Bezrobocie w Polsce jako czynnik kształtujący zjawiska patologii społecznych wśród młodych osób w 2008 i 2012 r.

master
dc.abstract.enThe image of youth unemployment and the determinants of their entry into the labor market is increasingly visible in everyday life, due to the growing phenomenon of unemployment and inactivity of young people in times of crisis and economic slowdown after 2008. It can be argued that this results in both wider and wider range of analyzes of the economic environment, causes and consequences of this phenomenon, both from a macroeconomic perspective, as well as an individual, as well as from an economic, sociological and psychological, of whether writes widely on the job.Show how economists wrote, they spoke about the crisis and unemployment. Another important element in creating the research content of my work are the expression of young graduates. Heroes of interviews surrendered to verify the phenomenon of unemployment and what and how to speak about the crisis and how much rzeczywostość, in which he found affects their daily trials and tribulations. How much is reality differs from the published information on the unemployment rate, the results of studies regarding the wave of emigration among young people. How very different figures are presented on the pages of Polish dailies, from those that were published in the official reports regarding the economic crisis.pl
dc.abstract.plObraz bezrobocia osób młodych i determinant ich wchodzenia na rynek pracy jest coraz silniej widoczny w życiu codziennym , ze względu na rosnące zjawisko bezrobocia i bierności osób młodych w czasie kryzysu oraz spowolnienia gospodarczego po 2008 roku. Można twierdzić, iż skutkuje to zarówno coraz szerszym zakresem analiz ze środowiska ekonomicznego, przyczyn i konsekwencji tego zjawiska, zarówno z perspektywy makroekonomicznej, jak i indywidualnej, jak również z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i psychologicznej, o czy pisze szerzej w pracy.Przedstawienie, w jaki sposób ekonomiści pisali, wypowiadali się o kryzysie i bezrobociu. Ponadto istotnym elementem kreującym zawartość badawczą mojej pracy są właśnie wypowiedzi młodych absolwentów. Bohaterowie wywiadów poddali weryfikacji zjawisko bezrobocia oraz co i w jaki sposób mówili o kryzysie i jak bardzo rzeczywostość, w której się odnaleźli rzutuje na ich codzienne perypetie. Jak bardzo ta rzeczywistość odbiega od publikowanych informacji na temat stopy bezrobocia, wyników badań odnośnie fali emigracji wśród młodych osób. Jak bardzo odmienne są dane liczbowe prezentowane na łamach polskich dzienników, od tych, które były publikowane w oficjalnych raportach dotyczących kryzysu gospodarczego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.contributor.authorMarczewska, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:53:15Z
dc.date.available2020-07-26T12:53:15Z
dc.date.submitted2015-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-95877-128400pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203390
dc.languagepolpl
dc.subject.enUnemployment in Poland, social pathologies among youngpl
dc.subject.plBezrobocie w Polsce, wśród młodych patologiom społecznym.pl
dc.titleBezrobocie w Polsce jako czynnik kształtujący zjawiska patologii społecznych wśród młodych osób w 2008 i 2012 r.pl
dc.title.alternativeUnemployment in Poland as a factor affecting social pathologies among young people in 2008 and 2012.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The image of youth unemployment and the determinants of their entry into the labor market is increasingly visible in everyday life, due to the growing phenomenon of unemployment and inactivity of young people in times of crisis and economic slowdown after 2008. It can be argued that this results in both wider and wider range of analyzes of the economic environment, causes and consequences of this phenomenon, both from a macroeconomic perspective, as well as an individual, as well as from an economic, sociological and psychological, of whether writes widely on the job.Show how economists wrote, they spoke about the crisis and unemployment. Another important element in creating the research content of my work are the expression of young graduates. Heroes of interviews surrendered to verify the phenomenon of unemployment and what and how to speak about the crisis and how much rzeczywostość, in which he found affects their daily trials and tribulations. How much is reality differs from the published information on the unemployment rate, the results of studies regarding the wave of emigration among young people. How very different figures are presented on the pages of Polish dailies, from those that were published in the official reports regarding the economic crisis.
dc.abstract.plpl
Obraz bezrobocia osób młodych i determinant ich wchodzenia na rynek pracy jest coraz silniej widoczny w życiu codziennym , ze względu na rosnące zjawisko bezrobocia i bierności osób młodych w czasie kryzysu oraz spowolnienia gospodarczego po 2008 roku. Można twierdzić, iż skutkuje to zarówno coraz szerszym zakresem analiz ze środowiska ekonomicznego, przyczyn i konsekwencji tego zjawiska, zarówno z perspektywy makroekonomicznej, jak i indywidualnej, jak również z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i psychologicznej, o czy pisze szerzej w pracy.Przedstawienie, w jaki sposób ekonomiści pisali, wypowiadali się o kryzysie i bezrobociu. Ponadto istotnym elementem kreującym zawartość badawczą mojej pracy są właśnie wypowiedzi młodych absolwentów. Bohaterowie wywiadów poddali weryfikacji zjawisko bezrobocia oraz co i w jaki sposób mówili o kryzysie i jak bardzo rzeczywostość, w której się odnaleźli rzutuje na ich codzienne perypetie. Jak bardzo ta rzeczywistość odbiega od publikowanych informacji na temat stopy bezrobocia, wyników badań odnośnie fali emigracji wśród młodych osób. Jak bardzo odmienne są dane liczbowe prezentowane na łamach polskich dzienników, od tych, które były publikowane w oficjalnych raportach dotyczących kryzysu gospodarczego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.contributor.authorpl
Marczewska, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:53:15Z
dc.date.available
2020-07-26T12:53:15Z
dc.date.submittedpl
2015-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-95877-128400
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203390
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Unemployment in Poland, social pathologies among young
dc.subject.plpl
Bezrobocie w Polsce, wśród młodych patologiom społecznym.
dc.titlepl
Bezrobocie w Polsce jako czynnik kształtujący zjawiska patologii społecznych wśród młodych osób w 2008 i 2012 r.
dc.title.alternativepl
Unemployment in Poland as a factor affecting social pathologies among young people in 2008 and 2012.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1
Legnica
1
Lodz
1
Lublin
1
Ozarow Mazowiecki
1
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available