Optymalizacja podatkowa sposobem na obniżenie zobowiązań fiskalnych

master
dc.abstract.enThe subject of this work is an attempt to characterize taxes, tax havens and describe what their role is in the tax system. The existence of tax oases is a particularly timely topic in the era of economic globalization, development of technology and a gradual increase in the free movement of capital. At the outset, it explains the concept and classification of tax and characterizes them as the main sources of financing the state budget. The next chapter presents the issues of the tax optimization and general theoretical issues concerning tax oases. The work continues to describe selected methods of using tax havens by companies. The last chapter will deal with the Grand Duchy of Luxembourg. The country is considered one of the largest tax havens on the Old Continent and the high-profile LuxLeaks tax scandal, in which the international corporation Amazon participated, from several years ago is still controversial. The culmination of the work is the conclusion, describing the results of the research and summarizing the considerations regarding the use of tax havens and their impact on the economy.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania podatków, rajów podatkowych i opisania tego, jaka jest ich rola w systemie podatkowym. Istnienie oaz podatkowych stanowi szczególnie aktualny temat w dobie globalizacji gospodarczej, rozwoju technologii oraz stopniowego wzrostu swobody przepływu kapitału. Na wstępie wyjaśniono pojęcie i klasyfikacje podatków oraz scharakteryzowano je jako główne źródła finansowania budżetu państwa. Następny rozdział przedstawia problematykę optymalizacji podatkowej oraz ogólne zagadnienia teoretyczne dotyczące oaz podatkowych. W dalszym ciągu pracy opisane zostały wybrane metody wykorzystania rajów podatkowych przez przedsiębiorstwa. Ostatni rozdział poruszy temat Wielkiego Księstwa Luksemburga. Kraj jest uważany za jeden z największych rajów podatkowych na Starym Kontynencie a głośna afera podatkowa LuxLeaks, w którym uczestniczyła międzynarodowa korporacja Amazon, sprzed kilku lat do dziś budzi kontrowersje. Zwieńczeniem pracy jest zakończenie, opisujące wyniki badań i podsumowujące rozważania dotyczące wykorzystania rajów podatkowych i ich wpływu na gospodarkę.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorForyś, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2022-07-13T21:55:34Z
dc.date.available2022-07-13T21:55:34Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-158146-287198pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296805
dc.languagepolpl
dc.subject.entax haven – taxes – avoidance and tax evasion – Luxembourgpl
dc.subject.plRaj podatkowy – podatki – unikanie i uchylanie się od opodatkowania – Luksemburgpl
dc.titleOptymalizacja podatkowa sposobem na obniżenie zobowiązań fiskalnychpl
dc.title.alternativeTax optimization as a way to reduce fiscal liabilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is an attempt to characterize taxes, tax havens and describe what their role is in the tax system. The existence of tax oases is a particularly timely topic in the era of economic globalization, development of technology and a gradual increase in the free movement of capital. At the outset, it explains the concept and classification of tax and characterizes them as the main sources of financing the state budget. The next chapter presents the issues of the tax optimization and general theoretical issues concerning tax oases. The work continues to describe selected methods of using tax havens by companies. The last chapter will deal with the Grand Duchy of Luxembourg. The country is considered one of the largest tax havens on the Old Continent and the high-profile LuxLeaks tax scandal, in which the international corporation Amazon participated, from several years ago is still controversial. The culmination of the work is the conclusion, describing the results of the research and summarizing the considerations regarding the use of tax havens and their impact on the economy.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania podatków, rajów podatkowych i opisania tego, jaka jest ich rola w systemie podatkowym. Istnienie oaz podatkowych stanowi szczególnie aktualny temat w dobie globalizacji gospodarczej, rozwoju technologii oraz stopniowego wzrostu swobody przepływu kapitału. Na wstępie wyjaśniono pojęcie i klasyfikacje podatków oraz scharakteryzowano je jako główne źródła finansowania budżetu państwa. Następny rozdział przedstawia problematykę optymalizacji podatkowej oraz ogólne zagadnienia teoretyczne dotyczące oaz podatkowych. W dalszym ciągu pracy opisane zostały wybrane metody wykorzystania rajów podatkowych przez przedsiębiorstwa. Ostatni rozdział poruszy temat Wielkiego Księstwa Luksemburga. Kraj jest uważany za jeden z największych rajów podatkowych na Starym Kontynencie a głośna afera podatkowa LuxLeaks, w którym uczestniczyła międzynarodowa korporacja Amazon, sprzed kilku lat do dziś budzi kontrowersje. Zwieńczeniem pracy jest zakończenie, opisujące wyniki badań i podsumowujące rozważania dotyczące wykorzystania rajów podatkowych i ich wpływu na gospodarkę.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Foryś, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2022-07-13T21:55:34Z
dc.date.available
2022-07-13T21:55:34Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-158146-287198
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296805
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax haven – taxes – avoidance and tax evasion – Luxembourg
dc.subject.plpl
Raj podatkowy – podatki – unikanie i uchylanie się od opodatkowania – Luksemburg
dc.titlepl
Optymalizacja podatkowa sposobem na obniżenie zobowiązań fiskalnych
dc.title.alternativepl
Tax optimization as a way to reduce fiscal liabilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Bialystok
4
Gdansk
4
Krakow
4
Wroclaw
4
Katowice
3
Warsaw
3
Olsztyn
2
Reda
2
Słupsk
2
Bielsko-Biala
1

No access

No Thumbnail Available
Collections