Cybersecurity and Terrorism: Influence, Legality, Awareness and Protection. A Focus on The United States and Russia

licenciate
dc.abstract.enIn this dissertation, I will examine the threats, risks, ethics and legality that governments are faced with as technology changes, from the realist standpoint. Since the cyber sector has multiple facets, each facet presents a new opportunity for exploitation, and thus creates the need for new protection and relevant ways to handle issues that arise unexpectedly. One facet is projection; how can states and governments project a power that isn’t physically anywhere, but represents an incredible strength when employed. Another is ethics, and where individuals draw their personal boundaries. There will be 2 case studies; the United States and Russia, with the goal of comparing how 2 states with different forms of government handle and approach cybercrime, criminals and security. The overall goal of the dissertation is to demonstrate that, in the days of public computers and private security firms, how do states, governments, institutions and private citizens project security without infringing on others, and what can be done in case they are infringed upon.pl
dc.abstract.plW niniejszej rozprawie przeanalizuję zagrożenia, etykę i legalność, z którymi zmagają się rządy w związku ze zmianami technologicznymi, z punktu widzenia realizmu. Ponieważ sektor cybernetyczny ma wiele aspektów, każdy aspekt stwarza nowe możliwości wykorzystania, a tym samym stwarza potrzebę nowej ochrony i odpowiednich sposobów radzenia sobie z problemami, które pojawiają się niespodziewanie. Jednym aspektem jest projekcja; w jaki sposób państwa i rządy mogą pokazać siłę, która nie jest fizycznie nigdzie, ale stanowi ważny aspekt, gdy jest stosowana. Innym jest etyka, z której jednostki czerpią osobiste granice. Praca zawiera dwa studia przypadków: Stany Zjednoczone i Rosję, w celu porównania sposobu, w jaki dwa państwa z różnymi formami rządów zajmują się cyberprzestępczością, przestępcami i bezpieczeństwem. Ogólnym celem rozprawy jest wykazanie, jak w czasach publicznych komputerów i prywatnych firm ochroniarskich, państwa, rządy, instytucje i zwykli obywatele uzyskują bezpieczeństwo bez naruszania bezpieczeństwa innych i co można zrobić w przypadku jego naruszenia .pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorStava, Halliepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:36:23Z
dc.date.available2020-07-28T00:36:23Z
dc.date.submitted2019-07-01pl
dc.fieldofstudyInternational Relations and Area Studiespl
dc.identifier.apddiploma-133372-223855pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235688
dc.languageengpl
dc.subject.enAttack, cyber terrorism, cybersecurity, dark web, deep web, ethics, government, information, institutions, international, policy, regulations, security, technology, terrorism, United States, vulnerable, warfarepl
dc.subject.plAtak, cyberterroryzm, cyberbezpieczeństwo, dark web, deep web, etyka, rząd, informacje, instytucje, międzynarodowość, polityka, przepisy, bezpieczeństwo, technologia, terroryzm, Stany Zjednoczone, bezbronność, działania wojennepl
dc.titleCybersecurity and Terrorism: Influence, Legality, Awareness and Protection. A Focus on The United States and Russiapl
dc.title.alternativeCyberbezpieczeństwo i Terroryzm - Wpływ, Legalność, Świadomość i Ochrona: Nacisk na Stany Zjednoczone i Rosjępl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this dissertation, I will examine the threats, risks, ethics and legality that governments are faced with as technology changes, from the realist standpoint. Since the cyber sector has multiple facets, each facet presents a new opportunity for exploitation, and thus creates the need for new protection and relevant ways to handle issues that arise unexpectedly. One facet is projection; how can states and governments project a power that isn’t physically anywhere, but represents an incredible strength when employed. Another is ethics, and where individuals draw their personal boundaries. There will be 2 case studies; the United States and Russia, with the goal of comparing how 2 states with different forms of government handle and approach cybercrime, criminals and security. The overall goal of the dissertation is to demonstrate that, in the days of public computers and private security firms, how do states, governments, institutions and private citizens project security without infringing on others, and what can be done in case they are infringed upon.
dc.abstract.plpl
W niniejszej rozprawie przeanalizuję zagrożenia, etykę i legalność, z którymi zmagają się rządy w związku ze zmianami technologicznymi, z punktu widzenia realizmu. Ponieważ sektor cybernetyczny ma wiele aspektów, każdy aspekt stwarza nowe możliwości wykorzystania, a tym samym stwarza potrzebę nowej ochrony i odpowiednich sposobów radzenia sobie z problemami, które pojawiają się niespodziewanie. Jednym aspektem jest projekcja; w jaki sposób państwa i rządy mogą pokazać siłę, która nie jest fizycznie nigdzie, ale stanowi ważny aspekt, gdy jest stosowana. Innym jest etyka, z której jednostki czerpią osobiste granice. Praca zawiera dwa studia przypadków: Stany Zjednoczone i Rosję, w celu porównania sposobu, w jaki dwa państwa z różnymi formami rządów zajmują się cyberprzestępczością, przestępcami i bezpieczeństwem. Ogólnym celem rozprawy jest wykazanie, jak w czasach publicznych komputerów i prywatnych firm ochroniarskich, państwa, rządy, instytucje i zwykli obywatele uzyskują bezpieczeństwo bez naruszania bezpieczeństwa innych i co można zrobić w przypadku jego naruszenia .
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Stava, Hallie
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:36:23Z
dc.date.available
2020-07-28T00:36:23Z
dc.date.submittedpl
2019-07-01
dc.fieldofstudypl
International Relations and Area Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-133372-223855
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235688
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Attack, cyber terrorism, cybersecurity, dark web, deep web, ethics, government, information, institutions, international, policy, regulations, security, technology, terrorism, United States, vulnerable, warfare
dc.subject.plpl
Atak, cyberterroryzm, cyberbezpieczeństwo, dark web, deep web, etyka, rząd, informacje, instytucje, międzynarodowość, polityka, przepisy, bezpieczeństwo, technologia, terroryzm, Stany Zjednoczone, bezbronność, działania wojenne
dc.titlepl
Cybersecurity and Terrorism: Influence, Legality, Awareness and Protection. A Focus on The United States and Russia
dc.title.alternativepl
Cyberbezpieczeństwo i Terroryzm - Wpływ, Legalność, Świadomość i Ochrona: Nacisk na Stany Zjednoczone i Rosję
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
De Meern
1

No access

No Thumbnail Available