Optymalizacja syntezy kompozytowych katalizatorów z ugrupowaniem hydroksyimidowym.

master
dc.abstract.enStudies has been conducted to the development of methods for the preparation of a heterogeneous catalyst with the active group of N-hydroxyphthalimide. It is capable of catalyzing the oxidation reaction with molecular oxygen. In the first stage of the study, has been synthesized two new vinyl monomers: 5-ethenyl-2-phenyl-1 H-isoindole-1,3 (2H) -dione (KAG03) and ethenyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2- benzofuran-5-carboxylic acid (HG00). The structure has been confirmed by spectroscopic analysis (1H-NMR, 13C-NMR and FT-IR). In the next step has been synthesized homopolymer of the monomer KAG03 and crosslinked terpolymers of the monomer HG00, styrene and divinylbenzene. Their structure has been studied by spectroscopic methods. In the last stage of the resulting polymers and copolymers, by chemical modification has been generated an N-hydroxyphthalimide group. Resulting heterogeneous catalysts for the oxidation of aromatic hydrocarbons by molecular oxygen. Catalytic tests has been confirmed the activity of the resulting catalysts.pl
dc.abstract.plBadania prowadzone w ramach pracy magisterskiej dotyczyły opracowania metody otrzymywania katalizatora heterogenicznego z aktywnym ugrupowaniem N-hydroksyftalimidowym, zdolnym do katalizowania reakcji utleniania tlenem molekularnym. W pierwszym etapie badań zsyntezowano dwa nowe monomery winylowe: 5-etenylo-2-fenylo-1 H-izoindol-1,3 (2H) –dion (KAG03) oraz etenylo 1,3-diokso-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karboksyl (HG00). Ich strukturę potwierdzono w oparciu o analizę spektroskopową (1H NMR, 13C NMR i FT-IR). W kolejnym etapie otrzymano homopolimer z monomeru KAG03 oraz usieciowane terpolimery z monomeru HG00, styrenu (S) i diwinylobenzenu (DVB). Ich strukturę badano metodami spektroskopowymi. W ostatnim etapie w otrzymanych polimerach i kopolimerach na drodze modyfikacji chemicznej wygenerowano grupę N-hydroksyftalimidową i otrzymano heterogeniczne katalizatory utleniania węglowodorów aromatycznych za pomocą tlenu cząsteczkowego. Testy katalityczne potwierdziły aktywność otrzymanych katalizatorów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWitek, Ewa - 132662 pl
dc.contributor.authorMalarz, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMolenda, Marcin - 130716 pl
dc.contributor.reviewerWitek, Ewa - 132662 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:15:13Z
dc.date.available2020-07-26T11:15:13Z
dc.date.submitted2015-09-30pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94237-133781pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201862
dc.languagepolpl
dc.subject.enNHPI, heterogeneous catalyst, hydroxysuccinimide group.pl
dc.subject.plNHPI, katalizator heterogeniczny, ugrupowanie hydroksyimidowepl
dc.titleOptymalizacja syntezy kompozytowych katalizatorów z ugrupowaniem hydroksyimidowym.pl
dc.title.alternativeOptimization of the synthesis of composite catalysts hydroxysuccinimide moiety.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Studies has been conducted to the development of methods for the preparation of a heterogeneous catalyst with the active group of N-hydroxyphthalimide. It is capable of catalyzing the oxidation reaction with molecular oxygen. In the first stage of the study, has been synthesized two new vinyl monomers: 5-ethenyl-2-phenyl-1 H-isoindole-1,3 (2H) -dione (KAG03) and ethenyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2- benzofuran-5-carboxylic acid (HG00). The structure has been confirmed by spectroscopic analysis (1H-NMR, 13C-NMR and FT-IR). In the next step has been synthesized homopolymer of the monomer KAG03 and crosslinked terpolymers of the monomer HG00, styrene and divinylbenzene. Their structure has been studied by spectroscopic methods. In the last stage of the resulting polymers and copolymers, by chemical modification has been generated an N-hydroxyphthalimide group. Resulting heterogeneous catalysts for the oxidation of aromatic hydrocarbons by molecular oxygen. Catalytic tests has been confirmed the activity of the resulting catalysts.
dc.abstract.plpl
Badania prowadzone w ramach pracy magisterskiej dotyczyły opracowania metody otrzymywania katalizatora heterogenicznego z aktywnym ugrupowaniem N-hydroksyftalimidowym, zdolnym do katalizowania reakcji utleniania tlenem molekularnym. W pierwszym etapie badań zsyntezowano dwa nowe monomery winylowe: 5-etenylo-2-fenylo-1 H-izoindol-1,3 (2H) –dion (KAG03) oraz etenylo 1,3-diokso-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karboksyl (HG00). Ich strukturę potwierdzono w oparciu o analizę spektroskopową (1H NMR, 13C NMR i FT-IR). W kolejnym etapie otrzymano homopolimer z monomeru KAG03 oraz usieciowane terpolimery z monomeru HG00, styrenu (S) i diwinylobenzenu (DVB). Ich strukturę badano metodami spektroskopowymi. W ostatnim etapie w otrzymanych polimerach i kopolimerach na drodze modyfikacji chemicznej wygenerowano grupę N-hydroksyftalimidową i otrzymano heterogeniczne katalizatory utleniania węglowodorów aromatycznych za pomocą tlenu cząsteczkowego. Testy katalityczne potwierdziły aktywność otrzymanych katalizatorów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Witek, Ewa - 132662
dc.contributor.authorpl
Malarz, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Molenda, Marcin - 130716
dc.contributor.reviewerpl
Witek, Ewa - 132662
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:15:13Z
dc.date.available
2020-07-26T11:15:13Z
dc.date.submittedpl
2015-09-30
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94237-133781
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201862
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NHPI, heterogeneous catalyst, hydroxysuccinimide group.
dc.subject.plpl
NHPI, katalizator heterogeniczny, ugrupowanie hydroksyimidowe
dc.titlepl
Optymalizacja syntezy kompozytowych katalizatorów z ugrupowaniem hydroksyimidowym.
dc.title.alternativepl
Optimization of the synthesis of composite catalysts hydroxysuccinimide moiety.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available