekonomiczną analizę prawa autorskiego. Rozważono deontologiczne i utylitarne argumenty przemawiające za ochroną autorsko-prawną. Uwzględnione zostały między innymi poglądy Ayn Rand, Lysandera Spoonera, Murraya Rothabrda, Richarda Posnera oraz przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii i Instytutu Misesa. Szczególnie rozbudowany został rozdział poświęcony wolnościowej wizji świata pozbawionego systemu ochrony własności intelektualnej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Ryszard - 130341
dc.contributor.authorpl
Wrona, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barta, Janusz - 127235
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Ryszard - 130341
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:10:17Z
dc.date.available
2020-07-24T15:10:17Z
dc.date.submittedpl
2013-06-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-73847-96059
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186701
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
axiology, copyright law, liberalism, utilitarianism, natural law
dc.subject.plpl
aksjologia, prawo autorskie, liberalizm, utylitaryzm, prawo naturalne
dc.titlepl
Aksjologiczne podstawy prawa autorskiego w świetle filozofii wolności osobistej i wolnego rynku
dc.title.alternativepl
Axiological foundations of the copyright law - libertarian perspective
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Poznan
2
Wroclaw
2
Dobrodzien
1
Dublin
1
Kramsk
1

No access

No Thumbnail Available