Opieka pielęgniarska nad młodą kobietą z chorobą Leśniowskiego-Crohna – studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The etiology of Leśniowski-Crohn disease remains unknown. Its inflammatory process may affect any part of the gastrointestinal tract. The main signs and symptoms in the course of Leśniowski-Crohn disease are: abdominal pain, diarrhea with addition of blood or mucus, as well as slightly raised temperature. In the course of the disease, we can distinguish periods of relapse (when symptoms flare up) and remission. The course of Leśniowski-Crohn disease and its chronic character deteriorate the quality of life considerably. The aim of the treatment is not only to achieve and maintain the state of remission but also to reduce the risk of the occurrence of the intestinal and extraintestinal complications. Moreover, the goal of the treatment is to limit the need for surgical intervention in the course of disease, which is an important case especially with reference to young people.The aim of this paper: The aim of the paper was to develop an individual model of nursing care of the patient suffering from Leśniowski-Crohn disease based on the present and potential problems and nursing needs.Resources and methods: The method used in the study was the case study method.The techniques used in the study: the observation, the analysis of medical records and the interview. The results and conclusions: The most important thing in the nursing care of the patient is the psychological support and the ability to provide detailed information. Persistent iron deficiency anemia, as well as ankle and knee joints ache influence the patient’s qualityof life considerably. What is more, they make it impossible for the patient to take up physical activity. The patient was excluded from performing social roles because of the occurrence of unpleasant symptoms, such as abdominal pain and vomiting.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroba Leśniowskiego-Crohna jest schorzeniem o nieustalonej etiologii, mogącym objąć procesem zapalnym dowolny odcinek przewodu pokarmowego. Głównymi dolegliwościami w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna są: bóle brzucha, stolce biegunkowe z domieszką śluzu lub krwi oraz stany podgorączkowe. W przebiegu choroby wyróżnia się okresy zaostrzeń i remisji. Z uwagi na przewlekły charakter oraz przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna w znaczący sposób obniża ona jakość życia chorych. Celem leczenia jest osiągnięcie i utrzymanie stanu remisji oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań jelitowych i pozajelitowych oraz ograniczenie konieczności interwencji chirurgicznych w przebiegu choroby, co jest kwestią szczególnie ważnąbw odniesieniu do ludzi młodych.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie indywidualnego modelu opieki nad pacjentką z chorobą Leśniowskiego-Crohna opartego na aktualnych i potencjalnych problemach i potrzebach pielęgnacyjnych chorej.Materiały i metody: Metodą wykorzystaną w pracy była metoda indywidualnego studium przypadku. Technikami badawczymi użytymi w pracy były obserwacja, analiza dokumentacji medycznej oraz wywiad.Wyniki i wnioski: Najważniejszą rolę w opiece nad chorą odgrywa wsparcie psychiczne i informacyjne. Utrzymująca się niedokrwistość z niedoboru żelaza, bóle stawów skokowych i kolanowych wpływają znacząco na jakość życia pacjentki oraz wykluczają z podejmowania aktywności fizycznej. Ze względu na występowanie przykrych objawów chorobowych tj. bólu brzucha i wymiotów, chora została wykluczona z pełnienia realizowanych przez nią ról społecznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.authorKwiecień, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:07:38Z
dc.date.available2020-07-26T12:07:38Z
dc.date.submitted2015-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-95155-164855pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202677
dc.languagepolpl
dc.subject.enLeśniowski-Crohn disease, the model of nursing care of a young womanpl
dc.subject.plchoroba Leśniowskiego-Crohna, model opieki nad młodą kobietąpl
dc.titleOpieka pielęgniarska nad młodą kobietą z chorobą Leśniowskiego-Crohna – studium przypadkupl
dc.title.alternativeNursing care of a young woman with Crohn's disease - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The etiology of Leśniowski-Crohn disease remains unknown. Its inflammatory process may affect any part of the gastrointestinal tract. The main signs and symptoms in the course of Leśniowski-Crohn disease are: abdominal pain, diarrhea with addition of blood or mucus, as well as slightly raised temperature. In the course of the disease, we can distinguish periods of relapse (when symptoms flare up) and remission. The course of Leśniowski-Crohn disease and its chronic character deteriorate the quality of life considerably. The aim of the treatment is not only to achieve and maintain the state of remission but also to reduce the risk of the occurrence of the intestinal and extraintestinal complications. Moreover, the goal of the treatment is to limit the need for surgical intervention in the course of disease, which is an important case especially with reference to young people.The aim of this paper: The aim of the paper was to develop an individual model of nursing care of the patient suffering from Leśniowski-Crohn disease based on the present and potential problems and nursing needs.Resources and methods: The method used in the study was the case study method.The techniques used in the study: the observation, the analysis of medical records and the interview. The results and conclusions: The most important thing in the nursing care of the patient is the psychological support and the ability to provide detailed information. Persistent iron deficiency anemia, as well as ankle and knee joints ache influence the patient’s qualityof life considerably. What is more, they make it impossible for the patient to take up physical activity. The patient was excluded from performing social roles because of the occurrence of unpleasant symptoms, such as abdominal pain and vomiting.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroba Leśniowskiego-Crohna jest schorzeniem o nieustalonej etiologii, mogącym objąć procesem zapalnym dowolny odcinek przewodu pokarmowego. Głównymi dolegliwościami w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna są: bóle brzucha, stolce biegunkowe z domieszką śluzu lub krwi oraz stany podgorączkowe. W przebiegu choroby wyróżnia się okresy zaostrzeń i remisji. Z uwagi na przewlekły charakter oraz przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna w znaczący sposób obniża ona jakość życia chorych. Celem leczenia jest osiągnięcie i utrzymanie stanu remisji oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań jelitowych i pozajelitowych oraz ograniczenie konieczności interwencji chirurgicznych w przebiegu choroby, co jest kwestią szczególnie ważnąbw odniesieniu do ludzi młodych.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie indywidualnego modelu opieki nad pacjentką z chorobą Leśniowskiego-Crohna opartego na aktualnych i potencjalnych problemach i potrzebach pielęgnacyjnych chorej.Materiały i metody: Metodą wykorzystaną w pracy była metoda indywidualnego studium przypadku. Technikami badawczymi użytymi w pracy były obserwacja, analiza dokumentacji medycznej oraz wywiad.Wyniki i wnioski: Najważniejszą rolę w opiece nad chorą odgrywa wsparcie psychiczne i informacyjne. Utrzymująca się niedokrwistość z niedoboru żelaza, bóle stawów skokowych i kolanowych wpływają znacząco na jakość życia pacjentki oraz wykluczają z podejmowania aktywności fizycznej. Ze względu na występowanie przykrych objawów chorobowych tj. bólu brzucha i wymiotów, chora została wykluczona z pełnienia realizowanych przez nią ról społecznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.authorpl
Kwiecień, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:07:38Z
dc.date.available
2020-07-26T12:07:38Z
dc.date.submittedpl
2015-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-95155-164855
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202677
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Leśniowski-Crohn disease, the model of nursing care of a young woman
dc.subject.plpl
choroba Leśniowskiego-Crohna, model opieki nad młodą kobietą
dc.titlepl
Opieka pielęgniarska nad młodą kobietą z chorobą Leśniowskiego-Crohna – studium przypadku
dc.title.alternativepl
Nursing care of a young woman with Crohn's disease - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
392
Views per month
Views per city
Warsaw
63
Wroclaw
27
Krakow
25
Katowice
15
Gdynia
14
Lodz
13
Lublin
12
Poznan
11
Dubiecko
10
Gdansk
10

No access

No Thumbnail Available