Modyfikacja naturalnych krzemianów warstwowych w kierunku uzyskania katalizatorów dla procesów środowiskowych

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work was modification of natural phyllosilicates in order to obtain catalysts for environmental processes. The montmorillonite and vermiculite samples were modified in order to obtain the most efficient catalysts useful in environmental processes (e.g DeNOx). Both samples were divided into three parts. After one week expansion they were treated with nitric acid (V) (various concentrations) and then sodium hydroxide - treatment of acid and various concentrations of sodium hydroxide. Modification of clay minerals were performed at room temperature. On the basis of physicochemical properties of the materials it was found that the synthesis of the acid or alkaline silicate modifies their structure, through the leaching of some elements from the octahedrals sublayers and their deposition on the layer surface. In a series of catalytic tests, mainly DeNOx, the oxidation of ammonia or NH3-TPD, it was found that phyllosilicates modified with nitric acid (V) and a sodium hydroxide are increasing materials for environmental processes (conversion of nitrogen oxides). It was found that modified vermiculite greatly increases its catalytic activity in the removal of nitrogen oxides. The studies indicate a very interesting properties of the tested materials, however, it is necessary to conduct further studies at different temperatures and at different concentrations of acids and bases.pl
dc.abstract.plCelem pracy była modyfikаcjа nаturаlnych krzemiаnów warstwowych w kierunku uzyskаniа kаtаlizаtorów dlа procesów środowiskowych. Modyfikacji poddano próbki montmorylonitu oraz wermikulitu w celu uzyskania jak najbardziej efektywnego katalizatora użytecznego w procesach środowiskowych (DeNOx). Obie próbki zostały podzielone na trzy części, po wstępnym, tygodniowym pęcznieniu zostały potraktowane różnymi stężeniami kwasu azotowego (V) a następnie zasady sodowej – traktowanie kwasowe oraz różnymi stężeniami zasady sodowej a następnie kwasu azotowego (V) – traktowanie zasadowe. Synteza była przeprowadzona w temperaturze pokojowej.Na podstawie badań fizykochemicznych otrzymanych materiałów (głównie wermikulitu) stwierdzono, że synteza krzemianu kwasowa i zasadowa modyfikuje jego strukturę, poprzez wymycie niektórych pierwiastków z przestrzeni międzywarstwowych oraz zmianę położenia tych warstw względem siebie. W wyniku serii przeprowadzonych testów katalitycznych, głównie DeNOx, utlenianie amoniaku oraz TPD-NH3, stwierdzono, że modyfikacja krzemianów warstwowych kwasem azotowym (V) oraz zasadą sodową zwiększa ich użyteczność w procesach środowiskowych mających na celu usunięcie gazów zanieczyszczających środowisko (przeważnie tlenki azotu). Stwierdzono, iż modyfikacja zasadowa wermikulitu znacznie zwiększa jego aktywność katalityczną w usuwaniu tlenków azotu, kwasowa natomiast mniej. Przeprowadzone badania wskazują na bardzo interesujące własności badanych materiałów, w celu udoskonalenia otrzymanych katalizatorów konieczna jest jednak jego dalsza modyfikacja w różnych warunkach temperaturowych oraz przy różnych stężeniach kwasów i zasad.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.contributor.authorDłubacz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKochanowski, Andrzej - 128957 pl
dc.contributor.reviewerChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:44:17Z
dc.date.available2020-07-24T17:44:17Z
dc.date.submitted2013-09-06pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-76444-135009pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189099
dc.languagepolpl
dc.subject.enVermiculite, acid and alkaline treatment, catalytic tests, the catalyst, environmental processespl
dc.subject.plWermikulit, synteza kwasowa i zasadowa, testy katalityczne, katalizator, procesy środowiskowepl
dc.titleModyfikacja naturalnych krzemianów warstwowych w kierunku uzyskania katalizatorów dla procesów środowiskowychpl
dc.title.alternativeModification of natural phyllosilicates in order to obtain catalysts for environmental processespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was modification of natural phyllosilicates in order to obtain catalysts for environmental processes. The montmorillonite and vermiculite samples were modified in order to obtain the most efficient catalysts useful in environmental processes (e.g DeNOx). Both samples were divided into three parts. After one week expansion they were treated with nitric acid (V) (various concentrations) and then sodium hydroxide - treatment of acid and various concentrations of sodium hydroxide. Modification of clay minerals were performed at room temperature. On the basis of physicochemical properties of the materials it was found that the synthesis of the acid or alkaline silicate modifies their structure, through the leaching of some elements from the octahedrals sublayers and their deposition on the layer surface. In a series of catalytic tests, mainly DeNOx, the oxidation of ammonia or NH3-TPD, it was found that phyllosilicates modified with nitric acid (V) and a sodium hydroxide are increasing materials for environmental processes (conversion of nitrogen oxides). It was found that modified vermiculite greatly increases its catalytic activity in the removal of nitrogen oxides. The studies indicate a very interesting properties of the tested materials, however, it is necessary to conduct further studies at different temperatures and at different concentrations of acids and bases.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była modyfikаcjа nаturаlnych krzemiаnów warstwowych w kierunku uzyskаniа kаtаlizаtorów dlа procesów środowiskowych. Modyfikacji poddano próbki montmorylonitu oraz wermikulitu w celu uzyskania jak najbardziej efektywnego katalizatora użytecznego w procesach środowiskowych (DeNOx). Obie próbki zostały podzielone na trzy części, po wstępnym, tygodniowym pęcznieniu zostały potraktowane różnymi stężeniami kwasu azotowego (V) a następnie zasady sodowej – traktowanie kwasowe oraz różnymi stężeniami zasady sodowej a następnie kwasu azotowego (V) – traktowanie zasadowe. Synteza była przeprowadzona w temperaturze pokojowej.Na podstawie badań fizykochemicznych otrzymanych materiałów (głównie wermikulitu) stwierdzono, że synteza krzemianu kwasowa i zasadowa modyfikuje jego strukturę, poprzez wymycie niektórych pierwiastków z przestrzeni międzywarstwowych oraz zmianę położenia tych warstw względem siebie. W wyniku serii przeprowadzonych testów katalitycznych, głównie DeNOx, utlenianie amoniaku oraz TPD-NH3, stwierdzono, że modyfikacja krzemianów warstwowych kwasem azotowym (V) oraz zasadą sodową zwiększa ich użyteczność w procesach środowiskowych mających na celu usunięcie gazów zanieczyszczających środowisko (przeważnie tlenki azotu). Stwierdzono, iż modyfikacja zasadowa wermikulitu znacznie zwiększa jego aktywność katalityczną w usuwaniu tlenków azotu, kwasowa natomiast mniej. Przeprowadzone badania wskazują na bardzo interesujące własności badanych materiałów, w celu udoskonalenia otrzymanych katalizatorów konieczna jest jednak jego dalsza modyfikacja w różnych warunkach temperaturowych oraz przy różnych stężeniach kwasów i zasad.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.contributor.authorpl
Dłubacz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kochanowski, Andrzej - 128957
dc.contributor.reviewerpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:44:17Z
dc.date.available
2020-07-24T17:44:17Z
dc.date.submittedpl
2013-09-06
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-76444-135009
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189099
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Vermiculite, acid and alkaline treatment, catalytic tests, the catalyst, environmental processes
dc.subject.plpl
Wermikulit, synteza kwasowa i zasadowa, testy katalityczne, katalizator, procesy środowiskowe
dc.titlepl
Modyfikacja naturalnych krzemianów warstwowych w kierunku uzyskania katalizatorów dla procesów środowiskowych
dc.title.alternativepl
Modification of natural phyllosilicates in order to obtain catalysts for environmental processes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
5
Biała Podlaska
3
Dublin
3
Wroclaw
2
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available