Przeciwdziałanie trudnościom w poborze podatków w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe topic of this work is counteracting difficulties in tax collection in Poland and other European countries. The aim of the work focused on showing different solutions to improve tax collection. The work consists of four chapters. The first chapter addresses the moral, economic, legal and technical causes of tax evasion and the economic and legal consequences of tax evasion. The second chapter describes the methods of calculating the tax gap in VAT at the macroeconomic and microeconomic levels and the method of calculating the tax gap in CIT. The third chapter is devoted to the main subject of the work, which covers the tax-legal instruments of counteracting tax evasion, customs and fiscal control, its course, efficiency and tax inspection.In terms of systemic solutions concerning the discipline of tax collection, the reverse charge mechanism, the split payment mechanism and the Standard Audit File and administrative cooperation especially at the European level are discussed. The last chapter discusses the general clause against tax avoidance in Poland, Germany, France and Great Britain.pl
dc.abstract.plTemat niniejszej pracy to przeciwdziałanie trudnościom w poborze podatku w Polsce i w innych krajach Europejskich. Cel pracy skupiał się ukazaniu różnych rozwiązań poprawy ściągalności podatków. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział porusza moralne, ekonomiczne, prawne i techniczne przyczyny uchylania się od opodatkowania oraz ekonomiczne i prawne konsekwencje uchylania się od opodatkowania. W drugim rozdziale opisane zostały metody liczenia luki podatkowej w VAT na poziomie makroekonomicznym i mikroekonomicznym oraz metodzie z zakresu liczenia luki podatkowej w podatku CIT. Trzeci rozdział poświęcony został głównemu tematowi pracy, który obejmuje podatkowo-prawne instrumenty przeciwdziałania uchylania się od opodatkowania, czyli kontrolę celno-skarbową, jej przebieg, skuteczność oraz kontrole podatkową. W kwestii rozwiązań systemowych dotyczących dyscypliny poboru podatku omówiony został mechanizm odwrotnego obciążenia, mechanizm podzielonej płatności oraz Jednolity Plik Kontrolny i współpraca administracyjna szczególnie na poziomie europejskim. Ostatni rozdział poświęcony został omówieniu klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowaniu w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorTarnawski, Rafałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.date.accessioned2021-11-02T22:37:31Z
dc.date.available2021-11-02T22:37:31Z
dc.date.submitted2021-10-28pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-149760-209946pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282615
dc.languagepolpl
dc.subject.enTax law, tax evasion, tax avoidancepl
dc.subject.plPrawo podatkowe, uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowaniapl
dc.titlePrzeciwdziałanie trudnościom w poborze podatków w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeCounteracting difficulties in tax collection in Poland and other European Union countriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this work is counteracting difficulties in tax collection in Poland and other European countries. The aim of the work focused on showing different solutions to improve tax collection. The work consists of four chapters. The first chapter addresses the moral, economic, legal and technical causes of tax evasion and the economic and legal consequences of tax evasion. The second chapter describes the methods of calculating the tax gap in VAT at the macroeconomic and microeconomic levels and the method of calculating the tax gap in CIT. The third chapter is devoted to the main subject of the work, which covers the tax-legal instruments of counteracting tax evasion, customs and fiscal control, its course, efficiency and tax inspection.In terms of systemic solutions concerning the discipline of tax collection, the reverse charge mechanism, the split payment mechanism and the Standard Audit File and administrative cooperation especially at the European level are discussed. The last chapter discusses the general clause against tax avoidance in Poland, Germany, France and Great Britain.
dc.abstract.plpl
Temat niniejszej pracy to przeciwdziałanie trudnościom w poborze podatku w Polsce i w innych krajach Europejskich. Cel pracy skupiał się ukazaniu różnych rozwiązań poprawy ściągalności podatków. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział porusza moralne, ekonomiczne, prawne i techniczne przyczyny uchylania się od opodatkowania oraz ekonomiczne i prawne konsekwencje uchylania się od opodatkowania. W drugim rozdziale opisane zostały metody liczenia luki podatkowej w VAT na poziomie makroekonomicznym i mikroekonomicznym oraz metodzie z zakresu liczenia luki podatkowej w podatku CIT. Trzeci rozdział poświęcony został głównemu tematowi pracy, który obejmuje podatkowo-prawne instrumenty przeciwdziałania uchylania się od opodatkowania, czyli kontrolę celno-skarbową, jej przebieg, skuteczność oraz kontrole podatkową. W kwestii rozwiązań systemowych dotyczących dyscypliny poboru podatku omówiony został mechanizm odwrotnego obciążenia, mechanizm podzielonej płatności oraz Jednolity Plik Kontrolny i współpraca administracyjna szczególnie na poziomie europejskim. Ostatni rozdział poświęcony został omówieniu klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowaniu w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Tarnawski, Rafał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.date.accessioned
2021-11-02T22:37:31Z
dc.date.available
2021-11-02T22:37:31Z
dc.date.submittedpl
2021-10-28
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-149760-209946
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282615
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Tax law, tax evasion, tax avoidance
dc.subject.plpl
Prawo podatkowe, uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowania
dc.titlepl
Przeciwdziałanie trudnościom w poborze podatków w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Counteracting difficulties in tax collection in Poland and other European Union countries
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
3
Lubawa
3
Poznan
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Małkowice
1
Nowy Dwor Mazowiecki
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections