Warunki skuteczności reklamy społecznej

master
dc.abstract.enAdvertising accompanies us in many aspects of everyday life. The task of social advertising is to promote the desired social behavior, charity campaigns, or informing about a social problem. Knowledge in the field of marketing and advertising probably increases the likelihood of creating an effective social campaign. Therefore, the subject of these two areas was discussed in this work.The subject of research in this work are the tools used in social advertising and their impact on the effectiveness of social campaigns. The aim of the work was to obtain answers to the research and auxiliary questions. So findingand determining the relationship between marketing, especially social marketing, and changes in social behavior.All research questions and hypotheses were answered.pl
dc.abstract.plReklama towarzyszy nam w wielu aspektach życia codziennego. Zadaniem reklamy społecznej jest promowanie pożądanych zachowań społecznych, akcji charytatywnych, czy informowanie o jakimś problemie społecznym. Wiedza z zakresu marketingu i reklamy zapewne zwiększa prawdopodobieństwo stworzenia skutecznej kampanii społecznej. Dlatego też, w tej pracy została poruszona tematyka właśnie z zakresu tych dwóch dziedzin.Przedmiotem badań w tej pracy są narzędzia wykorzystywane w reklamie społecznej oraz ich wpływ na wysokość skuteczności kampanii społecznych. Za cel pracy postawiono uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz pomocnicze. Zatem znalezienie i określenie związku pomiędzy marketingiem, szczególnie społecznym oraz zmianami zachowań społecznych.Znaleziono odpowiedź na wszystkie postawione pytania badawcze i hipotezy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorPodgórska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.date.accessioned2021-07-01T21:56:50Z
dc.date.available2021-07-01T21:56:50Z
dc.date.submitted2021-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-149143-282073pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276004
dc.languagepolpl
dc.subject.enEFFECTIVENESS – SOCIAL ADVERTISING – SOCIAL MARKETINGpl
dc.subject.plMARKETING SPOŁECZNY – REKLAMA SPOŁECZNA - SKUTECNOŚĆpl
dc.titleWarunki skuteczności reklamy społecznejpl
dc.title.alternativeConditions for the effectiveness of social advertisingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Advertising accompanies us in many aspects of everyday life. The task of social advertising is to promote the desired social behavior, charity campaigns, or informing about a social problem. Knowledge in the field of marketing and advertising probably increases the likelihood of creating an effective social campaign. Therefore, the subject of these two areas was discussed in this work.The subject of research in this work are the tools used in social advertising and their impact on the effectiveness of social campaigns. The aim of the work was to obtain answers to the research and auxiliary questions. So findingand determining the relationship between marketing, especially social marketing, and changes in social behavior.All research questions and hypotheses were answered.
dc.abstract.plpl
Reklama towarzyszy nam w wielu aspektach życia codziennego. Zadaniem reklamy społecznej jest promowanie pożądanych zachowań społecznych, akcji charytatywnych, czy informowanie o jakimś problemie społecznym. Wiedza z zakresu marketingu i reklamy zapewne zwiększa prawdopodobieństwo stworzenia skutecznej kampanii społecznej. Dlatego też, w tej pracy została poruszona tematyka właśnie z zakresu tych dwóch dziedzin.Przedmiotem badań w tej pracy są narzędzia wykorzystywane w reklamie społecznej oraz ich wpływ na wysokość skuteczności kampanii społecznych. Za cel pracy postawiono uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz pomocnicze. Zatem znalezienie i określenie związku pomiędzy marketingiem, szczególnie społecznym oraz zmianami zachowań społecznych.Znaleziono odpowiedź na wszystkie postawione pytania badawcze i hipotezy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Podgórska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.date.accessioned
2021-07-01T21:56:50Z
dc.date.available
2021-07-01T21:56:50Z
dc.date.submittedpl
2021-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-149143-282073
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276004
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
EFFECTIVENESS – SOCIAL ADVERTISING – SOCIAL MARKETING
dc.subject.plpl
MARKETING SPOŁECZNY – REKLAMA SPOŁECZNA - SKUTECNOŚĆ
dc.titlepl
Warunki skuteczności reklamy społecznej
dc.title.alternativepl
Conditions for the effectiveness of social advertising
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Shanghai
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available