Problemy rozwoju gminy Ciężkowice w świetle zapisów dokumentów planistycznych

licenciate
dc.abstract.enIn my publication I have presented development problems of Ciężkowice in the light of planning documents. For this purpose I have analised planning documents. Additionaly I have used data from polish regional database BDL GUS. I have presented social and economics phenomenons which are present in this area. According to informations contained in my publication Ciężkowice has insufficient economic potential. Moreover, this town struggles with social, infrastructure and environmental problems. On the other hand Ciężkowice has tourist potentian which might be great opportunity to build health-resort. In my opinion this considerations are good development strategy.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono problemy rozwoju gminy Ciężkowice w świetle zapisów dokumentów planistycznych. W tym celu przeanalizowano treść miejscowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gminnej strategi rozwoju i obowiązującego programu rewitalizacji. Dodatkowo zostały wykorzystane dane z Banku Danych Lokalnych GUS, dzięki którym zaprezentowano różne zjawiska społeczne i gospodarcze występujące na obszarze opisywanej jednostki samorządowej. Z przedstawionych w pracy informacji wynika, że gmina Ciężkowice posiada słaby potencjał gospodarczy i boryka się z wieloma problemami społecznymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Ma ona jednak duży potencjał turystyczny, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Podążanie tą ścieżką rozwoju i starania związane z otrzymaniem statusu uzdrowiska wydają się być słuszną strategią rozwoju dla gminy Ciężkowice.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorMika, Mirosław - 130592 pl
dc.contributor.authorKrok, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMika, Mirosław - 130592 pl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:43:10Z
dc.date.available2020-07-28T00:43:10Z
dc.date.submitted2019-07-08pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-133503-226984pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235794
dc.languagepolpl
dc.subject.endevelopment problems, development, Ciężkowicepl
dc.subject.plproblemy rozwoju, rozwój, gmina Ciężkowicepl
dc.titleProblemy rozwoju gminy Ciężkowice w świetle zapisów dokumentów planistycznychpl
dc.title.alternativeDevelopment problems of Ciężkowice in the light of planning documentspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In my publication I have presented development problems of Ciężkowice in the light of planning documents. For this purpose I have analised planning documents. Additionaly I have used data from polish regional database BDL GUS. I have presented social and economics phenomenons which are present in this area. According to informations contained in my publication Ciężkowice has insufficient economic potential. Moreover, this town struggles with social, infrastructure and environmental problems. On the other hand Ciężkowice has tourist potentian which might be great opportunity to build health-resort. In my opinion this considerations are good development strategy.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono problemy rozwoju gminy Ciężkowice w świetle zapisów dokumentów planistycznych. W tym celu przeanalizowano treść miejscowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gminnej strategi rozwoju i obowiązującego programu rewitalizacji. Dodatkowo zostały wykorzystane dane z Banku Danych Lokalnych GUS, dzięki którym zaprezentowano różne zjawiska społeczne i gospodarcze występujące na obszarze opisywanej jednostki samorządowej. Z przedstawionych w pracy informacji wynika, że gmina Ciężkowice posiada słaby potencjał gospodarczy i boryka się z wieloma problemami społecznymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Ma ona jednak duży potencjał turystyczny, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Podążanie tą ścieżką rozwoju i starania związane z otrzymaniem statusu uzdrowiska wydają się być słuszną strategią rozwoju dla gminy Ciężkowice.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.contributor.authorpl
Krok, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:43:10Z
dc.date.available
2020-07-28T00:43:10Z
dc.date.submittedpl
2019-07-08
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-133503-226984
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235794
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
development problems, development, Ciężkowice
dc.subject.plpl
problemy rozwoju, rozwój, gmina Ciężkowice
dc.titlepl
Problemy rozwoju gminy Ciężkowice w świetle zapisów dokumentów planistycznych
dc.title.alternativepl
Development problems of Ciężkowice in the light of planning documents
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
5
Lubcza
3
Warsaw
3
Ciezkowice
2
Wroclaw
2
Bobowa
1
Bochnia
1
Dublin
1
Gliwice
1
Kety
1

No access

No Thumbnail Available