Powstanie kościuszkowskie w opinii prasy angielskiej

master
dc.abstract.enThis study has been dedicated to the analysis of selected English periodicals that reported and commented on the outbreak, the course, and the fall of the Kościuszko Uprising. The nature of the analyzed sources required the author to apply a methodology that would not focus on the sole events of the insurrection that took part in 1794, but their portrayal in the English press. The research conducted for this study has taken within its scope the English press published in 1790's exclusively in London.The introduction, apart from presentation of methodology, consists of general insights concerning the Kościuszko Uprising, political situation in Europe seen through the perspective of the Kingdom of Great Britain, as well as a short outline of the history of English press up to the end of the 18th century. The first chapter in a chronological form presents the political situation in Poland in the wake of the Uprising, the attitudes expressed by the British Members of Parliament on the subject of the Uprising, and presentation as well as analysis of the letters that the readers of the English press were sending to the editorial office of particular newspapers. The second chapter has been devoted to the Act of Uprising that has been declared by Tadeusz Kościuszko in Kraków, the portrayal of Tadeusz Kościuszko's character, and the insurrection seen through the lenses of Russia, Austria, Prussia and Turkey. This chapter has been concluded by an analysis of the various positions that the English journalists expressed towards the Uprising. The third chapter consists of the relation given to the first phase of the Uprising, through the battle of Racławice, up to the taking of Warsaw and the Uprising in Lithuania. The same chapter discusses the portrayal of king Stanisław August Poniatowski as well as the way that the English newspapers presented their readers the punishments of the traitors to the insurrectionary cause. The fourth chapter has been devoted to the final phase of the Insurrection, which included the battle of Szczekociny, the siege of Warsaw by the Russian and Prussian troops, the battle of Maciejowice, the fall of Warsaw and the massacre of Praga that follow afterwards, and finally, the fall of the Kościuszko Uprising. The last chapter of this study provides main conclusions and attempts to answer the questions asked in the introduction section.pl
dc.abstract.plPraca została poświęcona analizie wybranych czasopism angielskich, które na swych łamach relacjonowały oraz komentowały wybuch, przebieg oraz upadek powstania kościuszkowskiego. Natura analizowanych źródeł dopominała się od autora przyjęcia metodologii polegającej na zbadaniu nie tyle samych wydarzeń mających miejsce podczas insurekcji kościuszkowskiej, co ich przedstawienia dokonanego przez angielską prasę. Badania poczynione na rzecz niniejszej pracy objęły swym zakresem czasopisma angielskie wydawane w latach 90. XVIII w. tylko i wyłącznie w Londynie. We wstępie, obok przedstawienia przyjętej metody badawczej, wskazane zostały podstawowe zagadnienia dotyczące powstania kościuszkowskiego, sytuacji politycznej w XVIII wieku widzianej przez pryzmat Wielkiej Brytanii, a także krótki zarys historii prasy angielskiej do końca XVIII w. Pierwszy rozdział pracy w chronologiczny sposób przedstawia sytuację polityczną w Rzeczypospolitej przed wybuchem powstania kościuszkowskiego, stanowisko parlamentarzystów angielskich na temat insurekcji kościuszkowskiej, a także omówienie listów czytelników prasy angielskiej traktujących na ten sam temat. Drugi rozdział poświęcony został przedstawieniu przez prasę angielską okolicznościom ogłoszenia aktu powstania przez Tadeusza Kościuszkę, opiniom prasy dotyczących postaci Naczelnika powstania, a także insurekcji kościuszkowskiej widzianej z perspektywy państw zaborczych oraz Turcji. Rozdział kończy zobrazowanie różnych opinii prasy angielskich wyrażanych względem polskiego zrywu niepodległościowego. W rozdziale trzecim omówione zostało zaprezentowanie przez prasę angielską wydarzeń z początkowej fazy powstania, bitwy pod Racławicami, a także powstania w Warszawie oraz na Litwie. W tym rozdziale opisane zostało postrzegania przez wydawnictwa angielskie osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także sposób, w jaki analizowane czasopisma przedstawiały mające miejsce podczas insurekcji karanie zdrajców Rzeczypospolitej. Czwarty rozdział pracy poświęcony został ostatniej fazie insurekcji, w skład której wchodziły m.in. bitwa pod Szczekocinami, oblężenie Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie, bitwa pod Maciejowicami, upadek Warszawy i następująca po nim rzeź mieszkańców Pragi, a także upadek powstania kościuszkowskiego. Ostatni rozdział niniejszej pracy poświęcony został omówieniu wniosków końcowych, w którym udzielone zostały odpowiedzi na postawione we wstępie oraz w poszczególnych rozdziałach pracy pytania badawcze.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBasista, Jakub - 127247 pl
dc.contributor.authorWitek, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBasista, Jakub - 127247 pl
dc.contributor.reviewerZamorski, Krzysztof - 132857 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:05:56Z
dc.date.available2020-07-26T16:05:56Z
dc.date.submitted2015-07-17pl
dc.fieldofstudyantropologia historycznapl
dc.identifier.apddiploma-99140-152786pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206388
dc.languagepolpl
dc.subject.enKościuszko Uprising, English press, Tadeusz Kościuszkopl
dc.subject.plPowstanie kościuszkowskie, prasa angielska, Tadeusz Kościuszkopl
dc.titlePowstanie kościuszkowskie w opinii prasy angielskiejpl
dc.title.alternativeThe Kościuszko Uprising as Portrayed by the English Presspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study has been dedicated to the analysis of selected English periodicals that reported and commented on the outbreak, the course, and the fall of the Kościuszko Uprising. The nature of the analyzed sources required the author to apply a methodology that would not focus on the sole events of the insurrection that took part in 1794, but their portrayal in the English press. The research conducted for this study has taken within its scope the English press published in 1790's exclusively in London.The introduction, apart from presentation of methodology, consists of general insights concerning the Kościuszko Uprising, political situation in Europe seen through the perspective of the Kingdom of Great Britain, as well as a short outline of the history of English press up to the end of the 18th century. The first chapter in a chronological form presents the political situation in Poland in the wake of the Uprising, the attitudes expressed by the British Members of Parliament on the subject of the Uprising, and presentation as well as analysis of the letters that the readers of the English press were sending to the editorial office of particular newspapers. The second chapter has been devoted to the Act of Uprising that has been declared by Tadeusz Kościuszko in Kraków, the portrayal of Tadeusz Kościuszko's character, and the insurrection seen through the lenses of Russia, Austria, Prussia and Turkey. This chapter has been concluded by an analysis of the various positions that the English journalists expressed towards the Uprising. The third chapter consists of the relation given to the first phase of the Uprising, through the battle of Racławice, up to the taking of Warsaw and the Uprising in Lithuania. The same chapter discusses the portrayal of king Stanisław August Poniatowski as well as the way that the English newspapers presented their readers the punishments of the traitors to the insurrectionary cause. The fourth chapter has been devoted to the final phase of the Insurrection, which included the battle of Szczekociny, the siege of Warsaw by the Russian and Prussian troops, the battle of Maciejowice, the fall of Warsaw and the massacre of Praga that follow afterwards, and finally, the fall of the Kościuszko Uprising. The last chapter of this study provides main conclusions and attempts to answer the questions asked in the introduction section.
dc.abstract.plpl
Praca została poświęcona analizie wybranych czasopism angielskich, które na swych łamach relacjonowały oraz komentowały wybuch, przebieg oraz upadek powstania kościuszkowskiego. Natura analizowanych źródeł dopominała się od autora przyjęcia metodologii polegającej na zbadaniu nie tyle samych wydarzeń mających miejsce podczas insurekcji kościuszkowskiej, co ich przedstawienia dokonanego przez angielską prasę. Badania poczynione na rzecz niniejszej pracy objęły swym zakresem czasopisma angielskie wydawane w latach 90. XVIII w. tylko i wyłącznie w Londynie. We wstępie, obok przedstawienia przyjętej metody badawczej, wskazane zostały podstawowe zagadnienia dotyczące powstania kościuszkowskiego, sytuacji politycznej w XVIII wieku widzianej przez pryzmat Wielkiej Brytanii, a także krótki zarys historii prasy angielskiej do końca XVIII w. Pierwszy rozdział pracy w chronologiczny sposób przedstawia sytuację polityczną w Rzeczypospolitej przed wybuchem powstania kościuszkowskiego, stanowisko parlamentarzystów angielskich na temat insurekcji kościuszkowskiej, a także omówienie listów czytelników prasy angielskiej traktujących na ten sam temat. Drugi rozdział poświęcony został przedstawieniu przez prasę angielską okolicznościom ogłoszenia aktu powstania przez Tadeusza Kościuszkę, opiniom prasy dotyczących postaci Naczelnika powstania, a także insurekcji kościuszkowskiej widzianej z perspektywy państw zaborczych oraz Turcji. Rozdział kończy zobrazowanie różnych opinii prasy angielskich wyrażanych względem polskiego zrywu niepodległościowego. W rozdziale trzecim omówione zostało zaprezentowanie przez prasę angielską wydarzeń z początkowej fazy powstania, bitwy pod Racławicami, a także powstania w Warszawie oraz na Litwie. W tym rozdziale opisane zostało postrzegania przez wydawnictwa angielskie osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także sposób, w jaki analizowane czasopisma przedstawiały mające miejsce podczas insurekcji karanie zdrajców Rzeczypospolitej. Czwarty rozdział pracy poświęcony został ostatniej fazie insurekcji, w skład której wchodziły m.in. bitwa pod Szczekocinami, oblężenie Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie, bitwa pod Maciejowicami, upadek Warszawy i następująca po nim rzeź mieszkańców Pragi, a także upadek powstania kościuszkowskiego. Ostatni rozdział niniejszej pracy poświęcony został omówieniu wniosków końcowych, w którym udzielone zostały odpowiedzi na postawione we wstępie oraz w poszczególnych rozdziałach pracy pytania badawcze.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Basista, Jakub - 127247
dc.contributor.authorpl
Witek, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Basista, Jakub - 127247
dc.contributor.reviewerpl
Zamorski, Krzysztof - 132857
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:05:56Z
dc.date.available
2020-07-26T16:05:56Z
dc.date.submittedpl
2015-07-17
dc.fieldofstudypl
antropologia historyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-99140-152786
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206388
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Kościuszko Uprising, English press, Tadeusz Kościuszko
dc.subject.plpl
Powstanie kościuszkowskie, prasa angielska, Tadeusz Kościuszko
dc.titlepl
Powstanie kościuszkowskie w opinii prasy angielskiej
dc.title.alternativepl
The Kościuszko Uprising as Portrayed by the English Press
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Andrychow
1
Clifton
1
Dublin
1
Juvisy-sur-Orge
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available