Wykorzystanie technologii MVC2 na przykładzie portalu społecznościowego w ASP.NET

master
dc.abstract.enNowadays, the Internet has several basic functions: it informs, teaches, entertains, relaxes and allows users to meet new people. Social networking sites have established position in the global network, which is the Internet. They are the leading portals, which have a very large number of visits per day, bringing huge profits to owners, as well as focusing crowd of people, providing them with entertainment and enabling the maintenance of social bonds. For these reasons, topic of this project is a social networking site. Portal was written in Microsoft’s technologies ASP.NET MVC 2, because the IT jobs market offers more and more targeted offers for developers who create Web services using ASP.NET MVC technology, and as it is a relatively new technology from Microsoft, the demand for this kind of developers probably will grow. The project belongs to the hobby social networking sites and it is directed to a specific group of people who like to travel, but not only, because the people who like to watch friends, souvenirs from travel, as well as exchange experiences gained during their expeditions, they can use the portal. This application allows users to searching places where they would like to go, see, visit, or simply the portal can facilitate the choice of location for holidays, after the viewing sites visited by friends and other users, which can help to find proven and recommended areas by other clients of the application. It aims to enable the user to add albums, associated with specific places in the world by marking them on the map. For each album, the user can add pictures showing the beauty, charm and absurdities of the nook, describe of them showing the place, put comments about them, as well as information about accommodation where the user slept in the described place. It can also easily search of places and albums by names or countries, which have been added by other people and make friendships with other users of the portal. It is enriched by the ability to invite friends and make friendships, so that customers can create a network of users who can easily communicate by sending instant messages to each other, and sending of the instant messages has been made possible very simple and rapid to response to a message. The project is ease to use, and therefore it has been equipped with mechanisms to help find new friends and albums by using of AJAX technology in conjunction with auto-complete text box. This project is developed by using the following technologies: • ASP.NET MVC 2, • SQL Server Express 2008, • Visual Studio 2010, •. NET Framework v4, • Entity Framework • Membership, • LINQ • C # • (X) HTML, • CSS • JavaScript / JQuery / AJAX / JSON, • Google Maps API v3.pl
dc.abstract.otherW dzisiejszych czasach Internet spełnia kilka podstawowych funkcji: informuje, uczy, bawi, relaksuje, a także pozwala na poznawanie nowych ludzi. Ugruntowaną od kilku lat pozycję w globalnej sieci jaką jest Internet, mają serwisy społecznościowe. Są one czołowymi portalami, które mają bardzo dużą liczbę odsłon dziennie, przynosząc ogromne zyski właścicielom, a także skupiając rzeszę ludzi, zapewniając im rozrywkę i umożliwiając utrzymywanie więzi społecznych. Z powyższych powodów tematem pracy jest portal społecznościowy.Portal napisany został w technologii firmy Microsoft ASP.NET MVC 2, ponieważ na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert dla programistów ukierunkowanych w tworzeniu serwisów WWW w technologii ASP.NET MVC, a jako, że jest to stosunkowo nowa technologia firmy Microsoft, prawdopodobnie zapotrzebowanie na tego typu programistów będzie rosło. Projekt należy do grupy hobbistycznych serwisów społecznościowych i skierowany jest do konkretnej grupy ludzi, którzy lubią podróżować, ale i nie tylko, bo także osoby, które lubią oglądać pamiątki z podróży przyjaciół, a także wymieniać się doświadczeniami zdobytymi w czasie swoich wypraw, mogą korzystać z tego portalu. Aplikacja służy do wyszukiwania przez użytkowników miejsc, gdzie warto pojechać, zobaczyć, odwiedzić, lub po prostu może ułatwić wybór lokalizacji na wakacje, po przez przeglądanie miejsc odwiedzonych przez przyjaciół i innych użytkowników, co może pomóc w odnalezieniu sprawdzonych i polecanych obszarów przez innych klientów aplikacji. Ma ona na celu umożliwiać użytkownikowi zakładanie albumów, powiązanych z określonymi miejscami na świecie przez umieszczenie ich na mapie. Do poszczególnych albumów może on dodawać zdjęcia ukazując piękno, urok czy absurdy zakątka, opisy do nich obrazujące to miejsce, umieszczać swoje uwagi o nich, a także informacje dotyczące zakwaterowania w danym miejscu. Może także w łatwy sposób wyszukiwać, po nazwach miejscowości lub krajów albumy innych zarejestrowanych ludzi, a także nawiązywać znajomości z innymi użytkownikami portalu. Dodatkowo wzbogacony jest on o możliwość zapraszania przyjaciół i zawierania przyjaźni, dzięki czemu klienci mogą tworzyć sieci użytkowników, którzy mogą łatwo się komunikować poprzez wysyłanie do siebie szybkich wiadomości, a także zostało umożliwione im wysłanie bardzo szybkiej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Założeniem projektu jest łatwość obsługi, dlatego został zaopatrzony w mechanizmy wspomagające wyszukiwanie nowych przyjaciół i albumów po przez użycie technologii AJAX w połączeniu z autouzupełniającym się polem tekstowym.Projekt ten powstał przy wykorzystaniu następujących technologii:•ASP.NET MVC 2,•SQL Server Express 2008,•Visual Studio 2010,•.NET Framework v4,•Entity Framework,•Membership [19],•LINQ,•C#,•(X)HTML,•CSS,•JavaScript / JQuery [20] / AJAX / JSON [21],•Google Maps API v3.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.contributor.advisorSmołka, Maciej - 131950 pl
dc.contributor.authorJamróz, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerJabłoński, Marian - 128390 pl
dc.contributor.reviewerSmołka, Maciej - 131950 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:17:24Z
dc.date.available2020-07-14T18:17:24Z
dc.date.submitted2011-10-20pl
dc.fieldofstudyinżynieria oprogramowaniapl
dc.identifier.apddiploma-54859-119335pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169812
dc.subject.enSocial Networking website, ASP.NET MVC2pl
dc.subject.otherPortal społecznościowy, ASP.NET MVC2, podróżpl
dc.titleWykorzystanie technologii MVC2 na przykładzie portalu społecznościowego w ASP.NETpl
dc.title.alternativeDevelopment of a social networking website using ASP.NET MVC 2pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, the Internet has several basic functions: it informs, teaches, entertains, relaxes and allows users to meet new people. Social networking sites have established position in the global network, which is the Internet. They are the leading portals, which have a very large number of visits per day, bringing huge profits to owners, as well as focusing crowd of people, providing them with entertainment and enabling the maintenance of social bonds. For these reasons, topic of this project is a social networking site. Portal was written in Microsoft’s technologies ASP.NET MVC 2, because the IT jobs market offers more and more targeted offers for developers who create Web services using ASP.NET MVC technology, and as it is a relatively new technology from Microsoft, the demand for this kind of developers probably will grow. The project belongs to the hobby social networking sites and it is directed to a specific group of people who like to travel, but not only, because the people who like to watch friends, souvenirs from travel, as well as exchange experiences gained during their expeditions, they can use the portal. This application allows users to searching places where they would like to go, see, visit, or simply the portal can facilitate the choice of location for holidays, after the viewing sites visited by friends and other users, which can help to find proven and recommended areas by other clients of the application. It aims to enable the user to add albums, associated with specific places in the world by marking them on the map. For each album, the user can add pictures showing the beauty, charm and absurdities of the nook, describe of them showing the place, put comments about them, as well as information about accommodation where the user slept in the described place. It can also easily search of places and albums by names or countries, which have been added by other people and make friendships with other users of the portal. It is enriched by the ability to invite friends and make friendships, so that customers can create a network of users who can easily communicate by sending instant messages to each other, and sending of the instant messages has been made possible very simple and rapid to response to a message. The project is ease to use, and therefore it has been equipped with mechanisms to help find new friends and albums by using of AJAX technology in conjunction with auto-complete text box. This project is developed by using the following technologies: • ASP.NET MVC 2, • SQL Server Express 2008, • Visual Studio 2010, •. NET Framework v4, • Entity Framework • Membership, • LINQ • C # • (X) HTML, • CSS • JavaScript / JQuery / AJAX / JSON, • Google Maps API v3.
dc.abstract.otherpl
W dzisiejszych czasach Internet spełnia kilka podstawowych funkcji: informuje, uczy, bawi, relaksuje, a także pozwala na poznawanie nowych ludzi. Ugruntowaną od kilku lat pozycję w globalnej sieci jaką jest Internet, mają serwisy społecznościowe. Są one czołowymi portalami, które mają bardzo dużą liczbę odsłon dziennie, przynosząc ogromne zyski właścicielom, a także skupiając rzeszę ludzi, zapewniając im rozrywkę i umożliwiając utrzymywanie więzi społecznych. Z powyższych powodów tematem pracy jest portal społecznościowy.Portal napisany został w technologii firmy Microsoft ASP.NET MVC 2, ponieważ na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert dla programistów ukierunkowanych w tworzeniu serwisów WWW w technologii ASP.NET MVC, a jako, że jest to stosunkowo nowa technologia firmy Microsoft, prawdopodobnie zapotrzebowanie na tego typu programistów będzie rosło. Projekt należy do grupy hobbistycznych serwisów społecznościowych i skierowany jest do konkretnej grupy ludzi, którzy lubią podróżować, ale i nie tylko, bo także osoby, które lubią oglądać pamiątki z podróży przyjaciół, a także wymieniać się doświadczeniami zdobytymi w czasie swoich wypraw, mogą korzystać z tego portalu. Aplikacja służy do wyszukiwania przez użytkowników miejsc, gdzie warto pojechać, zobaczyć, odwiedzić, lub po prostu może ułatwić wybór lokalizacji na wakacje, po przez przeglądanie miejsc odwiedzonych przez przyjaciół i innych użytkowników, co może pomóc w odnalezieniu sprawdzonych i polecanych obszarów przez innych klientów aplikacji. Ma ona na celu umożliwiać użytkownikowi zakładanie albumów, powiązanych z określonymi miejscami na świecie przez umieszczenie ich na mapie. Do poszczególnych albumów może on dodawać zdjęcia ukazując piękno, urok czy absurdy zakątka, opisy do nich obrazujące to miejsce, umieszczać swoje uwagi o nich, a także informacje dotyczące zakwaterowania w danym miejscu. Może także w łatwy sposób wyszukiwać, po nazwach miejscowości lub krajów albumy innych zarejestrowanych ludzi, a także nawiązywać znajomości z innymi użytkownikami portalu. Dodatkowo wzbogacony jest on o możliwość zapraszania przyjaciół i zawierania przyjaźni, dzięki czemu klienci mogą tworzyć sieci użytkowników, którzy mogą łatwo się komunikować poprzez wysyłanie do siebie szybkich wiadomości, a także zostało umożliwione im wysłanie bardzo szybkiej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Założeniem projektu jest łatwość obsługi, dlatego został zaopatrzony w mechanizmy wspomagające wyszukiwanie nowych przyjaciół i albumów po przez użycie technologii AJAX w połączeniu z autouzupełniającym się polem tekstowym.Projekt ten powstał przy wykorzystaniu następujących technologii:•ASP.NET MVC 2,•SQL Server Express 2008,•Visual Studio 2010,•.NET Framework v4,•Entity Framework,•Membership [19],•LINQ,•C#,•(X)HTML,•CSS,•JavaScript / JQuery [20] / AJAX / JSON [21],•Google Maps API v3.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.contributor.advisorpl
Smołka, Maciej - 131950
dc.contributor.authorpl
Jamróz, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Jabłoński, Marian - 128390
dc.contributor.reviewerpl
Smołka, Maciej - 131950
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:17:24Z
dc.date.available
2020-07-14T18:17:24Z
dc.date.submittedpl
2011-10-20
dc.fieldofstudypl
inżynieria oprogramowania
dc.identifier.apdpl
diploma-54859-119335
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169812
dc.subject.enpl
Social Networking website, ASP.NET MVC2
dc.subject.otherpl
Portal społecznościowy, ASP.NET MVC2, podróż
dc.titlepl
Wykorzystanie technologii MVC2 na przykładzie portalu społecznościowego w ASP.NET
dc.title.alternativepl
Development of a social networking website using ASP.NET MVC 2
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available